11. apríla

657

1755 – narodil sa anglický chirurg, prírodovedec James Parkinson. Ako prvý popísal (r.1817) tzv. trasľavú obrnu (nazvaná neskôr Parkinsonova choroba). Zomrel 21. decembra 1824.

1870 – narodil sa v Kláštore pod Znievom Albert Pavol Mamatej alebo Albert Mamatey, slovenský exilový politik, zástanca samostatného Slovenska vo federatívnom usporiadaní Československa, jeden zo signatárov Clevelandskej dohody z roku 1915 a Pittsburskej dohody z roku 1918. Od roku 1911 do svojej smrti bol predsedom Národného slovenského spolku a redaktorom jeho časopisu Národné noviny. Bol spoluzakladateľom (1907) a predsedom Slovenskej ligy v Amerike (1911 – 1920). Inicioval založenie Kancelárie práce pri Slovenskej lige, ktorá pomáhala slovenským prisťahovalcom. Zomrel 21. decembra 1923 v Brooklyne (USA).

1892 – v Tisovci zomrel politik, právnik Štefan Marko Daxner, ktorý patril k štúrovskej generácii. V roku 1848 spolutvorca Žiadostí slovenského národa a v roku 1861 Memoranda národa slovenského. Zakladajúci člen Matice slovenskej. Narodil sa 26. decembra 1822 v Tisovci.

1900 – narodil sa významný maďarský spisovateľ a novinár Sándor Márai. Košický rodák, písal v maďarčine, v roku 1948 emigroval z Budapešti do Spojených štátov. Jeho dielo sa v Československu ani v Maďarsku nevydávalo, znovuobjavené bolo až po jeho smrti, v 90. rokoch 20. stor. Z diela: Kniha byliniek, Nebo a zem, Sviece dohárajú – kniha, ktorá bola zdramatizovaná (Popol a vášeň). 22. februára 1989 spáchal samovraždu.

1915 – v Bodorovej sa narodil lekár-chirurg Viliam Chorváth, univerzitný profesor. V roku 1953 uskutočnil prvú cievnu transplantáciu v Československu. Zomrel 15. júla 1974 v Bratislave.

1927 – v Pezinku sa narodil literárny vedec, prekladateľ Dušan Slobodník. Pôsobil v SAV ako odborný, neskôr vedecký pracovník, bol riaditeľom Ústavu svetovej literatúry SAV. Člen Medzinárodnej asociácie literárnych kritikov, Európskej únie spisovateľov, umelcov a vedcov a Svetovej organizácie science fiction. V roku 1992 sa stal vo vláde Vladimíra Mečiara ministrom kultúry. Poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR i Národnej rady SR. Zomrel 13. decembra 2001 v Bratislave.

1977 – zomrel francúzsky básnik a filmový scenárista Jacques Prévert. Pri tvorbe ovplyvnený surrealizmom, veľa jeho básní zhudobnili. Najvýznamnejšie filmové diela, pre ktoré vytvoril scenáre: Nábrežie hmiel, Brány noci alebo romantická dráma Deti raja, ktorá mu v roku 1947 vyniesla nomináciu na Oscara. Narodil sa 4. februára 1900.

2007 – zomrel americký prozaik Kurt Vonnegut, autor vedeckofantastických románov, ktorý vo svojom diele zachytil absurditu vojny. Keď ho zajali nacisti, pracoval na bitúnku v Drážďanoch, kde prežil nálet na mesto vo februári 1945. Tento zážitok opísal vo svojom najznámejšom diele Bitúnok č. 5. Ďalšie dielo: Mechanický klavír, Raňajky šampiónov, Galapágy, Matka noc, Časotrasenie. Narodil sa 11. novembra 1922.

2016 – zomrel v Bratislave Andrej Rudavský, významný slovenský keramikár, sochár a maliar. Po vyštudovaní sa usadil v Podunajských Biskupiciach, kde pôsobil až do svojej smrti. Od roku 1962 bol členom skupiny Mikuláša Galandu, známej ako Galandovci. Inšpiráciou pre jeho tvorbu boli ľudové motívy, národná história, mytológia, kresťanstvo. Narodil sa 29. novembra 1933 v Poľsku.

Ilustračné foto: Pixabay.com