14. apríla

553

1629 – narodil sa v Haagu Christiaan Huygens, holandský fyzik, matematik a astronóm. Položil základy vlnovej teórie svetla, vysvetlil dvojlom svetla, zostrojil okulár, zaoberal sa teóriou kyvadla, zostrojil kyvadlové hodiny a objavil Saturnov prstenec. Vytvoril ďalekohľad, ktorým v roku 1655 objavil Saturnov mesiac Titan. Patrí medzi zakladateľov počtu pravdepodobnosti. K jeho najvýznamnejším prácam patrí Prehľad slávnych úloh (1654), ktoré sa zaoberá riešením úloh formulovaných Descartom, Fermatom, Pappom, ale i antickými matematikmi. Pri štúdiu kruhového pohybu objavil vzťah pre dostredivé zrýchlenie, na základe ktorého prepočítaval Newton zrýchlenie vyvolané Zemou vo vzdialenosti Mesiaca, a tým určoval i zakrivenie jeho dráhy. Zomrel 8. júla 1695 v Haagu.

1759 – zomrel nemecký skladateľ Georg Friedrich Händel, predstaviteľ hudobného baroka, ktorý od roku 1712 žil v Londýne. Na sklonku života oslepol. Z diela: oratóriá – Mesiáš, Saul, Samson, Jozef a jeho bratia, organové koncerty, chrámová hudba, opery – Radamisto, Tamerlán, Alessandro. Narodil sa 23. februára 1685.

1792 – vo Viedni zomrel matematik a astronóm Maximilán Hell, člen európskych akadémií a učených spoločností. Pôsobil ako učiteľ v Levoči, Banskej Bystrici, Trnave a v rumunskej Cluji. Bol riaditeľom observatória, matematikom a profesorom mechaniky na univerzite vo Viedni. Narodil sa 15. mája 1720 v Štiavnických Baniach.

1849 – v Dobrej Vode zomrel básnik Ján Hollý. Bol katolíckym farárom v Maduniciach, kde napísal takmer celé svoje dielo. Po vyhorení madunickej fary odišiel na faru na Dobrej Vode, kde v júli 1843 so Štúrom, Hurbanom a Hodžom prerokovali kodifikáciu nového spisovného jazyka. Písal bernolákovčinou, prekladal diela gréckych a rímskych básnikov. Napísal eposy s historickými námetmi Svatopluk, Cirillo-Metodiada, Sláv. Narodil sa 24. marca 1785 v Borskom Mikuláši.

1892 – sa narodil v Sydney Vere Gordon Childe, austrálsky archeológ, historik a lingvista, významný archeológ 20. storočia. Centrom jeho vedeckého záujmu bol vzťah Blízkeho východu a Európy v dobe neolitu. Zaujímal aj o vzťah archeológie a etymológie indoeurópskych jazykov, výsledok tejto štúdie publikoval v roku 1926 v knihe The Aryans: A study of Indo-European origins. V roku 1927 sa stal profesorom archeológie na Univerzite v Edinburghu a v tejto pozícii zostal až do roku 1946. V roku 1928 v knihe The Most Ancient East sledoval vznik a vzostup blízkovýchodných civilizácií. O rok neskôr vyšla ďalšia kniha, tentoraz sa vzťahujúca k pravekým dejinám Dunaja The Danube in Prehistory. Riaditeľom Archeologického inštitútu v Londýne bol až do odchodu na dôchodok v roku 1956. Po odchode z inštitútu sa vrátil do Austrálie, kde zahynul po páde z Mont Victoria v Blue Mountains v roku 1957. Mohlo ísť o nehodu, no objavili sa aj špekulácie o samovražde.

1926 – v Trnave zomrel vydavateľ, cirkevný hodnostár František Richard Osvald. Spoluzakladateľ Spolku sv. Vojtecha, predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Matice slovenskej (1919-26). Písal poéziu, publicistické články. Narodil sa 3. októbra 1845 v Hodruši-Hámroch.

1930 – zomrel ruský básnik a dramatik Vladimir Vladimirovič Majakovskij. Patril k zakladateľom ruského literárneho futurizmu a po októbrovej revolúcii v roku 1917 bol osobnosťou ľavicovej avantgardy. Dielo: lyrika – Ja, Oblak v nohaviciach, Človek; 150 000 000, Milujem, drámy – Mystérium buffa, Ploštica, Kúpeľ. Narodil sa 19. júla 1893 v gruzínskom meste Bagdadi.

1932 – v Buclovanoch, okr. Prešov, sa narodila grafička a ilustrátorka Viera Bombová. Držiteľka Zlatého jablka z Bienále ilustrácií Bratislava – BIB (1967, 1969) a viacerých domácich a zahraničných cien. Ilustrovala napr. knihy: Šudy Katarínka, Janko Gondášik a zlatá pani, Tulenia princezná. Venuje sa aj maľbe.

1935 – narodil sa švajčiarsky spisovateľ Erich von Däniken. V roku 1968 vyšla jeho prvotina Spomienky na budúcnosť s hypotézou o návštevách mimozemšťanov na Zem v praveku. Napísal aj ďalšie knihy s touto tematikou: Späť ku hviezdam, Zjavenia, Dôkazy a ďalšie. Venuje sa tiež filmovej tvorbe.

1955 – narodil sa bývalý atlét, diskár Imrich Bugár. Majster sveta 1983 a Európy 1982, držiteľ striebornej medaily z olympijských hier 1980 a bronzu z majstrovstiev Európy 1978. Najlepší československý športovec roku 1982.

1986 – zomrela francúzska prozaička, existencialistka Simone de Beauvoirová. O postavení žien v spoločnosti napísala esej Druhé pohlavie. Autorka autobiografických príbehov, románov a spomienkovej prózy Pamäti poriadneho dievčaťa. Bola životnou družkou filozofa a spisovateľa Jeana-Paula Sartra. Narodila sa 9. januára 1908.

2004 – zomrel evanjelický hodnostár, biskup Július Filo st. Od ukončenia štúdia pracoval ako kaplán v Martine, administrátor a farár vo Vyšnej Boci a vo Veľkej pri Poprade. V roku 1970 prišiel do Košíc ako farár a biskup Východného dištriktu slovenskej evanj. cirkvi. Popri hlavnej činnosti rozvíjal kultúrno-osvetovú prácu, venoval sa práci s deťmi. Autor článkov, úvah i knižných publikácií. Narodil sa 17. decembra 1921 v Liptovskom Jáne.

Ilustračné foto: Pixabay.com