15. apríla

581

1452 – narodil sa taliansky renesančný maliar, architekt, hudobník, vynálezca, staviteľ a sochár Leonardo da Vinci. Najznámejšie diela: Mona Lisa, Vitruviánsky muž, Posledná večera, Klaňanie troch kráľov, Dáma s hranostajom, Svätá rodina. Zakladateľ vedeckej a technickej ilustrácie, pripravoval veľké dielo o anatómii človeka, skúmal optiku, hydrostatiku a vynašiel mnoho strojových častí, strojov a zariadení, napríklad lietadlo, ponorku, padák, tank, opakovacie delo. Zomrel 2. mája 1519.

1718 – narodil sa v Terchovej Adam František Kollár, slovensko-rakúsky osvietenský vedec, znalec právnej histórie, slovanských a orientálnych jazykov, knihovník a riaditeľ Dvorskej knižnice vo Viedni. Ovplyvnil školskú reformu cisárovnej Márie Terézie a založil štúdiá slovanských dejín. Ako stúpenec osvietenstva požadoval napr. zrušenie nevoľníctva, zdanenie šľachty, zavedenie náboženskej slobody a občiansku rovnosť. Zomrel 10. júla 1783 vo Viedni.

1765 – zomrel ruský vedec a osvietenský mysliteľ Michail Vasilievič Lomonosov. Patrí k zakladateľom fyzikálnej chémie, ovplyvnil ruskú vedu i kultúru. Autor projektov hospodárskeho rozvoja Ruska. V roku 1755 inicioval založenie Moskovskej univerzity. Narodil sa 19. novembra 1711.

1843 – narodil sa americký spisovateľ Henry James. Od 70. rokov 19. storočia žil v Európe a v roku 1915 prijal britské občianstvo na protest proti neúčasti USA v 1. sv. vojne. V prozaickom diele sa venoval kontrastu európskej a americkej kultúry a štúdiu rôznych spoločenských vrstiev: Daisy Millerová, Washingtonovo námestie, Portrét dámy, Zlatá misa a i. Zomrel 28. februára 1916.

1865 – na následky postrelenia počas divadelného predstavenia zomrel americký politik a štátnik Abraham Lincoln, osobnosť, ktorá stelesňovala cnosti amerického národa. Spoluzakladateľ Republikánskej strany, prezidentom USA sa stal v roku 1860 a v roku 1865. Narodil sa 12. februára 1809.

1885 – v Starej Ľubovni sa narodil Ján Kubašek, slovenský politik, publicista a kňaz v USA, kde emigroval v októbri 1902. Neskôr sa rozhodol stať sa kňazom a v roku 1912 vyštudoval teológiu v Arcibiskupskom seminári svätého Jozefa v Yonkers, kde pôsobil až do svojej smrti 16. júna 1950. Pôsobil v krajanských spolkoch, bol spoluzakladateľom a aj predsedom Združenia slovenských katolíkov. Bol jedným zo slovenských autonomistických aktivistov, mal čulé styky s T. G. Masarykom a M. R. Štefánikom. V roku 1918 sa stal jedným zo signatárov Pittsburskej dohody.

1908 – v Banskej Bystrici zomrel Ján Egry (János Egry), hudobný skladateľ, hudobný pedagóg a regenschori (organista a zbormajster v katolíckom chráme). Počas života biskupa Štefana Moyzesa a v období kontaktov so skladateľom J. L. Bellom sa jeho tvorba viazala k slovenskému hudobnému životu. Je autor Spevníka, ktorého najvýznamnejšou skladbou je Requiem pre stredný hlas so sprievodom organa. V duchovnej tvorbe nadviazal na klasicistickú chrámovú hudbu. Svetskú tvorbu, poplatnú hudobnému životu v Budapešti, zastupujú prevažne tanečno-salónne a pochodové skladby maďarského a nemeckého charakteru a rapsodického štýlu komponované pre klavír. Narodil sa 24. decembra 1824 v obci Krakovany v okrese Piešťany.

1942 – zomrel rakúsky spisovateľ, predstaviteľ modernizmu Robert Musil, kritik modernej európskej spoločnosti. Žil v Brne, kde študoval na technike, neskôr študoval v Berlíne. Počas vojny emigroval do Švajčiarska. Dielo: romány Zmätky chovanca Törlessa, Muž bez vlastností, poviedky Tri ženy, eseje a články o literatúre vyšli v knihe Eseje. Narodil sa 6. novembra 1880.

1980 – zomrel francúzsky existenciálny filozof, spisovateľ Jean-Paul Sartre. Autor základného diela francúzskeho existencializmu Bytie a ničota. Ďalej napísal dielo Nevoľnosť, nedokončenú románovú tetralógiu Cesty k slobode a tiež drámy, napr. Muchy alebo S vylúčením verejnosti. Autobiografia má názov Slová. V roku 1964 mu udelili Nobelovu cenu za literatúru, ktorú však neprijal. Narodil sa 21. júna 1905.

1985 – v Košiciach zomrel výtvarník Július Jakoby. Venoval sa kresbe, pastelu, mozaike. Narodil sa 28. marca 1903 v Košiciach.

2014 – zomrel spisovateľ a bývalý veľvyslanec v Českej republike Ladislav Ballek. Pracoval ako učiteľ a ako redaktor Československého rozhlasu v Banskej Bystrici a redaktor týždenníka Smer. Od roku 1972 pôsobil ako redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Pracoval na ministerstve kultúry, bol vedúcim tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov. Pôsobil aj ako poslanec NR SR a v rokoch 2001 – 2008 bol veľvyslancom SR v ČR. Napísal knihy Južná pošta, Pomocník, s podtitulom Kniha o Palánku a Agáty s podtitulom Druhá kniha o Palánku. Narodil sa 2. apríla 1941 v Teranoch.

Ilustračné foto: Pixabay.com