15. marec

555

Svetový deň spotrebiteľských práv

1882 – slovenskí študenti založili spolok slovenských akademikov v Prahe – Detvan, ktorý sa zameriaval na vzdelávanie členov v materinskom jazyku a tvorbu literatúry. Jeho členmi boli napr. Martin Kukučín, Vavro Šrobár, Dušan Makovický, Jozef Gregor-Tajovský, Ladislav Nádaši-Jégé, Štefan Daxner a Milan Rastislav Štefánik.

Ilustračné foto: Pixabay.com