11. november

440

1814 – zomrel vo Viedni Pavol Adami, slovenský lekár, veterinár a zoológ, odborník európskeho významu na nákazlivé choroby dobytka, najmä dobytčí mor. Prenos dobytčieho moru na človeka skúmal na sebe, čím dokázal, že sa na ľudí neprenáša. Po ukončení štúdia sa stal úradným infekčným lekárom v roku 1769 a neskôr ho vymenovali za profesora náuky o nákazach zvierat na Lekárskej fakulte Viedenskej univerzity. Pôsobil i na Lekárskej fakulte Jagelovskej univerzity v Krakove. Počas svoje profesijnej kariére pôsobil v Chorvátsku, Štajersku, na Morave a v ďalších krajinách vtedajšej rakúskej ríše. Narodil sa 18. januára 1736 v obci Beluša, v dnešnom okrese Púchov.

1821 – narodil sa ruský spisovateľ Fjodor Michajlovič Dostojevskij, zakladateľ moderného psychologického románu, ktorého tvorba ovplyvnila svetovú prózu. Diela: Ponížení a urazení, Zápisky z mŕtveho domu, Zločin a trest, Idiot, Bratia Karamazovci. Zomrel 9. februára 1881.

1856 – narodil sa v Krompachoch Janko Slovenský (Szlovenszki), slovenský podnikateľ, redaktor, novinár, priekopník krajanskej tlače v USA. V rokoch 1886 do roku 1891 pracoval ako vedúci redakcie Amerikánsko-slovenských novín v Pittsburghu – týždenník písaný zmesou východoslovenských nárečí s prevládajúcim šarišským dialektom a maďarskou pravopisnou formou, ktorý sa neskôr zlúčil s konkurenčným týždenníkom Nová vlasť. Noviny od svojho začiatku patrili k najrozšírenejším slovenským periodikám v Amerike s nákladom 30 000 výtlačkov. Už po ich založení sa pod jeho vedením vymanili spod vplyvu oficiálnej uhorskej politiky a zohrali dôležitú úlohu v uvedomovacom procese Slovákov a ich národných i sociálnych hnutí v USA. Nákladom novín vydal aj Americký tlumač, ktorý bol prvým slovensko-americkým slovníkom pre potreby slovenských prisťahovalcov a vyšiel v troch vydaniach. V roku 1897 založil slovenský účastinársky spolok zlatých baní Elk Gold Mining Company s kapitálom 16 000 dolárov. Pre rozpad rodinného života spáchal 11. augusta 1900 v Los Angeles samovraždu. Jeho hrob sa nachádza na cintoríne v meste New Albany, v štáte Indiana v USA. Po jeho smrti sa spoločnosť rozpadla.

1872 – narodil sa český lekár, do roku 1938 pôsobiaci na Kysuciach a v okolí Žiliny Ivan Hálek. Syn básnika Vítězslava Hálka, okrem lekárskej praxe sa venoval literatúre. Napísal Zápisky slovenského lekára a Vzpomínám na TGM. Zomrel 17. februára 1945.

1873 – v Košariskách sa narodil evanj. farár Igor Branislav Štefánik. Krajanský pracovník u dolnozemských Slovákov. Brat gen. M. R. Štefánika. Zomrel 25. apríla 1940 v Novom Sade.

1922 – narodil sa americký prozaik Kurt Vonnegut, autor vedeckofantastických románov, ktorý vo svojom diele zachytil absurditu vojny. Bojoval v 2. sv. vojne. Keď ho zajali nacisti, pracoval na bitúnku v Drážďanoch, kde prežil nálet na mesto vo februári 1945. Tento zážitok opísal vo svojom najznámejšom diele Bitúnok č. 5. Ďalšie dielo: Mechanický klavír, Raňajky šampiónov, Galapágy, Matka noc, Časotrasenie. Zomrel 11. apríla 2007.

1930 – v Tekovských Lužanoch sa narodil maliar Milan Laluha, jedna z najznámejších osobností slovenského výtvarného umenia. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a v roku 1957 bol zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu. Venoval sa maľbe a kresbe. Zomrel 10. novembra 2013.

1939 – český študent Jan Opletal zomrel po streľbe Nemcov do davu, keď si pražskí študenti 28. októbra 1939 pripomínali výročie vzniku ČSR. 17. novembra 1939 nacisti ako odvetu za masový sprievod študentov pri pohrebe medika Jana Opletala uzatvorili české vysoké školy, deväť študentov popravili a stovky študentov odviezli do koncentračných táborov. Medzinárodná únia študentov ako spomienku na tieto udalosti vyhlásila 17. november za Medzinárodný deň študentstva. Jan Opletal sa narodil 1. januára 1915.

2003 – v Bratislave zomrel Karol Ondreička, slovenský maliar, grafik, ilustrátor a pedagóg, profesor, rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Je autorom viac ako 100 ex librisov. Ilustroval takmer 200 knižných publikácií pre deti i dospelých, za ktoré získal mnoho ocenení doma i vo svete. Je autorom ilustrácií 1. dielu knižného cyklu Tisíc a jedna noc. Významná je aj jeho známková tvorba. Jeho diela sú vystavované i dnes na mnohých výstavách doma i vo svete. Narodil sa 23. apríla 1944 v Čachticiach.

Ilustračné foto: Pixabay.com