15. február

587

1567 – v Pise v Taliansku sa narodil astronóm, matematik, fyzik a filozof obdobia renesancie, jeden zo zakladateľov súčasnej experimentálno-teoretickej prírodovedy Galileo Galilei. Je mu pripisované autorstvo výroku Eppur si muove! A predsa sa točí! (Zem sa krúti okolo svojej osi). Zlepšil konštrukciu ďalekohľadu, ktorým pozoroval vesmír a bol zástancom teórie heliocentrizmu. Napísal o tom knihu Dialóg o dvoch hlavných systémoch sveta, ktorú inkvizícia zakázala. Galilei po vypočúvaní v Ríme svoje učenie odvolal. Ako profesor matematiky pôsobil v Padove a v službách Mediciovcov vo Florencii. Pápež Ján Pavol II. v roku 1992 očistil jeho meno a inkvizičný proces revidoval. Galilei zomrel 8. januára 1642 v provincii Florencia.

1741 – zomrel vo Viedni Georg Rafael Donner, rakúsky sochár, kovorytec a medailér. Na pozvanie ostrihomského arcibiskupa Imricha Esterházyho prišiel do Bratislavy, kde prežil 11 najplodnejších rokov svojho života. Vytvoril tu svoje vrcholné diela (hlavný oltár Dómu sv. Martina, z ktorého je olovená socha sv. Martina, sochárska výzdoba Kaplnky sv. Jána Almužníka v Dóme sv. Martina, sochárska výzdoba Kostola alžbetiniek, mariánsky oltár v Kostole sv. Trojice a ďalšie). Narodil sa 24. mája 1693 v rakúskom Esslingu.

1857 – zomrel ruský skladateľ Michail Ivanovič Glinka. Autor opery Ruslan a Ľudmila, komorných a klavírnych skladieb i scénickej hudby. Narodil sa 1. júna 1804.

1895 – v Banskej Štiavnici sa narodil maliar Edmund Gwerk. Po štúdiách v zahraničí sa vrátil do rodného kraja. Venoval sa portrétnej maľbe i krajinárstvu a aktívny bol v robotníckom hnutí a ilegálnom odboji. Napísal knihu O umení. Zomrel 4. decembra 1956 v Bratislave.

1923 – narodila sa ruská lekárka a disidentka Jelena Bonnerová. Manželka ruského fyzika, bojovníka za ľudské práva Andreja Sacharova (1921-1989), s ktorým boli od roku 1980 na nútenom pobyte v Gorkom. Zomrela 18. júna 2011.

1988 – zomrel americký fyzik Richard Feynman. Zaoberal sa kvantovou elektrodynamikou, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku (1965). Narodil sa 11. mája 1918.

2003 – zomrel český cestovateľ a publicista Jiří Hanzelka. Spolu s Miroslavom Zikmundom podnikli na automobile Tatra cesty do Afriky, Južnej Ameriky, Ázie a Oceánie, o ktorých napísali cestopisy, vydali niekoľko kníh, fotografií a nakrútili množstvo filmov. Populárne boli ich rozhlasové reportáže z ciest. Narodil sa 24. decembra 1920.

2017 – zomrel Ján Podolák, slovenský etnológ, vysokoškolský pedagóg, autor vedeckých monografií a článkov, zakladateľ viacerých etnologických inštitúcií na Slovensku. Oblasťou jeho výskumov boli tradičné formy agrikultúry, pastierskej kultúry v Karpatoch a na Balkánskom polostrove, slovenské menšiny žijúce v zahraničí, neslovenské národnostné menšiny žijúce na Slovensku, etnokultúrne procesy na Slovensku a v strednej Európe, dejiny národopisnej vedy. Narodil sa v Dolnej Súči 17. mája 1926.

Ilustračné foto: Pixabay.com