1. december

485

1771 – zomrel barón Anton I. Grassalkovich, uhorský aristokrat chorvátskeho pôvodu. Radca Uhorskej kráľovskej komory, dôverník Márie Terézie. Okrem mnohých iných stavieb dal postaviť barokový kaštieľ v Bratislave a organizoval barokovú prestavbu Bratislavského hradu. Narodil sa 6. marca 1694

1836 – v Bratislave zomrel osvietenský prozaik, satirický básnik Jozef Ignác Bajza. Katolícky kňaz v Dolnom Dubovom, kde vytvoril veľkú časť svojho diela. Na konci života bol kanonikom v Bratislave. Jeho najvýznamnejšie dielo René mláďenca príhodi a skúsenosťi je prvým slovenským románom, v ktorom sa pokúsil o spisovnú literárnu slovenčinu. Napísal knihu aforizmov Slovenské dvojnásobné epigramata. Narodil sa 5. marca 1755 v Predmieri. Pochovaný je v Dóme sv. Martina v Bratislave.

1839 – vo Svätom Antone sa narodil Belo Grünwald, uhorský politik, publicista a župný hodnostár. Reštriktívny výklad zákonov na presadzovanie maďarskej národnej politiky nazval Grünwald ako Grünwaldizmus. Zdôrazňoval, že najmä Slováci potrebujú nad sebou silnú ruku.V roku 1876 jeho časopis Svornosť začal v slovenskej sekcii popularizovať maďarizáciu a patril medzi hlavných teoretikov pomaďarčovania Slovákov ako národa. Spáchal samovraždu v Courbevoie, na severozápadnom predmestí Paríža pri rieke Seina. Pochovaný je na cintoríne Montmartre. Svoju samovraždu oznámil predtým ministrovi školstva Albertovi Apponyimu, ktorého zákonmi z roku 1907 maďarizácia vyvrcholila. Zomrel 4. mája 1891 vo veku 51 rokov.

1913 – v obci Slovany sa narodil Miloslav Okál, slovenský klasický filológ a prekladateľ antickej humanistickej literatúry. Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V Liptovskom Mikuláši a v Nitre pôsobil ako stredoškolský profesor. Od roku 1941 pracoval na FiF UK v Bratislave, kde bol vedúcim Katedry klasickej a semitskej filológie. V roku 1954 ho vymenovali za univerzitného profesora a v roku 1961 získal titul Doktor vied. V pedagogickej a prekladateľskej práci sa zameral na diela antických filozofov a latinských humanistov. Okrem iného preložil do slovenčiny veľké starogrécke eposy Ilias a Odysea. Napísal aj niekoľko vysokoškolských učebníc a vyše 100 štúdií z klasickej filológie. Zomrel v Bratislave 22. februára 1997.

1931 – v Bratislave sa narodil filozof, politológ Miroslav Kusý. Pracoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 1967 bol profesorom filozofie. Po auguste 1968 ho z FF UK prepustili, signatár Charty 77, ako disident bol väznený v roku 1989 v procese s Bratislavskou päťkou. Po novembri 1989 člen Koordinačného centra VPN (1989-92) a prvej federálnej vlády národného porozumenia. Tiež poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR (1989-90) a Slovenskej národnej rady (1991-92). Po voľbách 1992 sa stiahol z politiky, pôsobil na FF UK, v rokoch 1990-91 prvý porevolučný rektor UK. Autor viacerých publikácií, esejí a článkov.

1941 – v Rudne nad Hronom sa narodila spisovateľka Marianna Grznárová, redaktorka a TV dramaturgička. Napísala knihy pre deti: Maťko a Kubko, Bosá jabloň, autorka TV seriálu: Pásli ovce valasi a hier pre divadlo: Hašterica.

1959 – v Bratislave zomrel matematik Jur Hronec. Zaoberal sa diferenciálnymi rovnicami. Spoluzakladal vysoké školy, písal učebnice matematiky, spolutvorca matematického názvoslovia. Predseda Matice slovenskej, tiež univerzitný profesor a akademik SAV. Narodil sa 17. mája 1881 v Gočove.

Ilustračné foto: pixabay.com