16. apríla

586

Svetový deň hlasu

1969 – svoju činnosť začala Štátna filharmónia Košice. Prvý koncert dirigoval jej vtedajší šéfdirigent Bystrík Režucha. ŠFK od roku 1991 organizuje aj medzinárodné festivaly Košická hudobná jar a Medzinárodný organový festival a od roku 2003 tiež festival súčasného umenia.

Ilustračné foto: Pixabay.com