16. február

538

1721 – narodil sa Ján Karlovský, slovenský filozof, predstaviteľ osvietenskej filozofie a učiteľ, ktorý pôsobil na gymnáziu v Bratislave, stal sa rektorom gymnázia v Kežmarku a v r. 1770 evanjelického kolégia v Prešove. V slovenských podmienkach podal najsystematickejší výklad predkantovskej metafyziky, hlásil sa k metafyzicko-racionalistickému chápaniu filozofie. Zomrel v Prešove 20. októbra 1794.

1844 – v Brezovej pod Bradlom sa narodil advokát a hudobný skladateľ Štefan Fajnor. Okrem advokátskej praxe sa venoval aj upravovaniu ľudových piesní, skladal klavírne a zborové skladby. Zaujímal sa o kroje, výšivku, keramiku. Zomrel 26. apríla 1909 vo Viedni, pochovaný je v Senici. Jeho synom bol politik a štátnik Vladimír Fajnor (1875-1952).

1907 – v Hybiach sa narodil prozaik Dobroslav Chrobák. Pracoval ako elektrotechnický inžinier v rozhlase a na SVŠT prednášal elektroakustiku. Jeho knižným debutom bola novela Kamarát Jašek. Najznámejší román Drak sa vracia je základným dielom lyrizovanej prózy na Slovensku. Venoval sa publicistike, písal úvahy o umení, autor príručky Rukoväť dejín slovenskej literatúry. Zomrel 16. mája 1951 v Bratislave, pochovaný je v Hybiach.

1908 – v Martine zomrel botanik, archeológ, etnograf Andrej Kmeť, organizátor vedeckého života na Slovensku. Jeho obsiahly herbár je uložený v Slovenskom národnom múzeu. Zaslúžil sa o založenie Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Martine, o postavenie múzea, ktorému venoval väčšinu svojich zbierok a knižnicu. Narodil sa 19. novembra 1841 v Bzenici

1908 – v Liptovskom Mikuláši sa narodil literárny historik Milan Pišút, profesor dejín slovenskej literatúry na FF UK v Bratislave. Venoval sa literárnemu romantizmu i obrodeniu, skúmal dielo Janka Kráľa a ďalších štúrovcov. Zomrel 8. mája 1984 v Bratislave.

1936 – v Bratislave sa narodil herec, dlhoročný člen Činohry Slovenského národného divadla (SND) Leopold Haverl. Po absolvovaní štúdia herectva sa uplatnil v Dedinskom divadle a neskôr hral v trnavskom Krajovom divadle. V Bratislave začínal v Divadle poézie a od roku 1968 bol členom Činohry SND. Vynikol napríklad ako Raskoľnikov v Dostojevského Zločine a treste a niekoľko rokov vystupoval v úspešnom muzikáli Na skle maľované ako Rozprávač. Zaskvel sa i v muzikáloch Jozefa Bednárika v Divadle Andreja Bagara v Nitre a bol vynikajúcim televíznym hercom. Hral napríklad aj v trojdielnom televíznom filme Ako divé husi a tiež v televíznych seriáloch Povstalecká história, Tajné životy či Divoké kone. Z ďalšej filmografie: Do zbrane, kuruci!, Súkromná vojna, Penelopa, Noční jazdci, Kohút nezaspieva. Venoval sa aj dabingu, nadaboval napr. profesora Dumbledora zo série o Harrym Potterovi a Gandalfa z Pána prsteňov. Zomrel 5. februára 2016 v Bratislave.

1950 – v Radvani zomrel námorný dôstojník Július Juraj Thurzo. Organizátor lodnej dopravy, Dunajplavby, viedol námorné plavby veľkých obchodných parníkov. Autor cestopisu Po svetových moriach. Narodil sa 21. februára 1882 v Detve.

Ilustračné foto: Pixabay.com