19. december

591

1820 – v Bostone (Massachusetts) sa narodila Mary Livermorová, americká novinárka a ochrankyňa ženských práv, odporkyňa otroctva. Neskôr pracovala v škole v Duxbury. Vydala zbierku esejí Pen Pictures.V roku 1868 organizovala zhromaždenie amerických sufražetiek, radikálneho hnutia za zrovnoprávnenie žien, ktoré používalo extrémistické formy boja najmä za rozšírenie všeobecného hlasovacieho práva (anglicky suffrage) aj na ženy. Bola editorkou feministického žurnálu The Agitator (1868-1870) a spolueditorkou časopisu The Women´s Journal (1870-72). Livermorová bola spoluzakladateľkou Americkej asociácie sufražetiek (American Woman Suffrage Association) a v rokoch 1875 až 1878 stála na jej čele ako prezidentka. Zomrela 23. mája 1905 v Melrose.

1863 – v Petrovci (bývalá Juhoslávia) sa narodil Ján Čajak, slovenský spisovateľ a prekladateľ. Narodil sa v rodine štúrovského básnika a evanjelického farára Janka Čajaka a Adely Čajakovej, rodenej Medveckej (sestra Terézie Vansovej). Pracoval v advokátskej kancelárii Petra Jilmenického v Pezinku a učil v Liptovskej Kokave, Rajci a v Kráľovej Lehote. Neskôr sa natrvalo presťahoval na Dolnú zem do Báčky, neskôr Selenče a v roku 1899 sa usadil v Petrovci. Svojou tvorbou, ovplyvnenou Svetozárom Hurbanom Vajanským, sa radí do druhej vlny realistických spisovateľov. Zaslúžil sa tiež o založenie slovenského gymnázia v Petrovci. Vo svojich dielach čerpal zo spomienok na Slovensko, hlavne na Liptov a Gemer. Okrem písania beletrie je známa aj jeho prekladateľská činnosť (Guy de Maupassant, Alexander Sergejevič Puškin a i.). Zomrel 29. mája 1944 v Petrovci.

1884 – narodil sa čs. politik a štátnik Antonín Zápotocký. V roku 1939 bol pri pokuse o útek z ČSR zatknutý a väznený v koncentračnom tábore. Po 2. sv. vojne stál na čele odborového hnutia, v rokoch 1948-53 bol predsedom vlády a v rokoch 1953-57 prezidentom ČSR. Zomrel 13. novembra 1957.

1903 – v Bošáci sa narodil Koloman Slimák, kynológ – chovateľ, šľachtiteľ, poľovník, autorita v slovenskej kynologickej praxi, legenda slovenskej kynológie. Do dejín kynológie sa zapísal ako otec dvoch našich národných plemien – slovenského kopova a slovenského hrubosrstého stavača. V rokoch 1938 – 1951 riadil poľovnícku kynológiu na Slovensku, viedol plemennú knihu, organizoval skúšky, výstavy a kurzy výcviku. Slimák vypracoval skúšobné poriadky pre jarné a jesenné skúšky stavačov. Na počesť Kolomana Slimáka sa každoročne usporadúva Memoriál Kolomana Slimáka, ako vrcholné podujatie pre chovateľov stavačov. Za rozvoj poľovníckej kynológie, ale aj drobnochovateľstva bol Koloman Slimák ocenený viacerými vyznamenaniami. Zomrel 18. septembra 1996 v Novom Meste nad Váhom.

1911 – v Trnave sa narodil skladateľ, klavirista a dirigent Karol Elbert. Rozhlasový pracovník, autor tanečných piesní a operiet, napr. Z prístavu do prístavu, Do videnia, láska. Zomrel 20. novembra 1997 v Bratislave.

1915 – zomrel nemecký neurológ a psychiater Alois Alzheimer, ktorý ako prvý opísal pomalý proces úpadku rozumových schopností postihnutého, neskôr nazvaný Alzheimerova choroba. Narodil sa 14. júna 1864.

Ilustračné foto: Pixabay.com