1. február

490

1861 – narodil sa v Betliaroch Aladár Wahlner, banský inžinier, právnik. Zúčastnil sa na príprave banských zákonov a na organizovaní banskej administratívy, autor štúdií uverejňovaných v odborných časopisoch. Vydával ročenku banského a hutníckeho priemyslu Magyarország bánya, hovorca odbornej komisie pre prípravu banských zákonov, ministerský radca. Zomrel 11. augusta 1930 v Budapešti.

1878 – v Sučanoch sa narodil politik Milan Hodža. Študoval právo na univerzite v Budapešti a Kluži, filozofiu vo Viedni. Začínal ako novinár. Patril k najmladším poslancom Uhorského snemu, stal sa ním ako 27-ročný. Počas Československej republiky v rokoch 1918-1938 zastával viaceré ministerské funkcie, v rokoch 1935-1938 bol ako prvý Slovák v dejinách ministerským predsedom. Vo Francúzsku založil Slovenskú národnú radu. Od roku 1941 pôsobil v USA. V emigrácii sa zasadzoval za obnovenie česko-slovenskej štátnosti a pracoval na vízii spolupráce stredoeurópskych krajín – publikácia Federácia v strednej Európe. Zomrel 27. júna 1944 v meste Clearwater, pochovaný bol na Českom cintoríne v Chicagu. V júni 2002 previezli jeho pozostatky na Národný cintorín v Martine.

1923 – narodil sa v Žiari nad Hronom Emil Černaj, slovenský misionár na Filipínach, v Indonézii, USA a v Austrálii. Po vysvätení ho Rím vyslal na 20 rokov ako misionára do Indonézie na ostrov Flores. Počas svojho pôsobenia tu postavil kostol, niekoľko kaplniek a škôl, ale aj kníhkupectvo a seminár pre kňazskú výchovu domorodcov. Neskôr pôsobil na Filipínach a v Spojených štátoch amerických medzi americkými Slovákmi v mestách Chicago, New York, Cleveland a Pittsburgh. V roku 1975 odchádza do Austrálie na misiu medzi tamojších Slovákov v Sydney, Brisbane, Wollongongu a Canberre. V Sydney v roku 1982 dal postaviť slovenský kostol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Páter Černaj sa zaslúžil aj o postavenie nového kostola v jeho rodnom meste Žiari nad Hronom. 26. mája 2000 zomiera v New Yorku, pochovali ho v meste Chicago.

1926 – narodila sa v New Yorku Vivian Maierová – plným menom Vivian Dorothea Maier, americká umelecká fotografka, ktorá sa venovala najmä dokumentovaniu pouličného mestského života. Pracovala v nekvalifikovaných profesiách, najmä ako opatrovateľka. Vytvorila okolo 150-tisíc fotografií a dvetisíc cievkových filmov, ktoré však za svojho života nezverejňovala. Jej majetok bol po smrti vydražený a väčšinu fotografií postupne získal historik a zberateľ John Maloof, ktorý ich začal postupne uverejňovať na internete. Nasledovala vlna záujmu o doteraz neznámu umelkyňu, ktorej sa dostalo medzinárodného uznania až po jej smrti a fotografie sa objavili na výstavách. Zomrela 21. apríla 2009 v Chicagu.

2002 – amerického žurnalistu Daniela Pearla zavraždili v Pakistane. Reportéra denníka Wall Street Journal uniesli 23. januára 2002 v Karáči. Vo februári doručili americkým predstaviteľom v meste trojminútovú videonahrávku Pearlovej popravy. Daniel Pearl sa narodil 10. októbra 1963.

2015 – zomrel režisér, herec, tanečník a choreograf Martin Ťapák. Bol ústredným riaditeľom Slovenského filmu, režisérom a choreografom v SĽUK-u i v pražskej Laterne Magike. Hral v SND i vo filme: Vlčie diery, Akce B, Rodná zem, Kapitán Dabač, Jánošík, Deň, ktorý neumrie. S K. L. Zacharom nakrútil Rok na dedine. Tiež režíroval televízne a celovečerné filmy Kubo, Živý bič, Málka, Rysavá jalovica, Nevesta hôľ, Pacho, hybský zbojník, Sváko Ragan, Stratená dolina, Vianočné oblátky, Pustý dvor, Plavčík a Vratko, Popolvár najväčší na svete, Kohút nezaspieva, Neďaleko do neba a mnohé ďalšie. Autor viacerých televíznych záznamov vystúpení SĽUK-u a Lúčnice. Narodil sa 13. októbra 1926.

Ilustračné foto: Pixaby.com