10. apríla

571

1766 – v dnešných Trenčianskych Stankovciach (predtým Sedličná) sa narodil Ján Lipský, slovenský kartograf a dôstojník cisárskej armády. Po ukončení kariéry sa usadil v rodnej obci, kde je po ňom pomenovaná základná škola. Od roku 1799 pôsobil ako kartograf a spolu s matematikom, astronómom, geodetom a kartografom Emmerichom Danielom Bogdanichom zmerali polohu asi 500 uhorských miest. Boli to prvé spoľahlivé mapy Uhorska a Sedmohradska, vytvoril aj obsiahly zoznam uhorských obcí. Zomrel 2. mája 1826 v rodnej obci.

1813 – narodil sa v Borskom Petri, dnešnej časti Borského Mikuláša Jozef Ščasný, slovenský rímskokatolícky kňaz, národný pracovník, mecén. Bol stúpencom myšlienky národnokultúrneho zjednotenia a československej spolupráce. S Ľudovítom Štúrom a jeho starším bratom Karolom sa zapojil do mladoslovenského hnutia, pracoval v tajnej spoločnosti Vzájomnosť, ktorú založil Skaličan Alexander Boleslavín Vrchovský. Jeho meno nájdeme v podpisovej akcii za povolenie Štúrových novín, patril medzi prvých podporovateľov spolku Tatrín. Spolku sv. Vojtecha venoval 10 000 zlatých na vydanie Písma svätého po slovensky. Zomrel 1. decembra 1889 v Bratislave.

1847 – v Makove (Maďarsko) sa narodil Joseph Pulitzer, maďarsko-americký redaktor a vydavateľ, priekopník bulvárnej žurnalistiky. Pri svojej práci používal komiksy, politické karikatúry, ilustrácie a dôležité pre neho boli titulky. Snažil sa o založenie fakulty žurnalistiky na Columbijskej univerzite v New Yorku, ale už sa toho nedožil. Zomrel na infarkt 29. októbra 1911 v Južnej Karolíne. V testamente odkázal dva milióny dolárov na založenie fakulty, štvrtinu určil ako zakladajúci fond na ceny, ktoré udelia na podporu žurnalizmu a umenia. Prvé Pulitzerove ceny udelili v roku 1917 a odvtedy sa vyhlasujú každý rok.

1889 – v Uhříněvsi (dnes Praha) v Čechách sa narodil Jaroslav Votruba, akademický maliar a grafik Vysokých Tatier. Pred rokom 1918 sa venoval grafickej tvorbe, najmä drevorytom, exlibrisom a novoročenkám. V roku 1917 vydal prvú grafickú zbierku Haná. Zameral sa na krajinomaľbu. Po príchode do Bratislavy v roku 1919 maľoval jej okolie a Malé Karpaty, neskôr sa venoval už len zobrazovaniu Vysokých Tatier. Stvárnil aj ľudovú architektúru Oravy a Spiša, slovenské hrady a zámky. Ľudovými motívmi vyzdobil fasády viacerých víl a domov, napr. vila Hanačka a vila architekta Juraja Tvarožka v bratislavskom Starom Meste alebo rodný dom profesora Alojza Miškoviča v Jurgove v dnešnom Poľsku. Zomrel 21. júla 1972 v Kežmarku.

1921 – v Spišskej Sobote zomrel architekt Gedeon Majunke. Medzi jeho diela patria najmä liečebne, zotavovne a letoviská vo Vysokých Tatrách – napr. v Tatranskej Lomnici Slovenský dom a Turistický dom. V Tatrách staval aj vily a kostolíky. Narodil sa 10. mája 1854 v Spišskej Sobote.

1927 – narodil sa americký biochemik Marshall Warren Nirenberg. V roku 1968 získal spolu s Američanom Robertom W. Holleym a Indom Harom Gobindom Khoranom Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu za popis genetického kódu a objasnenie mechanizmu, ktorým riadi syntézu proteínov. Zomrel 15. januára 2010.

1954 – zomrel francúzsky vynálezca Auguste Lumiere. Spolu s bratom Louisom vynašiel kinematograf a v decembri 1895 usporiadali v Paríži prvé verejné filmové predstavenie. A. Lumiere sa narodil 19. októbra 1862.

1992 – zomrel britský chemik Peter Dennis Mitchell. Laureát Nobelovej ceny za chémiu z roku 1978 za objav princípu premeny energie v živých systémoch. Narodil sa 29. septembra 1920.

2014 – v Prešove zomrel Ján Hirka, prešovský gréckokatolícky eparcha. Po likvidácii gréckokatolíckej cirkvi ho komunisti niekoľkokrát zatkli a odsúdili. Po obnovení činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 sa stal Ján Hirka správcom farnosti v Prešove a 20. decembra 1968 ho pápež Pavol VI. vymenoval za ordinára – apoštolského administrátora prešovského biskupstva s právami eparchiálneho biskupa. Štát však nepovolil vymenovať ho za biskupa. Po páde komunistického režimu ho 21. decembra 1989 Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval za prešovského sídelného biskupa. Biskupskú vysviacku prijal od kardinála Tomka v Prešove 17. februára 1990. Bol prvým biskupom katolíckej cirkvi vymenovaným a vysväteným po páde totalitného režimu v Československu. Narodil sa 16. novembra 1923 v obci Abranovce v okrese Prešov.

Ilustračné foto: Pixabay.com