10. február

584

1837 – po súboji s francúzskym prisťahovalcom Georgesom d´Anthésom zomrel ruský spisovateľ Alexander Sergejevič Puškin. Predstaviteľ romantizmu. Autor drámy Boris Godunov, noviel Kapitánova dcéra a Piková dáma i veršovaných rozprávok. Najväčší význam má jeho básnické dielo – poémy Ruslan a Ľudmila, Kaukazský zajatec, Bachčisarajská fontána a román vo veršoch Eugen Onegin, v ktorom stelesnil osud tzv. zbytočného človeka. Narodil sa 6. júna 1799.

1890 – narodil sa ruský spisovateľ Boris Leonidovič Pasternak považovaný za jedného z najvýznamnejších medzivojnových literátov v Rusku. Jeho najznámejší román Doktor Živago po prvý raz vyšiel v roku 1957 v Taliansku, pričom v Rusku ho vydali až v 80. rokoch 20. storočia. V roku 1958 Pasternakovi udelili Nobelovu cenu za literatúru, ktorej sa však na nátlak sovietskej moci zriekol a prijal ju až v roku 1989 jeho syn. Pasternak zomrel 30. mája 1960.

1898 – narodil sa nemecký dramatik a režisér Bertolt Brecht. Tvorca epického divadla. Najznámejšie hry: Opera za tri groše, Matka, Matka Guráž a jej deti, Život Galileiho. Je tiež autorom zbierky básní Domáca postila, poviedok Kalendárové historky a Historky o pánovi Keunerovi. Zomrel 14. augusta 1956.

1912 – zomrel v Anglicku Joseph Lister, anglický chirurg, zakladateľ antisepsy. Zistil, že pooperačné hnisanie rany môže spôsobiť smrť pacienta. Prvú operáciu pod antisepsou vykonal Lister v roku 1865. Docielil ju obväzom nasiaknutým karbolovou kyselinou. Lister si pred operáciou umýval ruky v karbolovej kyseline (fenol), rovnako i všetky chirurgické nástroje a prikladal na ranu obväzy namočené vo fenole. V 70. rokoch 19. storočia sa našli chirurgovia, ktorí s tým súhlasili a pridávali sa k nemu. V r. 1861 v Londýne otvorili Listerov ústav preventívneho lekárstva, ktorý za viac ako sto rokov prezentoval mnoho dôležitých vedeckých prác. Antisepsa spôsobila revolúciu v chirurgii a zachránila milióny ľudí po operácii. Lister sa narodil 5. apríla 1827 v Upton House, Newham.

1923 – zomrel nemecký fyzik Wilhelm Conrad Röntgen, tiež Roentgen. V roku 1895 objavil nový druh žiarenia, lúče X a zhotovil prvé röntgenové snímky. Laureát Nobelovej ceny za fyziku z roku 1901. Narodil sa 27. marca 1845.

1962 – zomrel český výtvarník Max Švabinský, osobnosť modernej českej grafiky a portrétista. Vrcholom jeho tvorby sú návrhy farebných okien a mozaík v Chráme sv. Víta v Prahe. Zakladajúci člen Združenia českých grafikov Hollar, člen Spolku výtvarných umelcov Mánes. Rektor Akadémie výtvarných umení v Prahe. Narodil sa 17. septembra 1873.

1997 – v Bratislave zomrel Július Strinka, slovenský filozof, ktorý sa zaoberal otázkami sociálnej filozofie a filozofie politiky. Pre kritiku totalitného zriadenia bol perzekvovaný a vylúčený z verejného života. Pracoval ako vedecký pracovník Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied. V roku 1971 ho z politických dôvodov prepustili. Jeho útočiskom sa stala Univerzitná knižnica, kde pracoval ako katalogizátor. Angažoval sa aj v disente. Po páde komunistického režimu sa vrátil do filozofického ústavu, kde v rokoch 1990 až 1994 zastával funkciu riaditeľa. Narodil sa v obci Mokrá Lúka 7. apríla 1928.

Ilustračné foto: Pixabay.com