12. január

587

1856 – na následky zranenia, ktoré utrpel na poľovačke, zomrel v Modre národný buditeľ Ľudovít Štúr, vedúca osobnosť slovenského národného hnutia v polovici 19. storočia. Študoval na gymnáziu v Györi, na ev. lýceu v Bratislave a na univerzite v Halle. Bol vedúcou osobnosťou študentskej Spoločnosti česko-slovenskej, ktorú v roku 1837 premenil na Slovanský ústav. Po odvolaní z lýcea začiatkom roka 1844 pôsobil ako publicista, redaktor a vydavateľ Slovenských národných novín. Nevyhnutnosť spisovného jazyka zdôvodnil v diele Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí a štruktúru slovenčiny podal vo vedeckom spise Nauka reči slovenskej. Ním navrhnutý spisovný jazyk sa po viacerých zmenách stal celonárodným. Stál na čele prvého ozbrojeného vystúpenia v rokoch 1848/49, ktoré po prvý raz otvorilo otázku štátoprávneho postavenia Slovákov v monarchii. Po revolúcii pokračoval v úsilí o vybudovanie slovenského školstva. V roku 1851 sa usadil v Modre a venoval sa literárnej a vedeckej práci. Narodil sa 28. októbra 1815 v Uhrovci.

1876 – narodil sa americký spisovateľ Jack London, vl. m. John Griffith Chaney. Vo svojej tvorbe využil skúsenosti z niekoľkých povolaní, ktoré v mladosti vystriedal (v konzervárni, u pobrežnej hliadky, lovec tuleňov, kurič v elektrárni, zlatokop). Z jeho diela sú najvydarenejšie poviedky z Aljašky Odysea severu, Láska k životu a romány so zvieracími hrdinami Volanie divočiny, Biely tesák. Ďalšie romány: Morský vlk, Martin Eden. Zomrel 22. novembra 1916.

1918 – v Sv. Antone sa narodil herec a režisér Karol L. Zachar, vl. m. Legény. Od roku 1939 bol členom Činohry SND a od roku 1965 jej režisérom. Venoval sa tiež réžii opery a bol profesorom na VŠMU v Bratislave. Uplatnil sa ako scénograf a kostýmový výtvarník. Bol aj fujaristom a spevákom ľudových piesní, karikaturistom a rezbárom. Vytvoril množstvo postáv v divadle, filme, rozhlase i televízii, hral napríklad vo filmoch Vlčie diery, Priehrada, Rodná zem, Tango pre medveďa, Otec ma zderie tak či tak. Z činoherných réžií vyniklo pásmo Rok na dedine, Tajovského Statky-zmätky a mimoriadny úspech mal ľudový muzikál Na skle maľované. Režíroval televízne inscenácie Dobrodružstvo pri obžinkoch, Kocúrkovo, Škriatok a i. Zomrel 17. decembra 2003 v Bratislave.

1919 – v Nových Zámkoch sa narodil výtvarník Ernest Zmeták. Študoval na AVU v Budapešti. V tvorbe sa venoval krajine a portrétu i dekoratívnym prácam – napr. tympanón Primaciálneho paláca v Bratislave. Jeho galéria sa nachádza v Nových Zámkoch. Zomrel 13. mája 2004.

1928 – za tragických okolností zomrel v redakcii Lidových novín v Brne Rudolf Těsnohlídek, český spisovateľ, básnik, dramatik, novinár a prekladateľ. Preslávil sa najmä svojou bájkou Liška Bystrouška. Písal tiež pod pseudonymom Arnošt Bellis. V juhomoravskej obci Bílovice nad Svitavou, kde sa presťahoval, došlo k udalosti, ktorá ho inšpirovala na založenie tradície vianočných Stromov republiky v spojenou so zbierkou deťom bez domova. V Bílovickom lese v polovici decembra 1919 našiel s priateľmi podchladené opustené sedemnásťmesačné dievčatko, Lidušku. Prvý vianočný Strom republiky rozsvietili 13. decembra 1924 na brnenskom Námestí slobody a táto tradícia sa rozšírila do ostatných miest. Zo sumy, ktorú zozbierali, prispela k otvoreniu detského domova Dagmar pre opustené deti. Narodil sa 7. júna 1882 v Čáslavi.

1976 – zomrela anglická spisovateľka Agatha Christie. Autorka detektívnych hier – Pasca na myši, poviedok a románov – Vražda Rogera Ackroyda, Päť malých prasiatok, Desať malých černoškov, Vražda na fare, Zabudnutá vražda, Vražda v Orient exprese, Smrť na Níle, Vraždy podľa abecedy a mnohých ďalších. Narodila sa 15. septembra 1890.

2003 – v USA zomrel Koloman Sokol, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia. Je zakladateľom slovenskej i mexickej grafiky, autorom ilustrácií. Výtvarné umenie študoval v Prahe, absolvoval študijný pobyt v Paríži. Dostal ponuku z mexického ministerstva kultúry a školstva a odišiel učiť výtvarné umenie na Akadémiu výtvarných umení v Mexiku, kde založil odbor grafiky. Pre zlý zdravotný stav manželky Lýdie sa v roku 1941 presťahoval do New Yorku. Po vojne sa vrátil na Slovensko, ale už v roku 1948 natrvalo odchádza zo Slovenska. Posledné desaťročia prežil v Arizone. Na sklonku života daroval Slovensku 48 svojich obrazov, ktoré sa neskôr stali základom Centra Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši. Častými motívmi jeho tvorby sa stali pes, kôň, mytológia, býčie zápasy a medziľudské vzťahy. V roku 1976 mu zomrel pes Sambo a na jeho pamiatku od tohto obdobia podpisoval svoje obrazy pseudonymom Sambo. Narodil sa 12. decembra 1902 v Liptovskom Mikuláši.

Ilustračné foto: Pixabay.com