13. október

435

Deň starých rodičov

1781 – cisár Jozef II. vydal vo Viedni tolerančný patent pre Uhorsko, ktorým prispel k občianskemu zrovnoprávneniu obyvateľstva. Patent zaručil nekatolíckym vierovyznaniam nerušený výkon ich bohoslužieb. Povolil tiež výstavbu kostolov a zriaďovanie cirkevných zborov.

1914 – v Bratislave začala svoju činnosť tretia univerzita na území Uhorska – Alžbetínska univerzita. Univerzita mala právnickú, filozofickú a lekársku fakultu a zanikla v roku 1919.

1990 – preletel nad územím Československa a Poľska rýchlo sa pohybujúci dotyčnicový meteoroid EN131090. Teleso vletelo do zemskej atmosféry a po niekoľkých sekundách z nej opäť vyletelo do kozmického priestoru. Prelet telesa sa podarilo zachytiť kamerami z dvoch rôznych stanovíšť, a tak následne vypočítať charakteristiky jeho obežnej dráhy v slnečnej sústave. Ukázalo sa, že stretnutie so Zemou obežnú dráhu meteoroidu významne zmenilo. Do malej miery sa zmenili aj niektoré jeho fyzikálne vlastnosti (hmotnosť a povrch).

Ilustračné foto: Pixabay.com