19. február

588

1473 – narodil sa poľský matematik, astronóm a lekár Mikuláš Kopernik, Nikolaus Copernikus, zakladateľ novodobej astronómie. Vytvoril teóriu heliocentrickej sústavy a svoje poznatky opísal v diele Obehy nebeských sfér. Zomrel 24. mája 1543.

1894 – v Chynoranoch sa narodil básnik a prekladateľ Valentín Beniak, predstaviteľ symbolizmu. Najvýznamnejšie zbierky: Tiahnime ďalej oblaky, Žofia, Popolec a Igric. Zomrel 6. novembra 1973 v Bratislave.

1896 – narodil sa francúzsky spisovateľ André Breton. Zakladateľ, autor manifestu surrealizmu a tiež štúdie o surrealistických maliaroch Surrealizmus a maliarstvo. Autor poetickej prózy Nadja. Zomrel 28. septembra 1966.

1924 – narodil sa český režisér, maliar a grafik František Vláčil. Jeho filmová tvorba sa vyznačuje expresívnou obrazovou formou a filozofickým podtextom. Nakrútil napr. snímky Holubice, Markéta Lazarová, Údolí včel, Adelheid, Dým bramborové natě, Stíny horkého léta, Koncert na konci léta, Hadí jed, Stín kapradiny, Mág. V roku 1994 získal Českého leva za celoživotné dielo. Zomrel 27. januára 1999.

1945 – pri Melku, kde americké letectvo zbombardovalo transport politických väzňov, zahynul Ladislav Sára, slovenský učiteľ a prvý hlásateľ Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. Medzi mŕtvymi boli aj ďalší funkcionári ilegálnej KSS.

1945 – zomrel pri Melku (dnešné Rakúsko) Alexander Markuš, slovenský stredoškolský profesor, protifašistický bojovník, politický komisár partizánskych skupín. Od roku 1938 učil na Štátnej československej reálnej škole v Bardejove (teraz Gymnázium Leonarda Stöckela). V roku 1939 narukoval. V apríli 1939 ho zatkla Ústredná štátna bezpečnosť, uväznili a prepustili zo štátnej služby. V r. 1942 spoluzakladal partizánsku skupinu Janka Kráľa, ktorá pôsobila v Malých Karpatoch. Uväznili ho opäť v roku 1942. Počas transportu väzňov bratislavskej väznice do koncentračného tábora v Mathausene zomrel na následky zranenia, ktoré utrpel 19. februára 1945 po nálete anglo-amerických lietadiel na transport pri Melku. Narodil sa 19. marca 1913 v Šuranoch

1952 – zomrel nórsky prozaik Knut Hamsun, vl. m. Knud Pedersen. Autor psychologických a spoločensko-kritických románov Hlad, Pan, Požehnanie zeme, románového cyklu Landstrykere, drám, napr. Kráľovná Tamara. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1920). Počas 2. sv. vojny sa skompromitoval sympatiami k nacizmu, po vojne bol odsúdený na pokutu. Svoj postoj sa snažil ospravedlniť v memoároch Na zarastených chodníkoch. Narodil sa 4. augusta 1859.

1997 – zomrel v USA Jaroslav Siakeľ, slovenský filmový režisér a kameraman. Prvý dlhometrážny nemý film Jánošík v slovensko-americkej koprodukcii, ktorý patrí medzi prvé dlhometrážne filmy na svete, natočil v roku 1921. Spolu s bratom Danielom bol držiteľom niekoľkých patentov v oblasti filmovej a kamerovej techniky. Narodil sa 4. januára 1896 v Blatnici.

2000 – zomrel rakúsky maliar a grafik Friedensreich Hundertwasser, vl. m. Friedrich Stowasser. Autor nekonvenčných stavieb, monumentálnych mozaík a dekoratívnych malieb. Jeho tvorba bola ovplyvnená viedenskou secesiou a Antoniom Gaudím. Medzi jeho najznámejšie stavby patria Hundertwasserhaus a tepláreň Spittelau vo Viedni. Narodil sa 15. decembra 1928.

2013 – zomrel novinovedec Jozef Weiser. Počas 2. svetovej vojny aktívny partizán, písal do povstaleckej Pravdy a bol redaktorom Nového slova. Po oslobodení redaktor Pravdy i rozhlasu. Stál pri zrode slovenskej a československej novinárskej teórie a pri zrode vysokoškolského vzdelávania novinárov na Slovensku. V roku 1971 ho vylúčili z komunistickej strany, pol roka bol bez práce, mal zákaz publikovať a vylúčili ho aj z Katedry novinárstva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Po roku 1989 ho rehabilitovali, opäť pôsobil na katedre žurnalistiky. Narodil sa 16. februára 1916.

Ilustračné foto: Pixabay.com