11. december

615

1792 – narodil sa Joseph Mohr, rakúsky rímskokatolícky kňaz, básnik a autor textu vianočnej piesne Tichá noc. Pochádzal z veľmi chudobných pomerov, svojho otca nepoznal. Všimol si ho vikár Johann Nepomuk Hiernle, ktorý ho finančne podporoval a zaplatil mu štúdium. Po skončení gymnázia študoval teológiu a za kňaza ho vysvätili 21. augusta 1815. Ako kňaz pôsobil v dedinke Mariapfarr vo funkcii výpomocného duchovného. Tu pravdepodobne v roku 1816 napísal text slávnej koledy. Hudbu zložil jeho priateľ, pomocný organista Franz Xaver Gruber na Štedrý deň v roku 1818 pre kostol v Oberndorfe. Zomrel 4. decembra 1848 v salzburskej obci Wagrain, kde dodnes stojí pôvodná fara, kde žil, aj škola Mohr Schule, ktorú založil. Jeho hrob je na miestnom cintoríne.

1803 – narodil sa francúzsky hudobný skladateľ Hector Berlioz, predstaviteľ novoromantizmu. Autor predohier Kráľ Lear, Rímsky karneval, symfónií Fantastická symfónia a Rómeo a Júlia, tiež oratórií, opier, zborov a piesní. Zomrel 8. marca 1869.

1843 – narodil sa nemecký lekár Robert Koch, jeden zo zakladateľov modernej bakteriológie. Profesor hygieny na univerzite v Berlíne, v roku 1882 objavil pôvodcu tuberkulózy, nazývaného aj Kochov bacil a neskôr aj cholery. Nositeľ Nobelovej ceny za medicínu (1905) za objavy týkajúce sa tuberkulózy. Zomrel 27. mája 1910.

1882 – narodil sa nemecký teoretický fyzik Max Born, jeden zo zakladateľov kvantovej mechaniky, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku (1954). Zaoberal sa teóriou relativity a kvantovou teóriou. Zomrel 5. januára 1970.

1897 – v Bratislave sa narodil lekár, internista Ladislav Dérer. Jeden z prvých slovenských profesorov na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Pomenovali po ňom nemocnicu na Kramároch v Bratislave. Zomrel 28. marca 1960 v Bratislave.

1910 – narodil sa slovenský herec, filmový režisér a scenárista Paľo Bielik. Hral ochotnícke divadlo v Banskej Bystrici a v úlohe Jánošíka z rovnomennej hry od J. Mahena ho objavil Karel Plicka a odporučil Martinovi Fričovi pre titulnú úlohu filmu Jánošík (1935). Úspech filmu ho priviedol do SND v Bratislave, kde pôsobil v rokoch 1939 – 1942. V rokoch 1943 – 1945 pôsobil ako režisér krátkych filmov v spoločnosti Nástup. Počas SNP nakrútil s Karolom Krškom dokumentárne zábery z povstaleckých bojov, z ktorých v roku 1945 vznikol dokument Za slobodu. Po roku 1945 sa stal režisérom celovečerných hraných filmov ako napríklad Vlčie diery, Priehrada, Lazy sa pohli, V piatok trinásteho, Nie je Adam ako Adam, Štyridsaťštyri, Kapitán Dabač, Jánošík, Majster kat a Traja svedkovia, ktoré mali veľký divácky ohlas.V roku 1955 dostal titul zaslúžilý umelec a roku 1968 titul národný umelec. Zomrel 23. apríla 1983 v Bratislave.

1918 – narodil sa ruský spisovateľ Alexander Isajevič Solženicyn, kritik sovietskeho režimu. Písal dokumentárne prózy o stalinizme a o živote v ruských koncentračných táboroch, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1970). 12. februára 1974 ho zatkli a vypovedali zo ZSSR. Do Ruska sa vrátil v roku 1994. Diela: Jeden deň Ivana Denisoviča, Rakovina, Súostrovie GULAG a i. Zomrel 3. augusta 2008.

1923 – narodil sa v Bratislave jeden z posledných československých veteránov Kráľovského letectva (RAF), generál Ivan Schwarz. Za druhej svetovej vojny vstúpil do 311. letky RAF, kde slúžil ako rádiotelegrafista a strelec. Medzi najvýznamnejšie akcie posádky Ivana Schwarza patrí potopenie nemeckej transportnej lode Alsterufer a letecká účasť na operácii Overlord. Neskôr pôsobil v 168. a 147. letke, kde okrem iného sprevádzal transportné lode do prístavu Murmansk. Po vojne sa vrátil do Československa, ale pre nepriaznivú politickú situáciu v roku 1946 odišiel do Anglicka. Za svoju odvahu a statočnosť sa stal nositeľom vyznamenaní – Československý vojnový kríž 1939, prezident Ivan Gašparovič mu v roku 2005 udelil Rad Bieleho dvojkríža III. triedy za mimoriadne zásluhy v boji proti fašizmu počas II. svetovej vojny, predsedníčka vlády Iveta Radičová ho ocenila Pamätnou medailou Milana Rastislava Štefánika a medailu Za hrdinstvo si prevzal aj od prezidenta Českej republiky Miloša Zemana. Ivan Schwarz zomrel 4. januára 2018 v Londýne vo veku 94 rokov.

1958 – v Prahe zomrela prozaička Hana Gregorová, pôv. Anna Božena Lilgová, manželka spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. Pracovala v ženskom hnutí. O emancipácii slovenských žien napísala krátke prózy Ženy a román Vlny duše. Ďalšie dielo: zbierky poviedok Môj svet, Pokorní ľudia, Zo srdca. O osudoch slovenských žien napísala knihu Slovenka pri krbe a knihe. Narodila sa 30. januára 1885 v Martine.

1969 – zomrel v Bratislave Ján Vávra, elektrotechnický inžinier a vysokoškolský pedagóg. Zaslúžil sa o rozvoj elektrárenstva a elektrotechnického priemyslu na Slovensku. Zakladateľ a organizátor odboru elektrotechnického inžinierstva na SVŠT v Bratislave, kde vybudoval a bol vedúcim katedry elektroenergetiky. Je autorom vysokoškolských učebných textov, odborných príručiek, článkov o jadrovej energetike a o slovenskej elektrotechnickej terminológii a nositeľom viacerých vyznamenaní. Narodil sa 10. marca 1900 v Jasenovej v okrese Dolný Kubín.

2012 – zomrel herec a režisér Peter Bzdúch. Po vyštudovaní VŠMU v Bratislave hral v Divadle SNP v Martine a v rokoch 1986 až 2007 bol členom Činohry Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave, kde vytvoril viac ako štyri desiatky postáv. Spolupracoval s amatérskymi súbormi i ochotníckym divadlom a režíroval rad úspešných hier v divadlách v Bratislave, Martine i Nitre. Účinkoval vo filmoch, televíznych inscenáciách, dabingu, rozhlase. Pedagogicky pôsobil na VŠMU. Narodil sa 28. marca 1955.

Ilustračné foto: Pixabay.com