11. február

1311

1847 – narodil sa americký vynálezca, elektrotechnik a podnikateľ Thomas Alva Edison, priekopník praktického využitia elektrickej energie. Vynašiel uhlíkový mikrofón, fonograf, žiarovku s uhlíkovým vláknom, elektromer, kinematograf, filmovú kameru, skonštruoval elektrické dynamo, atď. Založil továreň na výrobu elektrických strojov a prístrojov, staval elektrárne. Ako prvý pozoroval princíp diódy, tzv. Edisonov jav. Zomrel 18. októbra 1931.

1889 – zomrel vo Veľkých Levároch Maximilián Jalovecký, slovenský rímskokatolícky kňaz a autor učebníc. Je autorom prvého zväzku Prostonárodnej bibliotéky, ktorú začal v Budíne vydávať v roku 1852 jazykovedec a pedagóg, spoluzakladateľ Matice slovenskej Andrej Radlinský. Obsahovala štyri prírodovedné predmety: hviezdoveda, zemepis, prírodopis a silozpyt. Knižku zaraďovali aj do obecných knižníc. O jej obľube svedčí skutočnosť, že za desať rokov vyšla v štyroch vydaniach. Narodil sa 2. októbra 1817 v Bobrovci.

1912 – narodil sa český klavírny virtuóz Rudolf Firkušný. Svetoznámy umelec a propagátor českej hudby. Už ako 11-ročný hral s českou filharmóniou a od roku 1939 pôsobil v zahraničí, v západnej Európe i v USA. Do Československa sa vrátil po roku 1989. Zomrel 19. júla 1994.

1939 – v Martine zomrela prozaička a publicistka Elena Maróthy-Šoltésová. Predstaviteľka realizmu a osobnosť ženského hnutia, dlhoročná predsedníčka Živeny. Jej tvorbu ovplyvnila smrť jej detí, malej dcérky a dospelého syna. Začínala črtami v Slovenských pohľadoch – Na dedine a Prípravy na svadbu, neskôr napísala črtu Umierajúce dieťa, novelu V čiernickej škole a román Proti prúdu. Vrcholným dielom je kniha Moje deti. Dcéra básnika Daniela Maróthyho. Narodila sa 6. januára 1855 v Krupine.

1939 – narodil sa literárny historik, kritik a politik Rudolf Chmel. Pôsobil v Ústave slovenskej literatúry SAV, vo Zväze čs. spisovateľov i v Slovenských pohľadoch. Odborník na slovensko-maďarské literárne vzťahy, autor analýz a editor odborných kníh. Politicky činný, v rokoch 1990-92 veľvyslanec ČSFR v Maďarsku, neskôr poslanec NR SR, zastával i post ministra kultúry SR. Venoval sa i pedagogickej činnosti. V rokoch 2009-2014 bol podpredsedom strany Most-Híd, v rokoch 2010-2012 bol podpredsedom vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. V súčasnosti opäť poslanec NR SR za Most-Híd.

1941 – v Bratislave sa narodil prozaik, autor detskej literatúry Vlado Bednár. Pracoval v mládežníckych časopisoch a vo vydavateľstve Smena. Napísal napr. knihy Uhni z cesty, Divné hrušky s divnou chuťou, Veterné mlyny, Nebrnkaj mi na city, Dobrodružstvá troch mudrlantov, Veľká dobrodružná vlastiveda, Vajce v stodole, Koza, Dračie žily. Syn maliara Štefana Bednára. Tragicky zomrel 17. januára 1984 v Bratislave.

1982 – v Bratislave zomrel spisovateľ a grafik Rudolf Fabry, osobnosť nadrealizmu. Jeho debut Uťaté ruky je prvou zbierkou nadrealizmu na Slovensku. Ďalšie zbierky: Vodné hodiny, hodiny piesočné, Ja je niekto iný, Kytice tomuto životu. Autor próz s vojnovou tematikou, reportáží a cestopisov, napr.: Salam alejkum – Rozprávanie o starom a novom Egypte. Tvoril koláže a knižnú grafiku. Spoluzakladal periodiká Nedeľa, Život a Film a divadlo. Narodil sa 8. februára 1915 v Budmericiach.

2004 – zomrel politik Jozef Lenárt, funkcionár KSČ na Slovensku, predstaviteľ normalizácie. V novembri 1989 ho zbavili funkcií a v roku 1990 vylúčili z KSČ. Narodil sa 3. apríla 1923.

2009 – zomrel v Přerove po ťažkej chorobe Pavel Novák, český spevák, skladateľ, hudobník, spisovateľ, spoluzakladateľ skupiny Synkopa, s ktorou nahral v roku 1966 úspešnú pieseň Vyznání. V šesťdesiatych rokoch sa výrazne podieľal na masovom presadení rockového mužského speváckeho štýlu. Za viac ako 40 rokov pôsobenia na domácej hudobnej scéne vystupoval a natáčal so všetkými špičkovými domácimi orchestrami. Je autorom niekoľkých kníh (Jak jsem zpíval klokanům, Vyznání, I smrt se bojí…). Narodil sa 10. marca 1944 v Přerove.

2012 – zomrel literárny vedec Andrej Červeňák. Rusista, komparatista a semiotik prednášal na Vysokej škole pedagogickej, neskôr na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Pre politické postoje v roku 1968 musel z fakulty odísť a pracoval ako lektor divadiel v Prešove a v Košiciach. Od roku 1977 bol opäť vysokoškolským pedagógom, pôsobil na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Narodil sa 22. mája 1932 v Spišskom Štiavniku.

2015 – v Bratislave zomrel výtvarník Rudolf Fila, ktorý patril k najvýznamnejším predstaviteľom moderného slovenského výtvarného života. Vyštudoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a v hlavnom meste Slovenska žil aj tvoril. V tvorbe prešiel od abstraktných kompozícií k dvojvrstvovým konfrontáciám podmaľby – premaľby. Venoval sa ilustrácii. Autor knihy esejí Cestou. Narodil sa 19. júla 1932 v Příbrami na Morave.

2017 – zomrel v Nitre Jozef Zlatňanský, slovenský rímskokatolícky emeritný biskup, ktorý dlhé roky pôsobil na rôznych pozíciach v Kongregácii pre náuku viery vo Vatikáne. Pápež sv. Ján Pavol II ho vymenoval 11. júna 1997 za titulárneho biskupa diecézy Montefiascone a sekretára interdikastriálnej Komisie pre východnú Európu. Narodil sa 13. marca 1927 v Topoľčiankach.

Ilustračné foto: Pixabay.com