100 slovanských románov v „Univerzitke“

651

V Univerzitnej knižnici v Bratislave môžu záujemcovia navštíviť zaujímavú výstavu s nedvojznačným názvom 100 slovanských románov. Vďaka nej sa môže verejnosť na Slovensku bližšie zoznámiť s projektom, ktorého iniciátorom je medzinárodná nadácia Fórum slovanských kultúr. „Expozícia, súčasťou ktorej je osobná účasť spisovateľov a prekladateľov slovanských románov, je výnimočnou príležitosťou pre všetkých záujemcov o nadviazanie užších kontaktov medzi autormi a čitateľmi jednotlivých krajín. Doterajšie úspešné aktivity vrátane projektu 100 slovanských románov potvrdzujú význam medzinárodnej nadácie ako inštitúcie, ktorá spája a zviditeľňuje kultúru slovanských krajín,“ povedala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Projekt 100 slovanských románov vznikol myšlienkou zapojiť desiatku slovanských krajín, z ktorých každá vyberie 10 svojich autorov a ich romány sa vzájomne preložia do jazykov ostatných krajín zapojených do iniciatívy. Slovensko je súčasťou projektu od roku 2008. Literárne informačné centrom z poverenia ministerstva následne odporučilo uvedený počet domácich románov na vydanie v tejto edícii, ktoré sa neskôr doplnili o ďalšie dva tituly. V slovenskom preklade vyšli v rámci projektu tri zahraničné romány. Na slávnostnom otvorení vystúpilo sláčikové kvarteto Mucha Quartet. Súčasťou večera bola tiež literárna diskusia spolu s autorským čítaním slovinskej autorky Suzany Tratnik, ktorá predstavila svoj román Volám sa Damián. Nechýbal spisovateľ Pavel Vilikovský, ktorý prečítal úryvky zo svojej románovej prvotiny Posledný kôň Pompejí. Putovnú výstavu 100 slovenských románov si môže verejnosť pozrieť vo výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave do konca januára 2019.