16. november

571

1786 – zomrel v Debrecíne Štefan Hatvani, maďarský prírodovedec, lekár a polyhistor slovenského pôvodu. Pôsobil v Debrecíne ako profesor kolégia, na ktorom predtým študoval. Bol priekopníkom výučby chémie, autorom prvého matematického spisu z teórie pravdepodobnosti v Uhorsku. Viedol aj vlastnú lekársku, respektíve lekárnickú prax, zostavoval napríklad tabuľky dojčenskej úmrtnosti a ich štatistické vyhodnocovanie používal pri argumentácii v prospech lekárskej starostlivosti. Bol autorom viacerých knižných prác a kratších spisov z oblasti filozofie, prírodných vied, medicíny a teológie. Narodil sa 21. novembra 1718 v Rimavskej Sobote.

1806 – v Brezne sa narodil evanjelický kňaz, spisovateľ Karol Kuzmány. Farár vo Zvolene, v rokoch 1832-49 v Banskej Bystrici, kde vydával časopis Hronka. Neskôr profesor teológie vo Viedni a od roku 1860 superintendent evanjelickej cirkvi v Banskej Bystrici. V roku 1863 sa stal prvým podpredsedom Matice slovenskej, zaslúžil sa tiež o založenie slovenského gymnázia v Martine. Autor eposu Běla i cirkevných spisov. Skladal hymnické piesne, napríklad Kto za pravdu horí. Zomrel 14. augusta 1866 v Turčianskych Tepliciach.

1810 – narodil sa český romantický básnik Karel Hynek Mácha. Zakladateľ novodobej českej poézie a predstaviteľ českého revolučného romantizmu pred rokom 1848. Napísal historickú poviedku Křivoklad, román Cikáni i autobiografický cyklus Obrazy ze života mého. Najznámejšia je jeho lyrickoepická skladba Máj. Zomrel 6. novembra 1836.

1890 – narodil sa v Pukanci (okr. Levice) Samuel Hlôška, slovenský banský inžinier, popredný odborník v hlbinnom vŕtaní a inžiniersko-geologických prieskumoch, autor monografií, odborných príručiek a vysokoškolských učebníc. Zomrel 17. marca 1983 v Banskej Bystrici.

1921 – v Humennom sa narodil výtvarník Mikuláš Klimčák. Študoval na SVŠT v Bratislave a na Vysokej škole umelecko-priemyselnej v Prahe. Venoval sa kresbe, maľbe, vitrážam i nástenným maľbám a tapisériám. V tvorbe sa inšpiroval dávnovekom. Jeho diela sú v mnohých chrámoch na východnom Slovensku. Zomrel 2. marca 2016.

1922 – narodil sa portugalský spisovateľ José Saramago, laureát Nobelovej ceny za literatúru (1998). Preslávil sa románom Povesť o kláštore z roku 1982. Jeho diela sa zvyčajne odohrávajú na pozadí portugalských dejín, pričom skutočné udalosti sa v nich spájajú s vymyslenými, známe sú tiež alegóriami a surrealistickými prvkami. V slovenčine vyšli aj jeho knihy Príbeh o obliehaní Lisabonu, Mesto slepých, ktorú do filmovej podoby adaptoval brazílsky filmár Fernando Meirelles ako Zatmenie, a Cesta slona. Zomrel 18. júna 2010.

1932 – vo Veľkom Bočkove na dnešnej Ukrajine sa narodil dramatik Osvald Záhradník. Bol režisérom v Čs. rozhlase v Banskej Bystrici, umeleckým šéfom Činohry SND a pracoval vo Zväze slovenských dramatických umelcov. Začínal tvorbou rozhlasových a televíznych hier, jeho divadelnou prvotinou bola lyrická hra Sólo pre bicie (hodiny). Napísal aj divadelné hry Zurabája alebo Epitaf pre živého, Prekroč svoj tieň, Čas brieždenia, Sonatína pre páva, Prelúdium v mol, Post scriptum, Polostrovy vianočné. Pre televíziu napísal seriál 39° v tieni a v rozhlase spolupracoval na seriáli Králikovci. Zomrel 16. augusta 2017 v Bratislave.

1933 – zomrel v Kalifornii (USA) Peter Víťazoslav Rovnianek, novinár, verejný činiteľ, bankár, vydavateľ, podnikateľ, neskôr zlatokop. Ako prvý Slovák bol v Amerike úradne uznaný za verejného notára. Založil bankový a zmenkový obchod, kde si slovenskí vysťahovalci ukladali doláre. Tiež ako prvý Slovák zastával funkciu člena direktoriátu Republic National Bank v Pittsburghu a stal sa členom spolku Bankers and Bank Clerks. Rovnianek uskutočňoval transakcie, ktorých návratnosť nebola zaručená a tak banka postupne krachovala. V roku 1911 sa zaradil medzi hľadačov drahých kovov, aby nahradil straty poškodeným. Usadil sa v Death Valley v Sierra Nevade, kde sa neúspešne pokúšal nájsť zlato. Po výbuchu v bani a zranení odišiel do Santa Cruz v Kalifornii, kde v roku 1924 dopísal a vydal autobiografiu s názvom Zápisky zaživa pochovaného. Zomrel na zástavu srdca. Pochovaný je v Chicagu. Na Slovensku je po ňom pomenovaná ulica v Bratislave, Žiline a Martine. Narodil sa 21. júna 1867 v Dolnom Hričove.

1943 – zomrel partizánsky veliteľ Ján Nálepka. Povolaním učiteľ, počas vojny bojoval na východnom fronte. V roku 1943 prešiel so skupinou slovenských vojakov k sovietskym partizánom a prijal krycie meno Repkin. Stal sa veliteľom 1. čs. partizánskeho oddielu v ZSSR. Padol pri meste Ovruč na Ukrajine. Hrdina Sovietskeho zväzu in memoriam, brigádny generál in memoriam. Narodil sa 20. septembra 1912.

1993 – v Mníchove zomrela operná speváčka, sopranistka Lucia Poppová. Pôsobila v zahraničí, získala angažmán vo Viedenskej štátnej opere a bola členkou operného súboru v Kolíne nad Rýnom. Hosťovala v La Scale v Miláne, v Covent Garden v Londýne, v Zürichu i v Metropolitan Opera v New Yorku. Držiteľka mnohých ocenení, v Rakúsku a Bavorsku jej udelili titul Kammersängerin. Po novembri 1989 nadviazala spoluprácu medzi Bratislavou a Viedňou a v novembri 1990 spievala pre bratislavské publikum Beethovenovu Ódu na radosť. Bolo to jej posledné vystúpenie na Slovensku. Narodila sa 12. novembra 1939 v Záhorskej Vsi.

Ilustračné foto: Pixabay.com