19. december

512

1938 – prepadla regulárna maďarská armáda obec Slanec (prechodne aj obce Kalša, Slivník a Kuzmice). Výsledkom boli materiálne škody, dve obete a dvaja zranení na československej strane. Po stretnutí s československým styčným dôstojníkom v podvečer toho istého dňa sa Maďari na rozkaz z Budapešti stiahli z územia.

Ilustračné foto: Pixabay.com