12. február

470

1804 – zomrel nemecký filozof Immanuel Kant, predstaviteľ nemeckej klasickej filozofie, tvorca tzv. kritického idealizmu. Z diela: Kritika čistého rozumu, Kritika praktického rozumu, Kritika súdnosti. Narodil sa 22. apríla 1724.

1809 – narodil sa britský prírodovedec a zakladateľ evolučnej biológie Charles Darwin. V rokoch 1831 až 1836 podnikol na lodi Beagle cestu okolo sveta, ktorá ho inšpirovala k napísaniu knihy O pôvode druhov. Zomrel 19. apríla 1882.

1866 – v Dolnom Kubíne sa narodil prozaik Ladislav Nádaši Jégé, predstaviteľ neskorého realizmu. Počas štúdia medicíny v Prahe bol členom krúžku slovenských študentov Detvan. Po štúdiách sa stal lekárom v rodnom meste. Redaktor novín Naša Orava a časopisu Orava, od roku 1926 sa venoval literárnej tvorbe. Autor historických próz Wieniawského legenda, Adam Šangala, Svätopluk a spoločenských románov Kuruci, Alina Orságová, Cesta životom, S duchom času. Zomrel 2. júna 1940 v Dolnom Kubíne.

1881 – v Petrohrade sa narodila ruská baletka Anna Pavlova, ktorá sa na celom svete preslávila rolou “umierajúcej labute”. Vystupovala najmä v zahraničí. Zomrela 23. januára 1931 v Hamburgu.

1885 – zomrel v Pružine Štefan Závodník, rímskokatolícky kňaz, pedagóg, buditeľ, priekopník včelárstva na Slovensku, organizátor prvých hornouhorských spolkov. Počas revolučných rokov 1848 – 49 bol v kontakte s poprednými slovenskými národnými činiteľmi, zúčastnil sa v r. 1847 na katolíckej fare v Čachticiach na kultúrnom sneme slovenských národných vodcov, ktorí jednomyseľne prijali strednú slovenčinu za slovenský spisovný jazyk a na národnom memorandovom zhromaždení v Turčianskom sv. Martine. Bol členom delegácie, ktorá odovzdala v r. 1861 Memorandum národa slovenského v Pešti. Stal sa prvým podpredsedom Spolku sv. Vojtecha v Trnave a po smrti Kuzmányho ho zvolili za podpredsedu Matice slovenskej. Štefan Závodník sa narodil 2. septembra 1813 v Hornej Porube.

1908 – narodil sa francúzsky výtvarník Jean Effel, vl. m. François Lejeune. Autor kníh pre deti, najznámejšia je kniha Stvorenie sveta, ktorú sfilmoval český režisér Eduard Hofman a nahovoril Jan Werich. Autor karikatúr a kresieb pre tlač, plagátov, knižných ilustrácií. Zomrel 16. októbra 1982.

1910 – v Holíči sa narodil slovenský mikrometalurg, zváračský odborník Jozef Čabelka. Zakladateľ Výskumného ústavu zváračského. Priekopník mikrometalurgie a zvárania konštrukčných materiálov na Slovensku. Zomrel 6. júla 1987 v Bratislave.

1934 – v Košiciach sa narodil horolezec Jozef Psotka. Zahynul 16. októbra 1984 pri zostupe z Mount Everestu, ktorý deň predtým zdolal bez kyslíka spolu so Zoltánom Demjánom a šerpom Angom Ritom.

1946 – zomrela v Dolnej Krupej Mária Henrieta Choteková, príslušníčka českej šľachtičnej rodiny, pre svoju záľubu v pestovaní ruží ju volali ružová grófka, zakladateľka najväčšieho rozária v strednej Európe. V roku 1910 založila pri kaštieli ružovú záhradu so šiestimi tisícmi druhmi ruží. Venovala sa aj šľachteniu a svoje výpestky predávala do zámoria. Na trh uviedla ruže vhodné na pestovanie v chladnejších oblastiach, mnohé z nich dostali meno po svojej šľachtiteľke. Svoj život dožila chudobná a opustená v kláštore v Dolnej Krupej. Pápež Pius X. jej v roku 1909 udelil za dobročinné aktivity diplom. V máji 1997 za pomoci nemeckých ružiarov z Altdorfu pri Norimbergu založili v Dolnej Krupej medzinárodný Rosa-club grófky M. H. Chotekovej. Každý rok sa v kaštieli organizuje spoločenské podujatie Slávnosť ruží. Narodila sa 24. novembra 1863 v Dolnej Krupej.

1990 – v Bratislave zomrela historička a archivárka Darina Lehotská. Pracovala v Archíve mesta Bratislavy. Docentka na Katedre československých dejín a archívnictva FF UK v Bratislave, autorka prác o regionálnych dejinách Dejiny Pezinka, Dejiny Modry, zostavovateľka Dejín Bratislavy. Napísala tiež Príručku diplomatiky. Narodila sa 28. januára 1922 v Kremnici.

2012 – zomrela operná speváčka Elena Kittnárová. Pôsobila ako sólistka Spevohry Novej scény a v roku 1966 sa stala sólistkou Opery SND, kde naštudovala viac ako štyridsať postáv. Jedným z vrcholov jej vokálneho i hereckého umenia bola Emília Marty v Janáčkovej opere Vec Makropulos. Narodila sa 2. júna 1931 v Trnave.

2015 – v Poprade zomrel maliar a sochár Michal Trembáč. Študoval na Škole dekoratívneho umenia v Prahe a na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor grafika. Žil a tvoril vo svojom rodisku, venoval sa komornej aj monumentálnej tvorbe. Tvoril drevené kompozície inšpirované ľudovým umením. V maľbe rozvíjal viacero motívov, od folklórnych, krajinárskych motívov priemyselnej i prírodnej krajiny a motív Vysokých Tatier. Narodil sa 21. septembra 1929 v Poprade-Veľkej.

Ilustračné foto: Pixabay.com