19. január

443

1736 – narodil sa britský fyzik a vynálezca James Watt. Konštrukciu parného stroja natoľko zlepšil, že sa mohol začať široko využívať. Zomrel 19. augusta 1819.

1798 – narodil sa francúzsky filozof, zakladateľ pozitivizmu August Comte. Spoluzakladateľ sociológie. Autor teoretických prác, z ktorých vyniká šesťzväzkové dielo Kurz pozitívnej filozofie. Zomrel 5. septembra 1857.

1809 – narodil sa americký romantický básnik a spisovateľ Edgar Allan Poe. Zakladateľ modernej poviedky a autor svetoznámej básne Havran. Napísal napr. poviedky Jama a kyvadlo, Vraždy na ulici Morgue, Čierny kocúr. Jeho tvorba ovplyvnila francúzskych symbolistov. Zomrel 7. októbra 1849.

1839 – narodil sa francúzsky maliar, postimpresionista Paul Cézanne, jeden z najvýznamnejších výtvarníkov druhej polovice 19. stor. Spolu s maliarmi van Goghom a Gauguinom otvorili cestu k modernému umeniu 20. st. Témami jeho diel sú zátišia, krajiny i portréty. Zomrel 22. októbra 1906.

1877 – narodil sa český básnik, spisovateľ a dramatik Fráňa Šrámek. Z jeho tvorby – zbierka básní Splav, impresionistický román Stříbrný vítr a dráma Měsíc nad řekou. Zomrel 1. júla 1952.

1890 – narodil sa český maliar Jan Hála. Patril k zakladateľom knižnej ilustrácie na Slovensku. Žil vo Važci pod Tatrami, kde sa venoval maľbe važeckého kraja a ľudu. Autor knihy Podtatranská dedina, ktorú ilustroval. Vo Važci je jeho galéria. Zomrel 17. mája 1959 vo Važci.

1919 – narodil sa básnik a diplomat Vladimír Reisel. V rokoch 1945-49 tlačový atašé na čs. veľvyslanectve v Paríži, neskôr redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a v Slovenských pohľadoch. Autor lyriky Vidím všetky dni a noci, Neskutočné mesto, Zrkadlo a za zrkadlom. Z neskoršieho diela: Smutné rozkoše, Moja jediná, U nás, Žena a muž. Napísal aj knihy veršov pre deti a prekladal z francúzštiny. Zomrel 1. septembra 2007.

1922 – narodila sa výtvarníčka Tamara Klimová. Študovala na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe, kde sa stretla s Alojzom Klimom (1922-2000), svojím manželom. Obaja patrili k zakladateľským osobnostiam geometrického umenia na Slovensku. Zakladajúca členka Klubu konkretistov (1967). Zomrela 28. januára 2004.

1948 – zomrel v Martine Jozef Škultéty, slovenský literárny kritik, historik, jazykovedec, publicista a prekladateľ. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. Písal o významných osobnostiach slovenskej literatúry, pre maďarskú verejnosť vydal stručné Dejiny slovenskej literatúry. Literatúru pokladal za hlavný prejav národného života (Stodvadsaťpäť rokov zo slovenského života, O Slovákoch). Prekladal i z ruskej literatúry. V rokoch 1946-47 stál Škultéty pred národným súdom za kolaboráciu s ľudáckym režimom. Slovenská národná rada vo februári 1947 zastavila stíhanie vtedy 94-ročného Škultétyho vzhľadom na vysoký vek a malú aktivitu, ktorú počas 2. sv. vojny vyvíjal. Narodil sa 25. novembra 1853 v obci Potok v okrese Ružomberok.

1969 – zomrel český študent Jan Palach, ktorý sa 16. januára 1969 na protest proti obsadeniu Československa vojskami Varšavskej zmluvy a ústupkom československej vlády voči okupantom podpálil na Václavskom námestí v Prahe. Jeho pohreb 25. januára 1969 sa stal celonárodnou manifestáciou. Jan Palach sa narodil 11. augusta 1948.

1972 – vo Zvolene sa narodila vodná slalomárka Elena Kaliská. Najlepšia slovenská športovkyňa roka 2004 je v K1 žien olympijská víťazka 2004 a 2008, majsterka sveta, majsterka Európy a víťazka Svetového pohára.

1980 – v Bratislave zomrel Pavol Braxatoris, slovenský libretista, textár a jeden zo zakladateľov slovenskej operety, syn básnika a prekladateľa Martina Miloša Braxatorisa a vnuk básnika Andreja Sládkoviča. Spoločne s Gejzom Dusíkom a Františkom Krištofom Veselým sa zaraďuje medzi zakladateľov slovenskej operety. Pavol Braxatoris napísal viac ako 200 textov piesní, mnohé z nich sa stali hitmi. Narodil sa 4. februára 1909 v Senici.

2003 – v Bratislave zomrel básnik Vojtech Kondrót. Pôvodne učiteľ, neskôr redaktor. Napísal básnické zbierky Prázdniny šestnásťročného, Stromy s nami tromi, Spokornatenie, Krajina, Podobnosť krajín, Rovina stola, Návrat tou istou cestou, Správy z domova, Zimopis, Letopis, Definície a Mám bosé srdce. Spoluautor poetickej knihy Pocta, venovanej pamiatke hrdinu protifašistického odboja Mirka Nešpora. Prekladal poéziu maďarských básnikov. Narodil sa 27. novembra 1940 v Bratislave.

Ilustračné foto: Pixabay.com