15. december

534

1675 – bol pochovaný holandský barokový maliar Jan Vermeer van Delft, osobnosť delfskej maliarskej školy 17. storočia. Autor kompozícií z denného života, vynikajúco pracoval so svetlom. Narodil sa v októbri 1632.

1832 – narodil sa francúzsky staviteľ a konštruktér Alexandre Gustave Eiffel. Pri stavbách sa zaoberal možnosťami využitia železnej konštrukcie a pre svetovú výstavu v Paríži v roku 1889 postavil svetoznámu vežu, nazvanú neskôr po ňom. Zomrel 27. decembra 1923.

1852 – narodil sa francúzsky fyzik Antoine Henri Becquerel, ktorý objavil prirodzenú rádioaktivitu (Becquerelove lúče) a fyziologické účinky rádioaktívneho žiarenia a schopnosť ionizovať plyn. Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku (1903) spolu s Marie Curie-Sklodowskou a Pierrom Curiem. Jeho meno nesie jednotka aktivity žiarenia rádioaktívnych látok. Zomrel 25. augusta 1908.

1907 – narodil sa brazílsky architekt Oscar Niemeyer. Tvorca významných modernistických budov 20. storočia, počas svojej kariéry navrhol vyše 600 architektonických diel na celom svete. Známy je najmä vďaka budovám, ktoré navrhol pre futuristické brazílske hlavné mesto Brasília. Medzi jeho známe diela patrí i centrála Organizácie Spojených národov v New Yorku a budova múzea moderného umenia v brazílskom meste Niterói. Zomrel v Riu de Janeiro 5. decembra 2012.

1928 – narodil sa rakúsky maliar a grafik Friedensreich Hundertwasser, vl. m. Friedrich Stowasser. Autor nekonvenčných stavieb, monumentálnych mozaík a dekoratívnych malieb. Jeho tvorba bola ovplyvnená viedenskou secesiou a Antoniom Gaudím. Medzi jeho najznámejšie stavby patria Hundertwasserhaus a tepláreň Spittelau vo Viedni. Zomrel 19. februára 2000.

1958 – zomrel rakúsko-švajčiarsky fyzik Wolfgang Pauli. Zaoberal sa kvantovou mechanikou a teóriou relativity, predpovedal existenciu neutrína. Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku (1945) za objav tzv. Pauliho vylučovacieho princípu. Narodil sa 25. apríla 1900.

1968 – v Trenčíne zomrel maliar a grafik Miloš Alexander Bazovský. Patril k zakladateľom moderného výtvarného umenia na Slovensku. Študoval v Budapešti a v Prahe a usadil sa v Martine. S výtvarníkmi Martinom Benkom, Jankom Alexym a Zolom Palugyayom na výletoch po Liptove, Orave a ďalších krajoch Slovenska vytvorili kroniku slovenskej krajiny. K známym dielam Bazovského patria obrazy Detva, Detvianska melódia, Čierne grúne, Ženy pri studni, Poludnie, Tragédia, Námestie, Malatiná. Venoval sa aj grafike. Narodil sa 11. januára 1899 v Turanoch nad Váhom.

Ilustračné foto: Pixabay.com