18. november

580

1786 – narodil sa nemecký skladateľ Carl Maria von Weber, predstaviteľ raného romantizmu. Ako iný možný dátum narodenia sa uvádza aj 19. november. Dirigent nemeckej opery v Prahe i dvorného divadla v Drážďanoch. Z diela: opery – Čarostrelec, Oberon, inštrumentálne koncerty, klavírne skladby, zbory, chrámová a iná hudba. Zomrel 5. júna 1826.

1847 – narodila sa česká spisovateľka Eliška Krásnohorská, vlastným menom Alžběta Pechová. Písala vlasteneckú a intímnu lyriku, napríklad Ze Šumavy, Ke slovanskému jihu, Letorosty, operné libretá a dievčenské romány. Venovala sa ženskému hnutiu a literárnej kritike. Významné sú jej memoáre Z mého mládí a Co přinesla léta. Zomrela v Prahe 26. novembra 1926.

1852 – narodil sa český maliar a ilustrátor Mikoláš Aleš. Osobnosť Generácie Národního divadla, autor obrazového cyklu Vlast pre Národné divadlo. Vyzdobil Staromestskú radnicu v Prahe. Autor obrazov s historickými výjavmi, napríklad Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem. Venoval sa časopiseckej a knižnej ilustrácii. Zomrel 10. júla 1913.

1854 – zomrel v Hronseku Jozef Melcer, evanjelický kňaz, publicista. Zúčastnil sa bojov v rokoch 1848-49, za čo ho väznili v Bratislave, napokon ho omilostili. Je autorom príležitostných kázní, pôvodných aj preložených piesní, ktorými sa zaradil medzi popredných tvorcov evanjelického Zpěvníka (1842). Venoval sa aj spisovnému jazyku, zastával sa jeho prirodzeného vývinu. Anonymne vydal po maďarsky brožúru Ohlas v záujme slovenskej reči (1842), ktorá patrí medzi významné diela národnej obrany proti násilnej maďarizácii. Narodil sa 6. apríla 1800 v Ostrej Lúke (okr. Zvolen).

1906 – narodil sa nemecko-americký prozaik Klaus Mann, syn spisovateľa Thomasa Manna. V roku 1933 emigroval, žil v Amsterdame a spolu s otcom získali aj československé štátne občianstvo. Neskôr odišiel do USA, bojoval v španielskej občianskej vojne i v 2. svetovej vojne. Jeho najslávnejším dielom je protifašistický román Mefisto, ktorý bol tiež sfilmovaný. Zomrel 21. mája 1949.

1907 – v Liptovskej Sielnici sa narodil básnik a prozaik Andrej Plávka. Po neukončených právnických štúdiách v Prahe pracoval ako úradník v YMCA, bol pracovníkom Zboru povereníkov a neskôr pôsobil vo vydavateľstve Tatran a vo Zväze slovenských spisovateľov. Jeho tvorbu ovplyvnil socialistický realizmus. Debutoval v roku 1928 zbierkou básní Z noci i rána. Ďalšie zbierky: Liptovská píšťala, Domovina moja. Autor skladieb venovaných Slovenskému národnému povstaniu Ohne na horách, Neumrel na koni, osobnej lyriky, krátkych próz, románu Obrátenie Pavla a memoárovej literatúry. Zomrel 11. júla 1982 v Bratislave.

1921 – vo Svederníku sa narodil výtvarník Ferdinand Hložník. Po štúdiách na SVŠT v Bratislave bol profesorom kreslenia a venoval sa ilustrácii. Výtvarníkom bol i jeho brat Vincent Hložník. Člen Skupiny výtvarníkov 29. augusta. Zomrel 27. februára 2006.

1922 – zomrel francúzsky spisovateľ Marcel Proust pokladaný za zakladateľa moderného románu. Jeho najvýznamnejším dielom je román Hľadanie strateného času, rozdelený do 7 dielov: Na Swannovej strane, V tieni kvitnúcich dievčat, Svet Guermantovcov, Sodoma a Gomora, Uväznená, Zmiznutá Albertina, Čas nájdený. Písal aj krátke prózy a eseje. Narodil sa 10. júla 1871.

1935 – sa narodila v Košiciach Perla Bžochová, slovenská prekladateľka a dlhoročná redaktorka vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Preložila viac ako 50 diel autorov nemeckej, rakúskej a švajčiarskej literatúry 20. storočia. Za svoju prekladateľskú prácu jej udelil Literárny fond v roku 1988 Cenu Jána Hollého za umelecký preklad. V roku 1989 získala v Berlíne Cenu bratov Grimmovcov a v roku 1994 vyznamenanie 24. kongresu IBBY (International Board on Books for Young People) v Seville. Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry od roku 2001 udeľuje mladým prekladateľom Cenu Perly Bžochovej. Zomrela 6. januára 1999 v Bratislave.

1952 – zomrel francúzsky básnik a esejista Paul Éluard, vlastným menom Eugene Grindel. Surrealistické dielo: Hlavné mesto bolesti. Autor esejí i statí o moderných maliaroch. Aktívne sa zúčastnil v odboji počas druhej svetovej vojny. Narodil sa 14. decembra 1895.

1962 – zomrel dánsky fyzik Niels Henrik David Bohr. Patril k najvýznamnejším fyzikom 20. storočia, v Kodani založil a viedol Ústav teoretickej fyziky. Počas okupácie Dánska pracoval v USA, podieľal sa na vývoji atómovej bomby. Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku za výskum atómovej štruktúry (1922). Narodil sa 7. októbra 1885.

1978 – zomrel český architekt, konštruktér nábytku Jindřich Halabala, jeden zo zakladateľov československého nábytkového dizajnu. Založil Katedru architektúry a výroby nábytku na Drevárskej fakulte VŠLD vo Zvolene a bol jej vedúci. Narodil sa 24. mája 1903.

1991 – v Bratislave zomrel komunistický politik Gustáv Husák. Činný v Slovenskom národnom povstaní (SNP) a v rokoch 1946-50 predseda Zboru povereníkov. V roku 1948 exponent februárového prevratu. V roku 1950 ho zbavili funkcií a v roku 1951 zatkli a obvinili z buržoázneho nacionalizmu. Bol odsúdený na doživotie, no v roku 1960 ho amnestovali a neskôr rehabilitovali. V roku 1968 sa stal podpredsedom československej vlády a po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 patril medzi predstaviteľov normalizačného režimu. Od apríla 1969 prvý tajomník a v rokoch 1971-87 generálny tajomník ÚV KSČ, od roku 1975 prezident ČSSR. Po novembrových udalostiach v roku 1989 sa 10. decembra vzdal funkcie prezidenta, predtým však vymenoval novú vládu národného porozumenia. Narodil sa 10. januára 1913 v bratislavskej Dúbravke.

Ilustračné foto: pixabay.com