13. marec

456

1741 – vo Viedni sa narodil český a uhorský kráľ, rímskonemecký cisár Jozef II., syn Márie Terézie, s ktorou vládol od roku 1765. Počas jeho vlády pokračoval osvietenský absolutizmus a rakúsky centralizmus. Urobil mnoho reforiem, v roku 1781 vydal tolerančný patent, ktorým sa rozšírili náboženské slobody a práva, a patent o zrušení nevoľníctva. Zomrel 20. februára 1790 vo Viedni.

1920 – v Križovanoch nad Dudváhom sa narodil maliar Jozef Šturdík. Hlavným znakom jeho štýlu je poetizácia. Venoval sa krajinomaľbe, kresbe, ilustrácii. V 50. rokoch sa podieľal na výzdobe bratislavského Divadla P. O. Hviezdoslava. Autor básnickej zbierky Polokružie. Zomrel 14. novembra 1992 v Bratislave.

1921 – v Banskej Bystrici zomrel maliar Dominik Skutecký. Po štúdiách a pobyte v zahraničí tvoril v Banskej Bystrici. Predstaviteľ sociálno-kritického žánru vo výtvarnom umení. Narodil sa 14. februára 1849 v Gajaroch.

1927 – v Chicagu, Illinois, zomrel spisovateľ a publicista Daniel Šustek. Autor cestopisov Cesta cez Turecko a Egypt do Svätej Zeme, Potulky svetom. Odišiel do USA, kde bol krajanským činiteľom a jedným zo zakladateľov Matice slovenskej v Amerike. Narodil sa 27. januára 1846 v Slovenskej Ľupči.

1927 – sa v Topoľčiankach narodil Jozef Zlatňanský, rímskokatolícky emeritný biskup. V roku 1984 ho pápež Ján Pavol II. menoval za subsekretára Kongregácie pre náuku viery. a v r. 1997 ho Ján Pavol II. menoval za titulárneho biskupa diecézy Montefiascone. Súčasne s menovaním za biskupa bol menovaný za sekretára interdikastriálnej Komisie pre východnú Európu. Zlatňanského rezignáciu z dôvodu dosiahnutia kánonického veku prijal pápež 8. júna 2004. Zomrel v Nitre 11. februára 2017.

1977 – po policajnom výsluchu zomrel český filozof, disident Jan Patočka, spoluautor a hovorca Charty 77. Vyštudoval romanistiku, filológiu a filozofiu. Prednášal na Univerzite Karlovej v Prahe, na zahraničných univerzitách a v roku 1968 sa stal profesorom Univerzity Karlovej. V 60. rokoch obhájil dizertačnú prácu Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové. V roku 1972 bol penzionovaný, z politických dôvodov ustúpil do úzadia a usporadúval bytové semináre. Vydávanie jeho diel bolo obmedzené, niektoré vychádzali v zahraničí, no väčšina vyšla až po revolúcii 1989. Narodil sa 1. júna 1907 v Turnove.

1977 – v Bratislave zomrel operetný spevák a herec František Krištof Veselý. Začínal v operete v Budapešti a angažmán získal i v ďalších maďarských divadlách. V roku 1931 prišiel do Bratislavy, bol sólistom operety SND. Pôsobil aj v Prahe a po vojne bol hercom a režisérom bratislavskej Novej scény. Populárny interpret šlágrov Gejzu Dusíka, napr. Dedinka v údolí, Prečo sa máme rozísť. Narodil sa 12. apríla 1903 v Skalici.

2007 – zomrel režisér a herec Karol Spišák. Pôsobil v Divadle Andreja Bagara v Nitre a bol tiež riaditeľom Starého divadla v Nitre. Okrem domovskej scény zanechal výrazné stopy ako hosťujúci režisér v Slovenskom národnom divadle (O myšiach a ľuďoch), na bratislavskej Novej scéne i v Košiciach, režíroval aj úspešný muzikál Mníšky. Históriu Slovenskej televízie obohatil napr. réžiou filmu Adam Šangala. Bol aj hercom, hral vo filmoch Prípad pre obhajcu, Nylonový mesiac, Balada o siedmich obesených, Kosenie jastrabej lúky, Pavilón šeliem, Slané cukríky, Zakázané uvoľnenie a i. Narodil sa 17. augusta 1941 v Bratislave.

2014 – zomrel v Žiline Ján Krajčík, titul najlepší tenista na Slovensku mu patril takmer 15 rokov po druhej svetovej vojne, hoci hral za pražské kluby. Ako junior sa v roku 1941 prebojoval do finále juniorských majstrovstiev Slovenska. V roku 1945 odišiel do Prahy. Počas jeho začiatkov v Prahe ho zaraďovali v slovenských rebríčkoch v rokoch 1947 a 1950 ako jednotku. Titul majstra ČSR v dvojhre nikdy nezískal, no vo štvorhre ho získal päťkrát spolu s Jiřím Javorským v rokoch 1952 a 1956 – 1959. Reprezentoval Československo v Davisovom pohári v roku 1957. Pracoval ako tenisový tréner a venoval sa napr. aj Janovi Kodešovi. Od roku 1965 pôsobil ako tréner v Rakúsku. Do vlasti sa vrátil v roku 1995. Narodil sa 16. januára 1924 v Žiline.

Ilustračné foto: Pixabay.com