12. december

636

1408 – rímsky cisár a uhorský kráľ Žigmund Luxemburský spolu s manželkou založili svetský rytiersky Dračí spolok alebo Uhorský rytiersky dračí rád. Poslaním členov rádu bol boj proti Turkom a ochrana kresťanstva, ale aj snaha ochrániť Uhorsko pred vzmáhajúcou sa vojenskou silou husitov. Postupom času sa rád zmenil na reprezentatívny spolok európskeho významu. Symbolika draka sa dostala aj do heraldiky mnohých členov rádu. Drak symbolizuje zlo, nepriateľa kresťanstva, zlého ducha, samotného diabla. Jeho chrbát rozťatý do tvaru kríža symbolizuje víťazstvo viery a kresťanstva nad diablom.

Ilustračné foto: Pixabay.com