13. február

526

1820 – narodil sa v Bardejove Vojtech Kéler, uhorský hudobný skladateľ slovenského pôvodu. Natrvalo sa usadil vo Wiesbadene. Z koncertných ciest po Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku a Anglicku si z každého koncertu, ktorý dirigoval, odložil tlačený program. V jeho pozostalosti sa zachovalo 11 zväzkov viazaných programov. Kélerove skladby vydalo už počas jeho života dvanásť nakladateľstiev v celej Európe. Na prvých miestach dominuje 27 rozsiahlych valčíkov a 27 pochodov, nasleduje 20 čardášov, 18 poliek, 15 piesní, 13 galopov, 10 ouvertúr. Skladateľský odkaz, ktorý Kéler odkázal mestu Bardejov, je zachovaný v zbierkach Šarišského múzea a tvorí ho 263 titulov. Zomrel 20. novembra 1882 vo Wiesbadene.

1873 – narodil sa ruský operný spevák, bas Fjodor Ivanovič Šaľapin. Bol jedným z najvýznamnejších spevákov na prelome 19. a 20. storočia. Od roku 1922 žil v zahraničí, zomrel 12. apríla 1938 v Paríži.

1883 – zomrel nemecký skladateľ Richard Wagner. Libretá k operám si písal sám, námety čerpal z mytológie a zo stredovekých eposov. Opery: Blúdiaci Holanďan, Tannhäuser, Lohengrin, Prsteň Nibelungov, Tristan a Isolda. Reformátor opery, autor teoretických spisov Umelecké dielo budúcnosti, Opera a dráma. Narodil sa 22. mája 1813.

1903 – narodil sa belgický spisovateľ Georges Simenon. Autor detektívnych románov predovšetkým o komisárovi Maigretovi. Zomrel 4. septembra 1989.

1932 – v Trenčíne sa narodil redaktor a kritik Kornel Földvári. Pracoval v Kultúrnom živote, bol tiež riaditeľom Divadla na Korze v Bratislave a po jeho zatvorení pôsobil v Slovenskej literárnej agentúre. Počas normalizácie nesmel publikovať, po revolúcii 1989 bol prvým námestníkom ministra kultúry. Dramaturg Štúdia L+S v Bratislave. Odborník na karikatúru, autor štúdií o literárnom a divadelnom humore, najmä o tvorbe Milana Lasicu a Júliusa Satinského a úvah o výtvarnom humore. Zomrel 26. marca 2015 v Bratislave.

1960 – zomrel v Prahe František Lexa, český egyptológ a filológ, zakladateľ československej a českej egyptológie. Pôsobil ako profesor egyptológie na Univerzite Karlovej v Prahe a významnou mierou prispel k založeniu Československého egyptologického ústavu. V 50. rokoch 20. storočia založil František Lexa Československý egyptologický ústav so sídlom v Prahe a Káhire. Narodil sa 5. apríla 1876 v Pardubiciach.

2019 – zomrel v Bratislave Miroslav Kusý, filozof, politológ a univerzitný profesor, bývalý politik. Vo februári 1977 sa stal v poradí tretím slovenským signatárom Charty 77, ktorá požadovala, aby československá vláda dodržiavala ľudské práva, ako sa k tomu zaviazala. Počas Nežnej revolúcie sa stal podpredsedom Verejnosti proti násiliu (VPN), neskôr rektorom Univerzity Komenského v Bratislave. Miroslav Kusý bol zakladateľom Slovenského helsinského výboru, Nadácie Milana Šimečku a predsedom komisie UNESCO pre ľudské práva na Slovensku. Narodil sa 1. decembra 1931 v Bratislave.

Ilustračné foto: Pixabay.com