12. december

624

1821 – narodil sa francúzsky spisovateľ Gustave Flaubert, predstaviteľ realizmu. Jeho dielo je prechodom medzi romantizmom a naturalizmom, napríklad Pani Bovaryová, Salambo, Citová výchova. Zomrel 8. mája 1880.

1863 – narodil sa nórsky expresionistický maliar Edvard Munch. Medzi jeho najznámejšie obrazy patria Výkrik, Madona alebo Tanec života. Zomrel 23. januára 1944.

1875 – v obci Dolné Držkovce sa narodil Karol Kmeťko, slovenský rímskokatolícky duchovný, diecézny biskup nitriansky, arcibiskup ad personam, autor náboženských publikácií a článkov, signatár Martinskej deklarácie. Pápež Benedikt XV. ho 13. novembra 1920 vymenoval za biskupa pre Nitrianske biskupstvo. V roku 1941 Kmeťko odmietol rasové zákonodarstvo a odsúdil protižidovské opatrenia, najmä odsun Židov zo Slovenska. Zomrel 22. decembra 1948 v Nitre.

1902 – v Liptovskom Mikuláši sa narodil svetoznámy slovenský výtvarník Koloman Sokol, kľúčová osobnosť slovenskej grafiky 20. storočia. Predstaviteľ kriticko-realistickej vetvy expresionizmu. Študoval na škole Eugena Króna v Košiciach, na Akadémii výtvarných umení v Prahe i v Paríži. Od roku 1937 vyučoval na univerzite v Mexico City. Po vojne sa vrátil do Československa, no od roku 1948 žil striedavo v Kanade a Spojených štátoch. Pri príležitosti jeho stých narodenín otvorili Centrum Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši v Pongrácovskej kúrii. Zomrel 12. januára 2003 v Tucsone v americkom štáte Arizona.

1918 – v Ponikách sa narodil básnik, spisovateľ Štefan Žáry. Pracoval ako dopisovateľ ČTK v Ríme a tiež vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Počas 2. svetovej vojny bol členom nadrealistickej skupiny, napísal zbierky Zvieratník a Stigmatizovaný vek. Neskoršie zbierky: Dobrý deň, pán Villon, Po mne iní, Púť za kolibríkom, Ikar večne živý, Zázračný triezvy koráb, Dvanásťkrát žena. Autor pásma Múza oblieha Tróju, zbierok Leto nášho dospievania a Smaragdové rúno. Napísal aj prózu Úsmevné údolie, eseje Snímanie masiek. Prekladal z francúzštiny, taliančiny a španielčiny. Manžel spisovateľky Hany Ponickej. Zomrel 25. augusta 2007 v Bratislave.

1928 – narodil sa kirgizský spisovateľ Čingiz Torekulovič Ajtmatov, verejný činiteľ, diplomat. Autor lyrizovaných próz, debutoval ľúbostnou poviedkou Džamila. Ďalšie diela: Deň dlhší ako ľudský vek, Popravisko. Do ruštiny prekladal kirgizských autorov. Zomrel 10. júna 2008.

1929 – narodil sa anglický dramatik John Osborne. Patril do intelektuálnej skupiny rozhnevaní mladí muži revoltujúcej proti povojnovej anglickej spoločnosti. Dramatické diela: Obzri sa v hneve, Komik, Neprípustný dôkaz. Zomrel 24. decembra 1994.

1952 – zomrel český orientalista Bedřich Hrozný. Venoval sa štúdiu starobabylonskej kultúry, najmä chetitskému jazyku, ktorý rozlúštil. Významným dielom je kniha Nejstarší dějiny Přední Asie, Indie a Kréty. Narodil sa 6. mája 1879.

1999 – zomrel americký spisovateľ Joseph Heller. Autor svetoznámeho románu s vojenskou tematikou Hlava XXII. Tiež napísal knihy Niečo sa stalo, Gold nad zlato, Záverečná! a ďalšie. Narodil sa 1. mája 1923.

Ilustračné foto: Pixabay.com