10. január

723

1493 – v Sibiu v rumunskom Sedmohradsku sa narodil Mikuláš Oláh, uhorský humanista, vzdelanec, ostrihomský arcibiskup so sídlom v Trnave od roku 1553, zakladateľ školy pre kňazov v Trnave. Bol obľúbencom na dvore uhorského kráľa Ľudovíta II., vďaka čomu dosiahol množstvo vysokých pozícií v štátnych aj cirkevných úradoch. V roku 1562 sa stal miestodržiteľom Uhorska. Podporoval rozvoj katolíckeho aj svetského školstva. V roku 1566 založil kňazský seminár v Trnave. Dôkladný opis uhorského štátu Hungaria, dokončený v roku 1536, napísal na prosbu kráľovnej Márie. Historicko-geograficko-etnografická monografia pozostáva z 19 dielov, z ktorých 8 venoval územiu Sedmohradska. Mikuláš Oláh bol prvý, kto tvrdil, že Valasi (obyvateľstvo Valašska) pochádzajú od starovekých Rimanov. Zomrel 15. januára 1568 v Trnave.

1670 – v Bratislave sa narodil Oto Karol Moller, lekár, richtár, organizátor zdravotníctva. V roku 1703 sa stal dvorným lekárom Františka II. Rákocziho. Po porážke Rákocziho povstania sa ako lekár usídlil v Banskej Bystrici. Zastával úrad hlavného banskobystrického mestského lekára a neskôr aj post hlavného lekára Zvolenskej a Turčianskej župy. Obyvatelia mesta si ho zvolili niekoľkokrát za richtára a pôsobil tiež ako senátor. Za zásluhy ho roku 1728 Karol IV. povýšil do šľachtického stavu. Za svoje činy dostal prezývku “uhorský Hippokrates”. Svoje schopnosti preukázal aj pri zdolávaní moru v rokoch 1706 a 1716, ktorý postihol najmä Pohronie a Turiec. Vo funkcii 1. úradného župného lekára v Uhorsku zaviedol pravidelné návštevy obcí dvakrát do roka, aby skontroloval zdravotný stav obyvateľstva. V roku 1713 zriadil súkromnú lekársku školu pre adeptov medicíny, po jeho smrti škola zanikla. Zomrel 16. apríla 1747 v Banskej Bystrici.

1821 – v Dolnom Kubíne sa narodil básnik Janko Matúška, predstaviteľ štúrovskej generácie. Autor hymnickej piesne Nad Tatrou sa blýska, ktorú zložil cestou do Levoče, keď spolu s ďalšími študentmi opustili na protest proti odvolaniu Ľudovíta Štúra bratislavské lýceum. Pieseň je slovenskou štátnou hymnou. Napísal tiež vlastenecké básne a povesti Svätý zákon, Hrdoš, Klára Zachová, Kozia skala a i. Zomrel 11. januára 1877 v Dolnom Kubíne.

1855 – narodil sa Samuel Petrikovich v Radvani – dnešnej mestskej časti Banskej Bystrice, bol architekt, archeológ, hydrológ a vynálezca. Pochádzal zo zemianskej rodu. Po štúdiách v Banskej Bystrici a vo Viedni pracoval ako architekt v štátnej službe v Banskej Bystrici, neskôr samostatne. Projektoval a staval najmä kostoly. Zaujímal sa aj o archeológiu, uskutočnil vykopávky na Veľkom Hrádku pri Malachove, zaoberal sa aj vynálezmi, získal patent na samočinné zapájanie a odpájanie železničných vozňov. Súkromne sa venoval aj plánom na energetické využitie slovenských riek. Zomrel 1. marca 1919 v Banskej Bystrici – Radvani.

1883 – narodil sa ruský prozaik Alexej Nikolajevič Tolstoj. Autor poviedok zo života dedinskej šľachty. Napísal cyklus Zavolžie, satirické romány Nevzorovove dobrodružstvá, trilógiu Krížová cesta z obdobia októbrovej revolúcie. Napísal autobiografickú novelu Nikitovo detstvo, vedecko-fantastické romány Aelita a Lúče inžiniera Garina a knihu pre deti Zlatý kľúčik. Historický román Peter I. nedokončil. Zomrel 23. februára 1945.

1938 – narodil sa český fotograf Josef Koudelka. Fotografii sa venoval už počas štúdií na ČVUT a prvú výstavu mal v roku 1961 v pražskom Semafore. Neskôr pracoval pre časopis Divadlo. Jeho fotografie z augusta 1968 obleteli celý svet. V roku 1970 na pozvanie agentúry Magnum fotografoval Rómov v západnej Európe, kde napokon zostal žiť a v roku 1987 sa stal občanom Francúzska. Od roku 1974 riadny člen agentúry Magnum.

1951 – zomrel americký spisovateľ Sinclair Lewis. Vo svojom diele kriticky opísal americkú strednú vrstvu, z jeho románov vynikli najmä Hlavná trieda a Babbitt. Mnoho jeho diel bolo sfilmovaných. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1930). Narodil sa 7. februára 1885.

1986 – zomrel český básnik Jaroslav Seifert. Jeden zo zakladateľov Devětsilu, pôsobil v literárnych časopisoch. V roku 1929 sa rozišiel s KSČ. Po proletárskych zbierkach Město v slzách, Děti z předměstí a Samá láska dospel k milostnej lyrike (Jablko z klína) a k veršom o detstve a domove – Světlem oděná, Kamenný most, Přilba hlíny, Maminka, Chlapec a hvězdy. V 60. a 70. rokoch mu vyšli napr. zbierky Halleyova kometa, Deštník z Piccadilly, Morový sloup, Býti básníkem. Signatár Charty 77, morálna autorita disidentov. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1984). Narodil sa 23. septembra 1901.

2017 – v Hongkongu zomrela Clare Hollingworthová, anglická novinárka, vojnová dopisovateľka, ktorá prvá informovala svet o prepadnutí Poľska fašistickým Nemeckom a ohlásila tak začiatok 2. svetovej vojny. Pôsobila všade tam, kde vznikali vojnové konflikty. Pomáhala politickým a židovským utečencom ujsť z Poľska do Veľkej Británie, prinášala správy o páde predsedu čínskej komunistickej strany Mao Ce-tunga, presťahovala so do Hongkongu, aby bola čo najbližšie pri vyjednávaní Británie s Čínou o navrátení Hongkongu do čínskej správy v roku 1977, a ostala tam žiť až do smrti. Ako prvá mala rozhovor s iránskym šachom Mohammadom Rezom Pahlavím a v roku 1979 aj ako posledná pred zvrhnutím jeho vlády. Za novinársku činnosť ju v roku 1982 ocenili Radom britského impéria. Narodila da 10. októbra 1911 v Anglicku.

Ilustračné foto: Pixabay.com