1. november

682

Sviatok všetkých svätých: Sviatok všetkých svätých a Deň pamiatky zosnulých sa slávia na našom území už niekoľko storočí, pričom pôvodné zvyky spojené so sviatkami pretrvávajú až dodnes. Najrozšírenejšími aktivitami obyvateľov Slovenska v Deň pamiatky zosnulých zostávajú zapaľovanie sviečok na hroboch príbuzných aj známych a návšteva cintorínov, na ktorých sú tieto hroby. Sviatok všetkých svätých vznikol vo východnej kresťanskej cirkvi v štvrtom storočí ako spomienka na tých, čo pre vieru trpeli alebo za ňu položili život. Sviatok Dušičky, v občianskom kalendári oficiálne nazývaný Pamiatka zosnulých, má počiatok v kresťanskej tradícii slúžiť omše za duše zomrelých.

Ilustračné foto: Pixabay.com