10. december

511

1866 – v Ružomberku sa narodil lekár a publicista Dušan Makovický. Stúpenec ruského spisovateľa Leva N. Tolstého, od roku 1904 jeho osobný lekár v Jasnej Poľane. Okrem prekladov Tolstého diel a publikovanej korešpondencie s ním napísal aj spomienkové Jasnopolianske zápisky. Zomrel 12. marca 1921.

1869 – v Okrúhlom sa narodil americko-slovenský bankár a krajanský pracovník Michal Bosák. Od roku 1886 žil v USA, kde pracoval ako robotník, neskôr podnikal vo veľkoobchode s vínom. Od roku 1897 pôsobil v bankovníctve. Podpis Michala Bosáka ako prezidenta First National Bank je na 10-dolárovej bankovke, vydanej 25. júna 1907. Signatár Pittsburskej dohody, v roku 1920 založil Americko-slovenskú banku v Bratislave. Zomrel v Scrantone (USA) 18. februára 1937.

1896 – zomrel švédsky chemik, priemyselník a vynálezca Alfred Bernhard Filip Nobel. Zaoberal sa výskumom a výrobou výbušnín a v roku 1867 vynašiel dynamit. Zarobil obrovský majetok a v roku 1895 založil fond – Nobelovu nadáciu, z ktorého je udeľovaná švédskou akadémiou Nobelova cena – ocenenie za najvýznamnejšie objavy vo fyzike, chémii, fyziológii alebo lekárstve a tiež za literatúru. Nobelovu cenu za mier udeľuje nórsky parlament a za ekonómiu od roku 1969 Švédska národná banka. Narodil sa 21. októbra 1833.

1907 – zomrel v Lome nad Rimavicou Andrej Rojko, pôvodom šľachtic, rímskokatolícky kňaz, osvetový pracovník a publicista. Po vysvätení za kňaza vykonával pastoračnú činnosť na viacerých miestach Slovenska. Za svoje politické postoje a sociálne požiadavky v záujme slovenského vidieka ho často úrady prekladali a dokonca za svoju publikačnú činnosť aj prenasledovali. Zakladal spolky striedmosti, nedeľné školy, náboženské družiny, ktoré sa zameriavali na šírenie vzdelanosti a podnikavosti. Bol proti vysťahovalectvu, sektárstvu, horlil za spoluprácu Slovanov v monarchii a za upevňovanie vzťahov s Čechmi. Finančne podporil stavbu pomníka spisovateľa Jána Hollého, slovenské divadlo v Liptovskom Mikuláši, zakladateľ gymnázia v Kláštore pod Znievom a jednateľ Spolku sv. Vojtecha. Narodil sa 30. novembra 1824 v Liptovskej Sielnici.

1928 – v Závažnej Porube sa narodil básnik Milan Rúfus, jeden z najvýznamnejších slovenských poetov. Dlhoročný pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zaujal už svojím debutom v roku 1956, zbierkou básní Až dozrieme a nasledovali ďalšie významné zbierky Chlapec, Chlapec maľuje dúhu, Kolíska spieva deťom, Stôl chudobných, Zvony. Neskoršie diela Óda na radosť, Kniha rozprávok, Sobotný večer, Prísny chlieb, Čítanie z údelu, Jednoduchá až po korienky vlasov, Čas plachých otázok. Pre deti napísal zbierky Modlitbičky, Nové modlitbičky, Pamätníček, Modlitba za dieťa, Anjeličku, môj strážničku. Autor esejí Epištoly staré i nové. Prekladal z ruštiny a nórčiny, prebásnil starozákonnú Knihu žalmov. Zomrel 11. januára 2009. Pochovaný je v Závažnej Porube.

1933 – narodil sa v Békešskej Čabe (Maďarsko) Štefan Šáro, slovenský jadrový fyzik a vedúci oddelenia jadrovej fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Podieľal sa na objave chemických prvkov darmštátium, röntgénium a kopernícium na linéarnom urýchľovači UNILAC v Centre pre výskum ťažkých iónov GSI Darmstadt. Pôsobil aj v Spojenom ústave jadrových výskumov neďaleko Moskvy. V roku 1998 získal ocenenie Uznanie za výskum v SR v rámci súťaže slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy. Prof. Šáro patril medzi tých, ktorí boli za vybudovanie Cyklotrónového centra SR. Zomrel 28. mája 2013 v Bratislave.

1934 – v Bratislave zomrel spisovateľ a dramatik Ferko Urbánek, autor divadelných hier najmä pre ochotnícke divadlo. Tajomník Spolku sv. Vojtecha v Trnave a tajomník Slovenskej ligy v Bratislave. Z diela: Rozmajrín, Hriešnica, Pani richtárka. Narodil sa 30. júla 1859 vo Vsetíne.

1936 – zomrel taliansky spisovateľ Luigi Pirandello, predchodca absurdného divadla. Princíp umeleckej tvorby vysvetlil v eseji L’umorismo (Humorizmus). Dielo: Novely na jeden rok, Zavrhnutá, Starí a mladí, Nakrúca sa!, V rukavičkách, Šesť postáv hľadá autora. Laureát Nobelovej ceny za literatúru z roku 1934. Narodil sa 28. júna 1867.

1937 – v Prahe sa narodil český politik, knieža Karel Schwarzenberg, z orlickej vetvy rodu Schwarzenbergovcov. V roku 1948 odišiel jeho otec, knieža Karel VI., s rodinou do zahraničia. Karel vyštudoval právo a lesníctvo a venoval sa správe majetkov v Nemecku a Rakúsku. Podporoval čs. disidentov. V rokoch 1985-90 predseda Medzinárodnej helsinskej federácie pre ľudské práva. Do Československa sa vrátil v roku 1990. Bol vedúcim Kancelárie prezidenta republiky Václava Havla i ministrom zahraničných vecí ČR. V novembri 2009 sa stal predsedom politickej strany TOP 09 a v tejto funkcii zotrval do novembra 2015. V januári 2013 neúspešne kandidoval na post prezidenta Českej republiky.

1997 – v Bratislave zomrel výtvarník Vincent Hložník. Študoval v Prahe, kde bol členom Spolku výtvarných umelcov Mánes. Žil v Martine a Svederníku a v Bratislave. Pedagóg na VŠVU, v rokoch 1959-63 jej rektor. Venoval sa maľbe, grafike, knižnej ilustrácii i sochárstvu. Autor grafických cyklov o hrôzach vojny i novších cyklov. Narodil sa 22. októbra 1919 vo Svederníku.

1990 – zomrel v Bratislave Prof. ThDr. Ján Michalko, Dr. h. c., slovenský evanjelický kňaz, generálny biskup Evanjelickej cirkvi na Slovensku, teológ, homiletik, kresťanský filozof a etik, náboženský publicista. Narodil sa 16. októbra 1912 vo Važci.

Ilustračné foto: Pixabay.com