14. február

496

269 – zomrel v Ríme kňaz Valentín, lekár a neskôr svätec. Ignoroval rozhodnutie cisára Claudia II, ktorý zakázal svojim vojakom uzatvárať manželstvá, a tajne ich sobášil. Cisár dal kňaza uväzniť a 14. februára 269 ho popraviť mečom. Pred svojou popravou stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho žalárnika. Hovorí sa, že pred popravou poslal dievčaťu lístok s podpisom Od Tvojho Valentína. Jeho traja učeníci Valentínovo telo previezli do jeho rodného mesta Terni na juhu dnešného talianskeho regiónu Umbria, kde ho pochovali a nad jeho hrobom postavili jemu zasvätenú baziliku. Sviatok svätého Valentína sa začal v katolíckej cirkvi oficiálne sláviť počas pontifikátu pápeža Gelasia I.14. februára roku 496. Zasvätila ho svätému Valentínovi, ktorému zverila do opatery snúbencov a zamilovaných.

869 – v Ríme zomrel byzantský misionár Konštantín Filozof. Šíriteľ kresťanstva, zostavovateľ prvého slovanského písma – hlaholiky, prekladateľ. Jeho rehoľné meno bolo Cyril. Narodil sa asi v roku 826 alebo 827 v Solúne v Grécku. S Metodom po príchode na Veľkú Moravu v roku 863 sa venovali vieroučnej činnosti. V roku 867 odišli do Ríma, Konštantín tu vstúpil do kláštora, kde aj zomrel. Pochovaný je v kostole sv. Klimenta v Ríme, svätorečený. Pravdepodobne autor Proglasu – predslovu k prekladu evanjelia.

1368 – narodil sa uhorský a český kráľ a rímsky cisár Žigmund Luxemburský, syn českého kráľa a rímskeho cisára Karla IV. a jeho štvrtej manželky Alžbety Pomoranskej. Zorganizoval kostnický koncil (1414-18), na ktorom odstránili pápežskú schizmu. Temnou stránkou koncilu bolo upálenie českého reformátora Jána Husa. Žigmund Luxemburský zomrel 9. decembra 1437.

1573 – v Domažliciach zomrel prvý slovenský lyrik Ján Silván, autor renesančnej poézie, ktorú vydal v podobe kancionála Písně nové na sedm žalme kajících a jiné žalmy. Narodil sa v roku 1493.

1826 – v Háji sa narodil účastník slovenského povstania 1848 Karol Holuby. Spolu s Viliamom Šulekom bol odsúdený na smrť a 26. októbra 1848 ho popravili.

1849 – v Gajaroch sa narodil maliar Dominik Skutecký. Po štúdiách a pobyte v zahraničí tvoril v Banskej Bystrici. Predstaviteľ sociálno-kritického žánru vo výtvarnom umení. Zomrel 13. marca 1921 v Banskej Bystrici.

1919 – narodil sa český cestovateľ, prozaik a publicista Miroslav Zikmund. Spolu s Jiřím Hanzelkom (1920-2003) podnikli na automobile Tatra cesty do Afriky, južnej Ameriky, Ázie a Oceánie, o ktorých písali obľúbené cestopisy, vydali niekoľko kníh fotografií a nakrútili množstvo filmov. Populárne boli tiež ich rozhlasové reportáže z ciest.

1940 – v Bratislave zomrel sochár a maliar Alojz Rigele. Ovplyvnený secesiou. Autor mnohých portrétov, pomníkov a sakrálnych diel. Narodil sa 8. februára 1879 v Bratislave.

Ilustračné foto: Pixabay.com