Zbierka na pamätnú tabuľu

709

Literárnom týždenníku (29 – 30/2018) sme uverejnili informáciu, že Spolok slovenských spisovateľov a naša redakcia sa rozhodli usporiadať finančnú zbierku na vyhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule ako vyjadrenie vďaky chorvátskemu sochárovi Ivanovi Mestrovićovi, autorovi sochy Martina Kukučína v bratislavskej Medickej záhrade, a manželom Rudinskovcom, ktorí výraznou mierou prispeli k vyhotoveniu bronzových odliatkov a dovezeniu tejto sochy z Ameriky do Bratislavy. Veľmi nás potešilo, že viacerí naši čitatelia pohotovo zareagovali na výzvu a ochotne prispievajú do zbierky. V predchádzajúcom vydaní LT sme informovali, že na úvod poskytlo finančné dary sedemnásť ľudí v celkovej sume 390 eur. Odvtedy do piatka 28. 9. 2018 sa na našom zozname darcov objavili ďalšie mená: Eva Fordinálová, Skalica (50 eur), Květoslava Fulierová, Bratislava (20 eur), Dušan Janák (10 eur), Adolf Kobela, Borčice (10 eur), Milan Murgaš, Banská Bystrica (50 eur), František Švába, Bratislava (20 eur). Úprimne všetkým darcom ďakujeme.

Ak sa rozhodnete aj vy podporiť zbierku a pomôcť dobrej veci, finančný príspevok pošlite na toto číslo účtu: SK 11 0900 0000 0006 3041 0856. Do odkazu uveďte svoje meno, priezvisko a mesto (obec) a heslo Zbierka Kukučín. Zoznam darcov budeme uverejňovať v Literárnom týždenníku a zároveň budeme informovať o stave zbierky a o prípravách na vyhotovenie pamätnej tabule. Vopred ďakujeme za ústretovosť.