19. marec

486

1637 – v Bratislave zomrel ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň, osobnosť rekatolizačného úsilia v Uhorsku, náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár. Bol zakladateľom univerzity v Trnave (12. mája 1635). Narodil sa 4. októbra 1570.

1817 – narodil sa v Beckove národný buditeľ Jozef Miloslav Hurban, evanjelický farár. S Ľudovítom Štúrom a Michalom Miloslavom Hodžom uzákonili spisovnú slovenčinu. V roku 1848 formuloval mikulášske Žiadosti slovenského národa. Po revolúcii sa venoval najmä cirkevným otázkam a v 60. rokoch sa opäť zapojil do spoločenského diania. Publicistické práce: Slovensko a jeho život literárny, Cesta Slováka ku bratrům slavenským na Moravě a v Čechách, prózy: Olejkár, Gottšalk, Prítomnosť a obrazy zo života tatranského, Od Silvestra do Troch kráľov a i. Zomrel 21. februára 1888 v Hlbokom .

1900 – narodil sa francúzsky fyzik a chemik Jean Frédéric Joliot-Curie. Zaoberal sa jadrovou fyzikou, s manželkou Irene Joliot-Curie objavili umelú rádioaktivitu, za čo im v roku 1935 udelili Nobelovu cenu za chémiu za syntézu nových rádioaktívnych prvkov. Mierový aktivista, v rokoch 1950-58 predseda Svetovej rady mieru. Zomrel 14. augusta 1958.

1906 – narodil sa v Selenči, slovenskej dedinke v Srbsku, Prof. MUDr. Karol Šiška, DrSc., lekár, chirurg, vysokoškolský profesor, zakladateľ slovenskej kardiochirurgie, klinický a experimentálny pracovník, zakladateľ Ústavu pre výskum srdca SAV. Vo vedeckovýskumnej práci sa zameral na pľúcnu, srdcovú a experimentálnu chirurgiu. Viedol lekársky tím, ktorý v roku 1968 uskutočnil prvú transplantáciu ľudského srdca s mimotelovým obehom krvi v strednej a východnej Európe. Zomrel 12. apríla 2000 v Senci.

1913 – v Rajci sa narodil sochár Rudolf Pribiš. Venoval sa medailérstvu, komornej i monumentálnej tvorbe: Pomník oslobodenia v Dolnom Kubíne, bronzové dvere na obradnej sieni na Pamätníku Sovietskej armády na Slavíne v Bratislave. Pedagóg, rektor na VŠVU v Bratislave. Zomrel 3. septembra 1984 v Bratislave.

1933 – v New Jersey sa narodil Philip Roth, americký spisovateľ. Do literatúry vstúpil v roku 1959 poviedkovou zbierkou Goodbye Columbus. Dvakrát získal Národnú knižnú cenu, Cenu amerických knižných kritikov a rad ďalších ocenení. V roku 1998 získal prestížnu Pulitzerovu cenu. Je známy autobiografickými postavami, vynaliezavým štýlom rozprávania a provokatívnym odhaľovaním americkej židovskej identity. V roku 1972 prišiel Philip Roth do Prahy a stretol sa s českými zakázanými autormi – Ivanom Klímom, Karolom Sidonom, Ludvíkom Vaculíkom a ďalšími. Svoje zážitky z Prahy spracoval v románe Pražské orgie (1985). Český vplyv a české postavy možno nájsť v niekoľkých ďalších románoch. V roku 1990 priešiel do Prahy opäť a jeho dlhý rozhovor s Ivanom Klímom vyšiel knižne ako Rozhovor v Prahe. Za pomoc, ktorú poskytoval v 70. a 80. rokoch spisovateľom v bývalom Československu a v ďalších krajinách vtedajšieho východného bloku, ho 30. apríla 2013 ocenili cenou Medzinárodného PEN klubu a Allenovej nadácie za službu literatúre. Zomrel 22. mája 2018 v New Yorku.

1936 – narodil sa herec Vladislav Müller. Dlhoročný člen činohry bratislavskej Novej scény. Úlohy vo filmoch a televízii: Smrť sa volá Engelchen, Obžalovaný, Kristove roky, Straty a nálezy, Smrť šitá na mieru, Signum laudis, Přátelé zeleného údolí. Otec speváka Richarda Müllera. Zomrel v roku 1996.

Ilustračné foto: Pixabay.com