18. január

480

1841 – v Banskej Bystrici zomrel Jozef Decrett alebo Jozef Dekret Matejovie – slovenský horár, ktorý v roku 1825 zaviedol na Horehroní v ťažbe dreva pílu namiesto sekier, priekopník v obnove lesov. Vypracoval štatút lesných osád v okolí Čierneho Hrona, ktorý platil ďalších 150 rokov. Zameriaval sa na ochranu a zveľadenie lesov, rentabilitu lesnej prevádzky a zlepšenie sociálnych podmienok lesného robotníka. Priekopnícke bolo zalesňovanie holín výsevom semena a výsadbou, riešil dopravu dreva po vode z ťažšie prístupných miest, zaviedol poriadok do pozemkovej držby riešením osadníckych pomerov lesného robotníctva, vypracoval stanovy upravujúce služobné pomery osadníkov. Narodil sa 12. júla 1774 v Dobroči pri Čiernom Balogu.

1897 – narodil sa Jozef Martin Kristín, brigádny generál, príslušník československých légií vo Francúzsku, účastník prvého aj druhého odboja. Pri rozpade prvej ČSR sa zapojil do odboja. V máji 1940 ho zatkli a odsúdili na trest smrti za údajnú špionáž. Po odvolaní mu trest zmiernili na doživotie. Oslobodenia sa dočkal v leopoldovskej väznici. Do hodnosti brigádneho generála ho povýšili 20. februára 1947. Po februárovom prevrate odmietol vstúpiť do komunistickej strany, a tak ho poslali do výslužby bez nároku na dôchodok. Začiatkom júna 1951 ho uväznili a odsúdili na štyri a pol roka väzenia. Z väzenia ho pustili po amnestii prezidenta Antonína Zápotockého v máji 1953. Do odchodu do dôchodku v roku 1964 pracoval ako skladník v Pozemných stavbách v Trenčíne. V roku 1969 bol rehabilitovaný. Zomrel 24. apríla 1970 v Bratislave. V roku 1990 mu vrátili vojenskú hodnosť brigádny generál in memoriam.

1907 – v Šarišskom Štiavniku sa narodil akademik Dionýz Ilkovič, slovenský fyzik a fyzikálny chemik, zakladateľ slovenskej fyziky. Začiatkom päťdesiatych rokov sa podieľal na založení Slovenskej aj Československej akadémie vied. Dionýz Ilkovič stál pri zrode troch základných fyzikálnych pracovísk na Slovensku: Ústavu technickej fyziky SVŠT, Fyzikálneho ústavu Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity a Fyzikálneho ústavu SAV. Osobitnou kapitolou Ilkovičovej činnosti bola prvá slovenská vysokoškolská učebnica fyziky, ktorá vyšla v piatich vydaniach v celkovom náklade 40 000 výtlačkov. V roku 1982 predsedníctvo SAV zriadilo čestnú plaketu Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách. Nadácia Dionýza Ilkoviča podporuje nadaných študentov. Dionýz Ilkovič zomrel 3. augusta 1980 v Bratislave.

1912 – narodil sa v New Yorku slovenským imigrantom z Bytče Ivan Alexander Getting, americký technik, bol jedným z troch konštruktérov a navrhovateľov satelitných navigačných systémov, ktoré viedli k rozvoju a zavádzaniu globálneho navigačného systému (GPS). Jeho otcom bol Milan Getting, slovenský politik, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o vznik Československej republiky. Getting bol jedným z troch konštruktérov a navrhovateľov satelitných navigačných systémov, ktoré viedli k rozvoju a zavádzaniu globálneho navigačného systému (GPS). Vyhral súťaž pre mladých fyzikov, ktorú organizoval Thomas Alva Edison a zabezpečil si tak bezplatné štúdium na Massachusettskom inštitúte technológie (MIT). Počas druhej svetovej vojny bol zvláštnym poradcom ministra vojny Henryho L. Stimsona vo veciach vojenského použitia radaru. V roku 1960 sa stal zakladajúcim prezidentom Aerospace Corporation (Spoločnosť pre letectvo a kozmonautiku), v ktorej zotrval až do roku 1977. V roku 1978 pôsobil ako prezident Inštitútu elektrických a elektronických technikov (IEEE). V roku 2011 ho zaradili na 10. priečku v zozname 150 najlepších inovátorov MIT. Ivan Alexander Getting zomrel 11. októbra 2003 v Coronado, Kalifornia.

1915 – v Clevelande (USA) zomrel Štefan Furdek, slovenský rímskokatolícky kňaz, spisovateľ, národný buditeľ, zakladateľ fondu na podporu národného života na Slovensku, organizátor protestných zhromaždení amerických Slovákov proti národnostnému útlaku Slovákov v Uhorsku. Zaslúžil sa o rozvoj slovenských škôl v USA a napísal pre ne niekoľko učebníc a čítaniek. Pre žiakov 1. triedy ľudovej školy zostavil stroj na vyučovanie čítania a rátanie, v roku 1900 si ho dal patentovať. Bol spoluzakladateľom Prvej katolíckej slovenskej jednoty v USA, Matice slovenskej v Amerike a prvým predsedom Slovenskej ligy v Amerike. Vydával týždenník a kalendár Jednota, zábavný týždenník Šíp a náboženský mesačník Viera. Narodil sa 2. septembra 1855 v Trstenej.

1936 – zomrel anglický spisovateľ Joseph Rudyard Kipling. Jeho tvorba súvisí s tematikou britského kolonializmu. Najznámejšie sú jeho diela pre deti Kim, Odvážni kapitáni a najmä dve Knihy džunglí o chlapcovi vyrastajúcom medzi divokými zvieratami. Laureát Nobelovej ceny za literatúru z roku 1907. Narodil sa 30. decembra 1865 v Bombaji, India.

2011 – zomrel básnik, publicista a novinár Pavol Hudák. Vyštudoval Pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove. Pôsobil ako učiteľ a následne sa dal na novinársku dráhu. Pracoval v Poprade vo viacerých miestnych a celoslovenských médiách a spolupracoval so Slovenským rozhlasom. Debutoval v roku 1992 básnickou zbierkou Broskyňový súmrak. Ďalšie zbierky: Silvester 1999, Zatmenie slnka a Povraz v dome obesenca. Jeho básne boli preložené do poľštiny, francúzštiny a maďarčiny. Narodil sa 7. októbra 1959.

2017 – v Bratislave zomrela významná slovenská herečka Zdena Gruberová. Ako 21-ročná prešla v roku 1954 z martinského divadla do SND. Na javisku Činohry SND stvárnila deväť desiatok postáv – tragické, dramatické aj komické. V Shakespearovi hrala Júliu, Oféliu, Hermiu, Regan, aj jednu z Veselých paničiek z Windsoru, vytvorila psychologickú štúdiu Maggie v Millerovej hre Po páde, zažiarila ako Linda v jeho hre Smrť obchodného cestujúceho, bola skvelou Evou v Madachovej Tragédii človeka, Anti v Karvašovej hre Antigona a tí druhí, Princeznou Eboli v Schillerovom Donovi Carlosovi aj Stellou v dráme Električka zvaná túžba Tennessee Williamsa. Zdena Gruberová sa narodila 24. novembra 1933 v Šenkviciach.

Ilustračné foto: Pixabay.com