18. marec

726

1707 – zomrel v Rumunsku (Sibiu) Izák Caban, slovenský filozof, teológ a dramatik, predstaviteľ Prešovskej školy (protestantská reformačná škola v Prešove). Jeho syn, kráľovský sudca v Sibini, sa zaplietol do sprisahania proti kráľovi a v roku 1703 ho popravili. Je prvým predstaviteľom atomizmu na Slovensku. V spise Existentia atomorum (Wittenberg, 1667), ktorý obsahoval 138 listov a bol výsledkom samostatného bádania, formou otázok a odpovedí uvádza 24 argumentov na dôkaz existencie atómov. Cabanova rozprava obsahovala prvky moderného myslenia a modernej fyziky. Narodil sa 5. júla 1632 v Brodzanoch.

1842 – narodil sa francúzsky básnik, symbolista Stéphane Mallarmé. Z básnických skladieb: Faunovo odpoludnie (zhudobnené Debussym), Vrh kociek nikdy nezruší náhodu. Zomrel 9. septembra 1898.

1844 – narodil sa ruský skladateľ Nikolaj Andrejevič Rimskij – Korsakov, spoluzakladateľ ruskej romantickej hudby, člen skupiny Mocná hŕstka. V tvorbe bol ovplyvnený ruskou ľudovou hudbou. Opery: Sadko, Zlatý kohútik, Snehulienka, orchestrálne dielo: Šeherezáda. Zomrel 21. júna 1908.

1893 – narodil sa v Skalici Ľudovít Valach, slovenský lekár a röntgenológ. Patril medzi priekopníkov a zakladateľov rádioterapie na Slovensku. Vo vedeckej činnosti sa spočiatku zaoberal hlavne rádiodiagnostickými metódami, fyziológiou a patológiou žlčníka a žlčových ciest. Po roku 1930 sa orientoval na rádioterapiu. Napísal desiatky pôvodných vedeckých prác. Založil Spolok slovenských medikov a stal sa jeho prvým predsedom. Bol tiež predsedom Slovenskej protirakovinovej spoločnosti a funkcionárom Slovenskej lekárskej komory. Zaslúžil sa o vybudovanie röntgenologického a rádioterapeutického ústavu, predchodcu Ústavu experimentálnej onkológie SAV. Zomrel 1. mája 1941 v Bratislave.V jeho rodnom meste po ňom pomenovali ulicu.

1901 – narodil sa český prozaik Peter Jilemnický, predstaviteľ metódy socialistického realizmu. Učiteľ na Kysuciach, neskôr v Moskve študoval žurnalistiku a po návrate bol redaktorom Pravdy. Počas protektorátu žil v Čechách, bol väznený a po vojne bol kultúrnym atašé v Moskve. Autor sociálnokritických románov Víťazný pád, Pole neorané, Zuniaci krok, Kus cukru. V románe Kronika zobrazil Slovenské národné povstanie. Autor noviel Kompas v nás, reportáží Dva roky v krajine sovietov. Zomrel 19. mája 1949 v Moskve.

1924 – v Turčianskej Štiavničke sa narodila folkloristka Ľuba Pavlovičová-Baková. Tanečnica, speváčka a autorka názvu folklórneho súboru Lúčnica, zakladajúca členka speváckej skupiny Lúčnice. Pôsobila v Čs. rozhlase a v Čs. televízii v Bratislave. Zberateľka ľudových piesní. Zomrela 27. augusta 1998 v Bratislave.

1932 – narodil sa americký spisovateľ John Updike. Autor románov o živote americkej strednej vrstvy Králik, bež, O farme, Kentaur, Čarodejnice z Eastwicku, Dvojice, Vezmi si ma, Hľadaj moju tvár, Gertruda a Claudius, Terorista a i. Tiež autor básnických zbierok. Zomrel 27. januára 2009.

1956 – v Muriaé, Brazília, zomrel slovenský prozaik a lekár Gejza Vámoš. Bol židovského pôvodu a do svojho odchodu zo Slovenska v roku 1939 bol kúpeľným lekárom v Piešťanoch. Počas vojny žil v Číne, neskôr sa presťahoval do Brazílie. Romány: Odlomená haluz, Atómy Boha. Narodil sa 22. decembra 1901 v Dévabányi v Maďarsku.

