17. november

664

1503 – narodil sa taliansky maliar Bronzino, vl. m. Agnolo di Cosimo. Predstaviteľ manierizmu, dvorný maliar na mediciovskom dvore. Maľoval portréty, svetoznáme sú jeho alegorické kompozície, napr. Venuša, Kupido, Pochabosť a Čas. Zomrel 23. novembra 1572.

1914 – zomrel František Víťazoslav Sasinek, slovenský historik, publicista, katolícky kňaz. V banskobystrickej diecéze sa stal profesorom bohosloveckého seminára a kazateľom, od roku 1856 opatrovník kníh a zbierok Matice slovenskej uložených v Banskej Bystrici. Spracovával najstaršie dejiny Slovenska a Slovákov, tému sv. Cyrila a Metoda a Veľkej Moravy, Uhorska, ale aj Čiech. Napísal diela náboženského charakteru, spevohry, trúchlohry, verše, príležitostné básne, poviedky a črty, náboženské, historické a národnobuditeľské štúdie a články, ktoré v čase maďarizácie mali veľkú hodnotu. Významná bola aj jeho redaktorská, archívna a editorská činnosť. Knižne vydal aj zbierku vtipov a hádaniek. Roku 1869 po Moyzesovej smrti v Martine zastával funkciu tajomníka Matice slovenskej. Narodil sa 11. decembra 1830 v Skalici.

1916 – v Makove sa narodil Pavol Bílik, účastník Slovenského národného povstania (SNP), popravený 8. septembra 1944 v Kežmarku. Pomenovali po ňom chatu pod Hrebienkom.

1917 – zomrel francúzsky sochár Auguste Rodin. Významný predstaviteľ symbolizmu, v raných dielach ovplyvnený romantizmom. V roku 1876 vytvoril sochu nahého mladého muža Kovový vek, ktorá sa stala medzníkom vo vývoji európskeho sochárstva. Ďalšie dielo: pomník Honoré de Balzaca, Pekelná brána, socha Občania z Calais či Mysliteľ. Narodil sa 12. novembra 1840.

2014 – zomrel scénograf Štefan Hudák. Vyštudoval scénografiu na VŠMU v Bratislave u profesora Ladislava Vychodila a od roku 1968 bol interným architektom v štúdiu STV v Košiciach, kde bol tvorcom scén legendárnej Zlatej brány a v Košiciach bol aj vedúcou osobnosťou Divadielka pod kupolou. Podpísal sa pod množstvo scénografií v divadlách na celom Slovensku, bol dvorným scénografom Zámockých hier zvolenských. Narodil sa 27. júna 1942 vo Veľkom Šariši.

Ilustračné foto: pixabay.com