1. november

785

1781 – cisár Jozef II. vydal patent o zrušení nevoľníctva v rakúskej a českej časti habsburskej monarchie. Poddaní mohli slobodne uzatvárať manželstvo, odísť z panstva, dávať deti na remeslá i na štúdiá. V Uhorsku (a teda aj na Slovensku) podobný krok urobil v roku 1785.

1870 – v Šahách sa narodil Ľudovít Winter, budovateľ kúpeľov Piešťany. Jeho zásluhou sa z obce Piešťany stalo kúpeľné mesto. Zomrel 15. septembra 1968 v Piešťanoch.

1883 – narodil sa Robert Kühmayer, slovenský sochár. Študoval v Budapešti na Kráľovskej vysokej škole výtvarných umení v rokoch 1907-1910, neskôr súkromne v Paríži. Do skončenia 2. svetovej vojny žil a pôsobil v Bratislave a od roku 1945 žil vo Viedni. Najznámejšie diela: Kačacia fontána na Šafárikovom námestí v Bratislave, Barlolámač na Kolonádovom moste v Piešťanoch a socha Dievča so srnkou, ktorú dokončil po smrti Aloisa Rigeleho (1942) na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Je tiež autorom viacerých náhrobkov na bratislavskom Ondrejskom cintoríne. Zomrel v marci 1972 vo Viedni.

1900 – v Hodruši-Hámroch sa narodil básnik, predstaviteľ neosymbolizmu Emil Boleslav Lukáč. Študoval evanjelickú teológiu a filológiu. Krátko pôsobil ako kňaz a učiteľ, neskôr bol redaktorom viacerých novín a časopisov, tiež tajomníkom Spolku slovenských spisovateľov. Básnické zbierky: Spoveď, Dunaj a Seina, Hymny k sláve Hosudarovej, O láske neláskavej, Križovatky, Spev vlkov a iné básne, Elixír, Bábel, Moloch, Óda na poslednú a prvú, Srdce pod Kaukazom. Napísal libreto k opere Viliama Figuša-Bystrého Detvan. Zomrel 14. septembra 1979 v Bratislave.

1907 – zomrel francúzsky spisovateľ Alfred Jarry, predchodca surrealizmu. Autor groteskných sarkastických divadelných hier Kráľ Ubu, Mesalina, Nadsamec. Narodil sa 8. septembra 1873 v meste Laval.

1919 – vo Zvolene sa narodil zbormajster a dirigent Štefan Klimo. Zbormajster, umelecký vedúci a riaditeľ speváckej zložky Lúčnice i Slovenského filharmonického zboru. Pôsobil i v ďalších hudobných telesách a učil na bratislavskom Konzervatóriu. Zomrel 5. januára 2000.

1929 – v Spišskom Štiavniku sa narodil filmový dokumentarista a etnograf Martin Slivka. V Prahe absolvoval FAMU, odbor dokumentárneho filmu u profesora Karla Plicku a tiež ukončil štúdium na FF UK, odbor etnografie a folkloristiky. Základom jeho tvorby v dokumentárnom filme bolo predovšetkým výtvarné umenie a etnografia. Venoval sa výskumu slovenského ľudového divadla a folklóru. Spracovával námety z oblasti ľudovej kultúry, nakrúcal však aj inštruktážne a publicistické diela. Pôsobil ako pedagóg na VŠMU v Bratislave. Zomrel 23. septembra 2002 v Bratislave.

1944 – zahynul v Pohronskom Bukovci Karol Pekník, slovenský generál a protifašistický bojovník. Podieľal sa na vývoji stratégie a taktiky boja armády v SNP. Neďaleko Svätého Ondreja nad Hronom ho zajali príslušníci Einsatzkommanda a ešte v ten istý deň pri pokuse o útek ho zastrelili. Po oslobodení jeho telesné pozostatky exhumovali a previezli do rodného Pezinka. Karol Pekník bol in memoriam vyznamenaný Československou medailou Za chrabrosť pred nepriateľom (1945), Radom Slovenského národného povstania I. triedy (1945), Štefánikovým pamätným odznakom I. stupňa (1945), Československým vojnovým krížom 1939 (1946). V roku 1946 bol in memoriam povýšený do hodnosti brigádneho generála. Podľa neho sú pomenované ulice v bratislavskej Dúbravke a Pezinku. Karol Pekník sa narodil 20. apríla 1900 v Pezinku.

1988 – v Bratislave zomrel architekt Vojtech Vilhan. Patril k zakladateľom moderného interiéru a výstavníctva na Slovensku. Vyštudoval SVŠT v Bratislave a pôsobil ako pedagóg na VŠVU v Bratislave. Medzi jeho najdôležitejšie realizácie patria slovenská Koliba a bratislavská reštaurácia na EXPO ´67 v Montreale, interiéry v budove Národného zhromaždenia v Prahe a tiež v novej budove Matice slovenskej v Martine. Narodil sa 14. júla 1926 vo Vrútkach.

2004 – zomrel v Banskej Bystrici slovenský vysokoškolský pedagóg Otto Tomeček. Autor odborných publikácií, vysokoškolských učebníc, učebných textov a metodických príručiek pre základné, stredné a vysoké školy. Publikoval vedecké a odborné práce. Bol autorom dvoch patentov. V roku 1998 kandidoval na prezidenta. V rokoch 1993 – 1999 bol v poradí druhým rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Za výsledky práce bol ocenený Veľkou medailou sv. Gorazda (1998), Radom Ľ. Štúra 1. triedy (1998), Cenou primátora mesta Banská Bystrica za r. 1999 a i. Narodil sa 8. júla 1934 v Skalici.

2006 – zomrel americký prozaik William Clark Styron. Za knihu Priznanie Nata Turnera získal v roku 1968 Pulitzerovu cenu. Jeho najznámejším dielom je román Sophiina voľba o tragickej skúsenosti hlavnej hrdinky z nacistického koncentračného tábora. Román v roku 1982 úspešne sfilmoval americký režisér Alan J. Pakula a americká herečka Meryl Streepová získala za stvárnenie hlavnej úlohy Oscara. Ďalšie romány W. Styrona: Odpočívaj v temnote, Podpáľ tento dom, Viditeľná temnota, Ráno na pobreží. Narodil sa 11. júna 1925.

Ilustračné foto: Pixabay.com