12. marec

590

1891 – narodil sa v Kunoviciach (ČR) prof. MUDr. Anton Gala, bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave, lekár – oftalmológ. Vo svojej vedeckovýskumnej práci a klinickej praxi sa zameral na objasnenie niektorých problémov oftalmológie, predovšetkým na výskum vody prednej komory oka, príčin a patogenézy glaukómu, orbikulárneho fenoménu šošovky, popisu a diferenčnej diagnostike Kaiser-Fleischerovho rohovkového prstenca. Vypracoval nové postupy pri liečení úporných foriem bulóznej ketitídy. Zostrojil a popísal prístroj na stereografiu ľudského oka so štvornásobným zväčšením. Bol jedným zo zakladateľov Spolku pre nevidiacich na Slovensku a založil a viedol Ústav pre nevidiacich v Báhoni. Zomrel v Bratislave 29. augusta 1977.

1921 – v Ružomberku spáchal samovraždu lekár a publicista Dušan Makovický. Stúpenec ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého, od roku 1904 jeho osobný lekár v Jasnej Poľane. Okrem prekladov Tolstého diel a publikovanej korešpondencie s ním napísal aj spomienkové Jasnopolianske zápisky. Makovický sa narodil 10. decembra 1866 v Ružomberku.

1922 – narodil sa americký prozaik a básnik Jack Kerouac, vl. m. Jean Louis Lebris de Kerouac. Jeho takmer autobiografická kniha Na ceste bola manifestom beatnikov. Ďalšia próza: More je môj brat a v češtine vyšli napr. knihy Podzemníci, Osamělý poutník, Big Sur, Satori v Paříži. Poézia: Mexiko City Blues. Zomrel 21. októbra 1969.

1930 – zomrel český spisovateľ Alois Jirásek. Napísal rozsiahle romány z významných období českých dejín – z husitstva Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo, z protireformácie Temno, Psohlavci, z obrodenia F. L. Věk, U nás. Písal poviedky, novely, divadelné hry, obľúbené boli Staré povesti české. Narodil sa 23. augusta 1851.

1998 – v Bratislave zomrel herec Jozef Kroner. Jeho kariéra sa začala účinkovaním v rôznych ochotníckych súboroch a vďaka výraznému hereckému talentu získal angažmán na profesionálnej scéne v Martine. V rokoch 1956 až 1984 bol členom Činohry Slovenského národného divadla (SND). Z filmografie: Štvorylka, Obchod na korze, ktorý v roku 1966 získal Oscara pre najlepší cudzojazyčný film, Pacho, hybský zbojník, Kosenie jastrabej lúky, Tisícročná včela. Spolupracoval s rozhlasom i televíziou. Autor kníh Herec na udici, Herec nielen na udici. Narodil sa 20. marca 1924 v Staškove.

1999 – zomrel americký huslista a dirigent Yehudi Menuhin, ktorý patril k najväčším interpretom našej doby. Vynikol ako interpret klasickej hudby, organizátor festivalov vo Švajčiarsku i vo Veľkej Británii. Narodil sa 22. apríla 1916.

Ilustračné foto: Pixabay.com