11. október

474

1878 – v Stupave sa narodil keramikár Ferdiš Kostka. Pôvodom z džbánkarskej rodiny zo Stupavy na západnom Slovensku. Venoval sa figurálnym motívom, fajanse, tvoril habánsku keramiku. Zomrel 28. júla 1951 v Bratislave.

1896 – narodil sa Ján Ursíny v obci Rakša v okrese Turčianske Teplice. Slovenský politik, cirkevný hodnostár. Bol poslanec v parlamente I. ČSR a spolupracovník Milana Hodžu, ktorý sa tiež narodil v Rakši, no v otázkach postavenia slovenského národa ako presvedčený národovec sa s jeho čechoslovakistickým názorom nestotožňoval. Ursíny patril medzi iniciátorov Slovenského národného povstania. Po vypuknutí SNP 29. augusta 1944 ako zástupca SNR sa spolu s Lacom Novomeským zúčastnil v Londýne na rokovaniach s Edvardom Benešom a následne i v Moskve. Od apríla 1945 bol predsedom Demokratickej strany. Po vojne sa stal povereníkom poľnohospodárstva a po voľbách 1946 podpredsedom prvej československej povojnovej vlády. V roku 1947 bol zdiskreditovaný komunistami v tzv. Obuchovej afére, čo viedlo k jeho vynútenej abdikácii (1948) a vo vykonštruovanom procese bol odsúdený na sedem rokov väzenia. Po prepustení v roku 1953 sa už do aktívneho politického života nezapojil. Rehabilitovali ho v roku 1964. Zomrel 8. januára 1972 v rodnej obci Rakša.

1914 – v Tvrdošíne sa narodila maliarka Mária Medvecká. Kronikárka Oravy, autorka žánrových obrazov, krajiniek, kresieb. Od roku 1979 vystavuje jej diela po nej pomenovaná galéria v Tvrdošíne. Zomrela 23. apríla 1987 v Bratislave.

1963 – zomrel francúzsky umelec Jean Cocteau. Bol všestranne nadaný a v umení propagoval avantgardné smery. Člen Francúzskej akadémie. Autor básnických zbierok, napr. Mys dobrej nádeje, Requiem, románov, napr. Strašné deti, filmových scenárov, baletov. Režíroval filmy Kráska a zviera, Orfeus, Orfeov návrat. Životný partner herca Jeana Maraisa. Narodil sa 5. júla 1889.

1982 – zomrel francúzsky výtvarník, ilustrátor Jean Effel, vl. m. François Lejeune. Autor kníh pre deti, najznámejšia je kniha Stvorenie sveta, ktorú v roku 1957 sfilmoval český režisér Eduard Hofman a komentár nahovoril Jan Werich. Autor karikatúr a kresieb pre dennú tlač, navrhoval plagáty, venoval sa ilustrácii. Tiež predseda Spoločnosti francúzsko-československého priateľstva. Narodil sa 12. februára 1908.

1995 – v Bratislave zomrel literárny historik a publicista Juraj Špitzer. Pre židovský pôvod bol počas 2. sv. vojny väznený v koncentračnom tábore. Šéfredaktor Kultúrneho života, tajomník Zväzu čs. spisovateľov, po roku 1969 však nesmel publikovať. Autor prozaických kníh Biele oblaky, Patrím k vám, Letná nedeľa a filmových scenárov. Svedectvo o koncentračnom tábore v Novákoch zachytil v knihe Nechcel som byť Žid. Súbor kníh Svitá, až keď je celkom tma, vyšiel po jeho smrti. Narodil sa 14. augusta 1919 v Krupine.

2011 – v Bratislave zomrel operný spevák, barytonista Juraj Hrubant. Dlhoročný sólista Opery SND v Bratislave. V roku 1965 sa stal sólistom Štátnej opery v Lipsku, kde pôsobil do roku 1969 a až do roku 1982 tam bol stálym hosťom. Od roku 1977 hosťoval aj v Štátnej opere Berlín. Dôležitá bola aj jeho pedagogická aktivita a v roku 1989 sa stal umeleckým šéfom Opery SND, neskôr jej riaditeľom. Na tomto poste pôsobil s prestávkou v rokoch 1996 až 1998 do odchodu do dôchodku v roku 2002. Narodil sa 20. júla 1936 v Tábore.

Ilustračné foto: Pixabay.com