14. október

464

1821 – v Mýte pod Ďumbierom sa narodil Eduard Ličko, slovenský pedagóg, publicista a zberateľ slovenských povestí. Od roku 1841 pôsobil ako učiteľ v Slovenskej Ľupči. V roku 1845 vo Zvolenskej stolici pomáhal pri zakladaní učiteľského spolku, v roku 1879 sa stal jeho predsedom. V Slovenských národných novinách propagoval používanie slovenčiny v školách. Patril medzi zakladajúcich členov Matice slovenskej. Zomrel 31. decembra 1890 v Slovenskej Ľupči.

1894 – narodil sa český fotograf, etnograf Karel Plicka. V Matici slovenskej v Martine sa venoval dokumentácii ľudovej kultúry a zbieraniu ľudových piesní zo Slovenska, Moravy a Čiech. Založil archív národopisných fotografií, nakrútil niekoľko dokumentov: Za slovenským ľudom, Po horách, po dolách, Zem spieva. Vydal obrazové publikácie: Praha ve fotografii Karla Plicky, Pražský hrad, Československo, Vltava, Procházky Prahou, Vlast líbezná. Zomrel 6. mája 1987.

1907 – narodil sa v Maduniciach Bohumil Vančo, psychológ, umelec, vynálezca, fotograf. V r. 1937 vydal knihu Film a Škola. Nakrútil prvý slovenský farebný film Niekoľko perál slovenského folklóru. V roku 1940 zakladá Školfilm, ústav pre školský a osvetový film, zaslúžil sa o začiatky slovenského filmu. Pre Školfilm nakrútil snímku Výlet do Tatier (1942) a farebný národopisný film Ždiar (1943). S Karolom Plickom stál pri zrode FAMU v Prahe. V roku 1949 emigroval do Brazílie, kde uverejňoval astronomické štúdie a podal niekoľko patentov, v roku 1964 sa s rodinou presťahoval do USA, kde sa venoval technike filmu, zostrojil kameru na stereoskopické snímanie a projektor na stereoskopické premietanie. Zomrel 25. októbra 1990 v USA. Jeho hrob sa nachádza na Národnom cintoríne v Martine.

1990 – zomrel hudobný skladateľ Leonard Bernstein, jeden z najoriginálnejších hudobníkov. V tvorbe spájal prvky džezovej a populárnej hudby s tradičnými hudobnými formami. Autor svetoznámeho muzikálu West Side Story, operety Candide, baletov, symfónií, piesní, scénickej a filmovej hudby. Dirigoval Newyorskú filharmóniu a bol významným popularizátorom hudby. Narodil sa 25. augusta 1918.

1994 – zomrel v Clevelande (USA) Karol Strmeň (vl. menom Karol Bekéni), slovenský básnik katolíckej moderny, prekladateľ, novinár, pedagóg, literárny kritik, vysokoškolský profesor a osobnosť slovenského exilu. Dva roky študoval teológiu v Ostrihome, v roku 1942 odišiel do Bratislavy na Filozofickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave. V roku 1945 emigroval do Rakúska a v roku 1949 sa definitívne usadil v americkom Clevelande. Tu doštudoval a ako profesor na Clevelandskej univerzite sa venoval jazykom, literatúre, pedagogike, organizoval exilový život a prácu v krajanských periodikách. Významne prispel k založeniu Slovenského ústavu v Clevelande. Po roku 1989 sa vracal na Slovensko, naposledy v roku 1993, zomrel však v Clevelande. Jeho meno nesie základná škola v Palárikove, kde zriadili stálu expozíciu jeho literárneho diela. Narodil sa 9. apríla 1921 v Palárikove.

Ilustračné foto: Pixabay.com