14. január

697

1742 – zomrel anglický astronóm, fyzik, geofyzik, matematik a meteorológ Edmond Halley. V roku 1718 zistil, že polohy hviezd nie sú pevné a dokázal, že kométy sa pohybujú po uzatvorených dráhach. Objavil Halleyovu kométu a na základe Newtonových gravitačných zákonov vypočítal, kedy sa znovu objaví na oblohe. Narodil sa 8. novembra 1656.

1875 – narodil sa nemecko-francúzsky (alsaský) evanj. teológ, lekár, filozof a hudobník Albert Schweitzer. Bol organistom v Štrasburgu a po vyštudovaní medicíny pôsobil v Afrike ako misijný lekár. Do Európy sa vracal ako koncertujúci organista, bol obľúbeným interpretom diela J. S. Bacha. Presvedčený pacifista, nositeľ Nobelovej ceny za mier (1952). Vydal autobiografiu, zápisky z misijného pôsobenia v rovníkovej Afrike. Zomrel 4. septembra 1965.

1927 – v Branove sa narodil etnomuzikológ Ondrej Demo. Redaktor ľudovej hudby v rozhlase, ľudovú hudbu nahrával na celom Slovensku rovnako ako hudbu Slovákov v zahraničí. Prvý umelecký vedúci Orchestra ľudových nástrojov (OĽUN). Zúčastňoval sa na príprave folklórnych festivalov vo Východnej, Detve a Myjave.

1935 – narodil sa dirigent Bystrík Režucha. Po štúdiách na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave u profesora Ľudovíta Rajtera a na Hochschule für Musik v Lipsku pôsobil ako druhý dirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a neskôr bol šéfdirigentom Štátnej filharmónie Košice, ktorú pomáhal založiť. Spolupracoval so symfonickými telesami doma i v zahraničí, pôsobil ako šéfdirigent Slovenskej filharmónie. Profesor na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a tiež hosťujúci profesor v USA na Michigan University a na Massachusetts University. Zomrel 16. augusta 2012.

1935 – narodil sa kameraman Stanislav Szomolányi. Spolupracoval najmä s režisérom Štefanom Uhrom. V roku 1962 spolu nakrútili úspešný film Slnko v sieti. Neskôr spolupracovali na snímkach ako Organ, Panna zázračnica, Keby som mal pušku, Dolina, Veľká noc a veľký deň, Zlaté časy, Pásla kone na betóne. Spolupracoval i s režisérmi Stanislavom Barabášom, Martinom Hollým, Jurajom Jakubiskom. Z ďalšej tvorby: O sláve a tráve, Šiesta veta, …kone na betóne.

1943 – vo Zvolene sa narodil Juraj Slezáček, slovenský herec a divadelný pedagóg, od roku 1985 nositeľ titulu zaslúžilý umelec. Po absolvovaní štúdia herectva na VŠMU sa stal členom Činohry SND. Stvárnil desiatky postáv ako herec na javisku Činohry SND, televízii a vo filme. Od roku 1979 zastával funkciu umeleckého šéfa Činohry SND. V roku 1990 sa vzdal funkcie umeleckého šéfa a popri hereckej profesii sa venoval najmä pedagogickej činnosti – docent na VŠMU. V októbri 2005 požiadal o uvoľnenie z funkcie. Venoval sa aj pedagogickej práci spočiatku ako pedagóg a ako dekan Činohernej a bábkarskej fakulty VŠMU v Bratislave. Zomrel 5. augusta 2016 v Piešťanoch.

2009 – zomrel český architekt Jan Kaplický. Vyštudoval VŠUP v Prahe, v roku 1968 emigroval, žil v Londýne, kde v roku 1979 založil štúdio Future Systems. Za stavbu Lord´s Media Centrum v Londýne bol ocenený prestížnou Stirling Prize, zaujal aj obchodným centrom Selfridges Building v Birminghame a mnohými ďalšími stavbami. Autor návrhu budovy Národní knihovny v Prahe, nazývanej chobotnica alebo blob, ktorá vyvolala búrlivé reakcie u Pražanov i v celej Českej republike. Narodil sa 18. apríla 1937.

Ilustračné foto: Pixabay.com