16. január

538

1847 – narodil a spisovateľ, literárny vedec Svetozár Hurban Vajanský, vl. m. Svetozár Miloslav Hurban, osobnosť národného života. Pôsobil ako advokát a bol redaktorom a šéfredaktorom v Národných novinách. Za jeho články ho viackrát uväznili. V roku 1881 obnovil periodikum Slovenské pohľady. Dielo: básnické zbierky – Tatry a more, Herodes, Spod jarma, Verše, próza – novela Letiace tiene, romány Suchá ratolesť, Koreň a výhonky a i. Kritické práce vyšli pod názvom State o slovenskej literatúre. Syn Jozefa Miloslava Hurbana. Zomrel 17. augusta 1916 v Martine.

1931 – narodil sa v Púchove Ľudovít Didi, učiteľ, disident, účastník protikomunistického odboja, prvý rómsky spisovateľ románov v slovenskej literatúre. V roku 1951 začal študovať na Vysokej škole politických a hospodárskych vied v Prahe, odkiaľ ho za jeho negatívne názory na vtedajšiu dobu vylúčili. V rokoch 1959 – 1963 absolvoval štúdium na Pedagogickej škole v Nitre . V roku 1980 s manželkou Máriou podpísali Chartu 77. V roku 1992 mu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe na základe rehabilitácie udelili titul Ing. V roku 2007 mu Ústav pamäti národa priznal status Účastník protikomunistického odboja. Písať knihy začal až na dôchodku v roku 2001: Príbehy svätené vetrom (2004), Cigánkina veštba (2008), Čierny Róm a biela láska (2011), Róm Tardek a jeho osud (2013). Zomrel 15. septembra 2013 vo Vrábľoch.

1938 – narodil sa v Bratislave Juraj Švec, slovenský lekár – onkológ, univerzitný profesor, rektor Univerzity Komenského (1991-1997), poslanec NR SR (1994-2002), kandidát na prezidenta SR v roku 1999. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberal klinickou a experimentálnou onkológiou, predovšetkým problému karcinómov prsnej žľazy. Prioritné výsledky a mimoriadny vedecký ohlas v zahraničí dosiahol v oblasti výskumu nádorotvorného procesu a úlohy hormónov, chemických látok a genetického vybavenia buniek v tomto procese. Profesor Švec je nositeľom viacerých vyznamenaní – Zlatej medaily pápeža Jána Pavla II. za rozvoj teologických štúdií v SR, Zlatej medaily Rady Európy, ako aj zlatých medailí viacerých európskych univerzít. Zomrel 17. februára 2017.

1976 – v Piešťanoch sa narodila plavkyňa Martina Moravcová, jedna z najlepších športovkýň Slovenska. Z vrcholných podujatí má 67 medailí, z toho dve strieborné olympijské zo Sydney 2000, 22 z majstrovstiev sveta a 41 z kontinentálnych šampionátov. Svetový rekord prekonala trikrát.

2016 – v Bratislave zomrel Svätopluk Šablatúra, slovenský dabingový režisér, priekopník slovenského dabingu, pomocný filmový režisér a súdny znalec v odbore filatelistiky. V roku 1957 založil vo filmových ateliéroch na Kolibe prvé slovenské dabingové štúdio. Réžii slovenského dabingu sa venoval približne štyridsať rokov. Počas svojho pôsobenia v dabingu vypracoval aj zborník pod názvom Umenie dabovať. Pracoval aj ako pomocný režisér v Slovenskom filme, napr. pri filmoch Kozie mlieko (réžia Ondrej Jariabek, 1950) a Pole neorané (réžia Vladimír Bahna, 1953). Narodil sa v Skalici 7. septembra 1929.

2017 – zomrel bývalý astronaut slovenského pôvodu Eugene Andrew Cernan. Jeho starí rodičia Štefan a Anna Čerňanovci pochádzali z obce Vysoká nad Kysucou. V r. 1903 odišli do USA a usadili sa v Chicagu. Ich vnuka Eugena Cernana v roku 1963 ako vojenského pilota zaradili do amerického vesmírneho programu. Do vesmíru letel trikrát. Ako pilot kozmickej lode Gemini 9 v roku 1966 sa stal druhým Američanom, ktorý vystúpil do voľného kozmického priestoru. V roku 1969 sa stal pilotom lunárneho modulu Apollo 10. Tretí vesmírny let absolvoval v roku 1972, keď s posádkou uskutočnil tri výstupy na povrch Mesiaca. Je nositeľom amerických vyznamenaní a čestných doktorátov z viacerých univerzít v USA aj na Slovensku. Pri návšteve v roku 1994 mu prezident SR Michal Kováč odovzdal štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. Na pôde Slovenskej akadémie vied mu odovzdali Zlatú medailu SAV. V roku 2004 Cernan otvoril na Slovensku výstavu fotografií z letu do kozmu v roku 1972. Narodil sa v Chicagu 14. marca 1934.

Ilustračné foto: Pixabay.com