1962 – v Bratislave zomrel spisovateľ, predstaviteľ lyrizovanej prózy Ľudo Ondrejov, vl. m. Ľudovít Mistrík. Pôsobil ako notár, bol úradníkom v Matici slovenskej, neskôr v slobodnom povolaní. Autor poézie Bez návratu, Mámenie, Pijanské piesne i baladických románov o živote ľudí v horskom prostredí. Romány Zbojnícka mladosť, Jerguš Lapin, Na zemi sú tvoje hviezdy neskôr vydal ako trilógiu Slnko vystúpilo nad hory. Autor novely Šibeničné pole, poviedok a románov pre deti Rozprávky z hôr, Tátoš a človek, O zlatej jaskyni a cestopisov Africký zápisník, Horami Sumatry, Príhody v divočine. Narodil sa 19. októbra 1901 v Slanje v Chorvátsku.

1980 – zomrel nemecko-americký psychológ Erich Fromm, predstaviteľ neofreudizmu, zakladateľ sociálnej psychológie. Od roku 1933 žil v USA, narodil sa 23. marca 1900 vo Frankfurte nad Mohanom.

1986 – zomrel český prozaik Ludvík Aškenazy. Po auguste 1968 emigroval do Nemecka, neskôr žil v Taliansku. V exile publikoval v nemčine. Autor reportážnych čŕt, napr. Indiánské léto, poviedok, rozprávok, prozaických miniatúr, napr. Dětské etudy, Milenci z bedny i alegorických poviedok zo života zvierat. Narodil sa 24. februára 1921.

1991 – v Bratislave zomrel skladateľ Dezider Kardoš, predstaviteľ moderného symfonizmu na Slovensku. Profesor kompozície na VŠMU v Bratislave, rozhlasový pracovník. Bol riaditeľom Slovenskej filharmónie. Tvoril symfonické i komorné diela, upravoval folklórnu hudbu. Narodil sa 23. decembra 1914 v Nadliciach.

2004 – zomrel filmový režisér Martin Hollý. Pôsobil v Štúdiu krátkych filmov Bratislava a v Štúdiu hraných filmov v Prahe. Cez dokumentaristiku sa dostal k tvorbe hraných filmov. Nakrútil snímky Havrania cesta, Prípad pre obhajcu, Jeden deň pre starú paniu, Muž, ktorý luže, Hriech Kataríny Padychovej, Kto odchádza v daždi…, Horúčka, Súkromná vojna, Smrť šitá na mieru, Signum Laudis, Noční jazdci, Soľ nad zlato. Divácky veľmi úspešné boli filmy z horolezeckého prostredia Medená veža a Orlie pierko. Režíroval mnohé televízne filmy, najväčšie medzinárodné ocenenie mu priniesol televízny prepis novely Leonida Andrejeva Balada o siedmich obesených. Inscenácia získala viacero cien, v roku 1968 jej napríklad udelili Veľkú cenu na festivale v Monte Carle. V druhej polovici 80. rokov nakrúcal prevažne v Česku, napríklad Zuřivý reportér, Lovec senzací, Tichá bolest. Narodil sa 11. augusta 1931 v Košiciach.

2017 – zomrel v Prahe český rímskokatolícky teológ, cirkevný hodnostár kardinál Miloslav Vlk. Počas normalizácie nemohol vykonávať pastoráciu, venoval sa organizačnej a vydavateľskej činnosti v tajnej cirkvi a disentu. Po novembri 1989 českobudějovický biskup, pražský arcibiskup a český prímas, od roku 1994 kardinál, Narodil sa v Sepekove 17. mája 1932.

2017 – zomrel v Bratislave Róbert Beňo, slovenský moderátor a politik. Pôsobil ako moderátor v Slovenskom rozhlase a VTV. Na TV Markíza moderoval relácie Sito a Sedem s r.o., pôsobil aj ako šéfredaktor publicistiky. Následne sa stal riaditeľom vydavateľstva Národná obroda. Od roku 2002 opäť pracoval v Markíze, keď viedol centrum umeleckej tvorby. Riaditeľom marketingu Slovenského národného divadla sa stal 1. marca 2012. Od 17. januára 2015 do 7. marca 2017 pôsobil ako predseda politickej strany Priama demokracia , v roku 2014 kandidoval na primátora Modry. Narodil sa 23. júna 1962 v Šali.

Ilustračné foto: Pixabay.com