19. november

460

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

1536 – uhorský snem zasadajúci v Bratislave rozhodol, že Bratislava sa stane hlavným mestom Uhorského kráľovstva. Hlavným mestom bola do roku 1783, keď sa ústredné úrady presťahovali späť do Budína, korunovačným mestom zostala do r. 1830 a sídlom uhorského snemu do r. 1848.

1944 – nemecké jednotky sústredili mužov z obce Tokajík pri miestnom kostole a odviedli ich severne od obce, kde ich postrieľali. Pri tomto zločine zahynulo 32 mužov, dvom zraneným sa podarilo masaker, ktorý je známy pod názvom Tokajícka tragédia, prežiť. Nasledujúceho dňa nacisti obec vypálili, vydrancovali, ženy a deti rozohnali. Bola to odvetná akcia fašistov za pomoc miestneho obyvateľstva partizánom.

Ilustračné foto: Pixabay.com