17. január

533

1600 – narodil sa španielsky dramatik Pedro Calderón de la Barca, predstaviteľ záverečného barokového obdobia. K najznámejším dielam patrí komédia Život je sen. Zomrel 25. mája 1681.

1863 – narodil sa ruský divadelný herec a režisér Konstantin Sergejevič Stanislavskij, vl. m. Alexejev. Preslávil sa ako pedagóg – vytvoril vlastnú metodiku vyučovania hercov. V roku 1898 spoluzakladal Moskovské umelecké divadlo (MCHAT). Zomrel 7. augusta 1938 v Moskve.

1877 – zomrel v Budapešti Ján Babilon, majster kuchár, autor Prvej kuchárskej knihy v slovenskej reči (1870), obsahuje 1 500 receptúr s osobitným zreteľom na slovenskú kuchyňu, brat evanjelického kňaza a národno kultúrneho pracovníka Ľudovíta Babilona. Vyučil sa za kuchára, v Pešti vlastnil reštauráciu. Vyše 20 rokov zhromažďoval recepty a poznatky z gastronómie. Odbornými článkami z oblasti gastronómie prispieval do časopisu Obzor (1871). Narodil sa 2. júna 1818 v Banskej Bystrici-Radvaň.

1883 – vo Viedni zomrel slovenský výtvarník a vynálezca Jozef Božetech Klemens. Ako výtvarník sa presadil predovšetkým ako portrétista – maľoval slovenské osobnosti v období národného obrodenia – Podobizeň Andreja Sládkoviča,olej, 1872, Podobizeň Ľudovíta Štúra, olej, 1873, Podobizeň riaditeľa banskobystrickej dievčenskej školy prírodovedca Andreja Zipsera, olej, 1876. Zaujímala ho aj technika, konštruoval tlačiarenské stroje a bol tiež botanikom, geológom a geografom. Narodil sa 8. marca 1817 v Liptovskom Mikuláši.

1889 – v moravskej obci Petrovice sa narodil Josef Marek, predstaviteľ slovenskej medzivojnovej architektúry a urbanizmu. Po skončení Vyššej školy staviteľskej v Brne praxoval v ateliéri Dušana Jurkoviča a neskôr pokračoval v štúdiách architektúry v Prahe. Na Slovensko prišiel ako tridsaťročný na podnet Jurkoviča. Projektoval viaceré obytné domy pre štátnych zamestnancov a vojenských gážistov v Bratislave, Košiciach a Malackách. Pozoruhodnými stavbami sú Okresná nemocenská poisťovňa v Rožňave, Poštový a telegrafný úrad v Nitre, návrh chirurgického pavilónu, jedálne a skleníkov bývalého Šrobárovho ústavu pre deti choré na TBC v Dolnom Kubíne. Za jeho najznámejšie dielo sa považuje obytný a obchodný blok družstva železničných zamestnancov Avion v Bratislave. Marek zomrel 17. januára 1965 v Brne.

1984 – v Bratislave tragicky zomrel prozaik Vlado Bednár. Pracoval v mládežníckych časopisoch a vo vydavateľstve Smena. Napísal napr. knihy Uhni z cesty, Divné hrušky s divnou chuťou, Veterné mlyny, Nebrnkaj mi na city, Dobrodružstvá troch mudrlantov, Veľká dobrodružná vlastiveda, Vajce v stodole, Koza, Dračie žily. Syn maliara Štefana Bednára. Narodil sa 11. februára 1941 v Bratislave.

2016 – zomrel po ťažkej chorobe v Bratislave (Podunajské Biskupice) vo veku 81 rokov slovenský športový komentátor Karol Polák. Študoval na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave, pracoval však 34 rokov v Československej televízii ako športový komentátor. Svojským štýlom komentoval celý rad prenosov z olympijských hier, majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy. Príležitostne moderoval rôzne spoločenské akcie. Narodil sa 7. septembra 1934 v Bratislave.

Ilustračné foto: Pixabay.com