17. december

576

1754 – narodil sa v Rakove (Habsburská monarchia, dnes okres Martin), Martin Rakovský, dôstojník, generál. V Banskej Bystrici, kde pravdepodobne študoval, vstúpil v roku 1771 do pluku Hadikových husárov. Neskôr slúžil v Bukovine, zúčastnil sa na potlačení sedliackeho povstania v Sedmohradsku, účastník vojny s Tureckom, Francúzskom, v Holandsku, v rokoch 1796 a 1799 bojoval v Taliansku. Hodnosť generálmajora dosiahol v roku 1812 a zároveň ho povýšili do barónskeho stavu. Rytierskym krížom Radu Márie Terézie ho vyznamenali v roku 1801. Zomrel 25. apríla 1828 v Deji.

1770 – bol pokrstený nemecký skladateľ Ludwig van Beethoven. Jeden z najvýznamnejších svetových hudobníkov, dovŕšil viedenský klasicizmus a ovplyvnil hudbu 19. storočia. Napísal 9 symfónií, z ktorých nadčasovými sú 3. symfónia Es dur (Eroica), 5. symfónia C mol (Osudová), 6. symfónia F dur (Pastorálna) a 9. symfónia D mol s Ódou na radosť. Napísal jedinú operu Fidelio. Ďalšie diela: klavírne koncerty, violoncellové a klavírne sonáty, sláčikové kvartetá. Napriek tomu, že v roku 1819 ohluchol, napísal ešte svoje vrcholné diela Missa solemnis a tiež 9. symfóniu. Dátum narodenia L. v Beethovena je pravdepodobne 16. december 1770, zomrel 26. marca 1827.

1887 – narodil sa český maliar, ilustrátor a spisovateľ Josef Lada. Známy aj ilustrovaním obľúbených diel českej literatúry, napríklad Osudy dobrého vojaka Švejka a vlastnou literárnou tvorbou pre deti ako Moje abeceda, O Mikešovi, Bubáci a hastrmani. Spolupracoval s divadlom a humoristickými časopismi. Zomrel 14. decembra 1957 v Prahe.

1907 – zomrel škótsko-írsky fyzik William Thomson, známy ako lord Kelvin. Zaoberal sa najmä elektrinou a magnetizmom, spoluzakladateľ termodynamiky, autor teplotnej stupnice nazvanej jeho menom, spoluobjaviteľ javu nazvaného Joule-Thomsonov efekt. Skúmal vek Zeme na základe geotermických úvah. Narodil sa 26. júna 1824.

1908 – v Liptovskej Porúbke sa narodil spisovateľ Ferdinand Gabaj. Celý život bol učiteľom. Písal pre dospelých i deti a mládež, napr.: Katka a Kata, Maturantka Eva, Otec Timotej, Guľka a Jamka, Prváci, Moji piataci. Prekladal detskú literatúru z maďarčiny a poľštiny. Zomrel 12. júla 1974 v Bratislave.

1921 – sa narodila v prístavnom meste Toulon francúzska spisovateľka Simone Changeux, ktorá písala pod pseudonymom Anne Golonová. Je autorkou kníh o legendárnej Angelike, markíze anjelov. Knihu preložili vo svete do 30 jazykov. Francúzsky režisér Bernard Borderie natočil podľa kníh päť dielov s francúzskou herečkou Michéle Mercierovou a Robertom Hosseinom v úlohe jej manžela Joffrey de Peyrac. Anne Golonová však nebola spokojná s filmovou verziou. Po takmer desiatich rokoch súdneho sporu za zneužitie autorských práv a za neplatenie licenčných poplatkov voči francúzskemu vydavateľovi Hachettemu dosiahla, že je jedinou majiteľkou diela. Zomrela 14. júla 2017.

1922 – v Ružomberku sa narodil herec Elo Romančík. V rokoch 1945-46 bol členom Armádneho divadla v Martine, od roku 1956 členom Činohry Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave, kde stvárnil množstvo postáv, úspechom bolo účinkovanie v muzikáli Na skle maľované, kde hral Dodávača. Účinkoval napríklad vo filmoch Boj sa končí zajtra, Rodná zem, Pole neorané, Kapitán Dabač, Polnočná omša, Pomocník i v televízii, napríklad Sám vojak v poli, Povstalecká história a i. Zomrel 9. októbra 2012.

2003 – v Bratislave zomrel herec a režisér Karol L. Zachar, vl. m. Legény. Od roku 1939 bol členom Činohry SND a od roku 1965 jej režisérom. Venoval sa tiež réžii opery a bol profesorom na VŠMU v Bratislave. Uplatnil sa ako scénograf a kostýmový výtvarník. Bol aj fujaristom a spevákom ľudových piesní, karikaturistom a rezbárom. Vytvoril množstvo postáv v divadle, filme, rozhlase i televízii, hral napríklad vo filmoch Vlčie diery, Priehrada, Rodná zem, Tango pre medveďa, Otec ma zderie tak či tak a i. Z činoherných réžií vyniklo pásmo Rok na dedine, Tajovského Statky-zmätky a mimoriadny úspech mal ľudový muzikál Na skle maľované. Režíroval televízne inscenácie: Dobrodružstvo pri obžinkoch, Kocúrkovo, Škriatok a i. Narodil sa 12. januára 1918 vo Sv. Antone.

2013 – v Bratislave zomrel prof. Ing. Rudolf Filkus, CSc., slovenský ekonóm, vysokoškolský učiteľ, po Nežnej revolúcii politik za Verejnosť proti násiliu, neskôr zakladateľ Hnutia za demokratické Slovensko, poslanec Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia. Po vzniku samostatného Slovenska sa v roku 1993 stal veľvyslancom Slovenska v Rakúsku. V tom istom roku však odišiel z HZDS a v rokoch 1993 – 1994 bol členom a podpredsedom odštiepeneckej formácie Aliancia demokratov Slovenska, následne predstaviteľom z nej vzniknutej Demokratickej únie Slovenska. Za ňu bol v období marec až december 1994 ministrom financií vo vláde Jozefa Moravčíka. V rokoch 1994 – 1998 bol poslancom NR SR za DUS. Narodil sa 2. septembra 1927 v Bratislave.

Ilustračné foto: Pixabay.com