2. apríl

628

1805 – narodil sa dánsky spisovateľ a rozprávkar Hans Christian Andersen. Písal poéziu, črty z ciest a rozprávky, ktorými sa preslávil. Mnohé z nich sú prepracované ľudové rozprávky, napríklad Princezná na hrášku. V umelej rozprávke, napríklad Slávik, Snehová kráľovná, Škaredé kačiatko, Malá morská víla, Dievčatko so zápalkami a mnohých ďalších uplatnil prirodzený rozprávačský štýl. Zomrel 4. augusta 1875.

1827 – v Beckove sa narodil geológ Dionýz Štúr. Zoopaleontológ, fytopaleontológ, zakladateľ modernej stratigrafie na Slovensku. Geologicky zmapoval veľké územie dnešného Slovenska, autor množstva vedeckých prác. Riaditeľ Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni, zakladajúci člen Matice slovenskej, člen prírodovedeckých spoločností v Európe. Zomrel 9. októbra 1893 vo Viedni.

1840 – narodil sa francúzsky spisovateľ, predstaviteľ naturalizmu Emile Zola. Autor románového cyklu Prírodná a spoločenská história jednej rodiny počas druhého cisárstva s časťami Zabijak, Nana, Germinal. Ďalej napísal spis o zinscenovanom súdnom procese s Alfredom Dreyfusom Žalujem! a cyklus s víziou sociálnej spravodlivosti Štyri evanjeliá – Plodnosť, Práca, Pravda, Spravodlivosť (nedokončené). Zomrel 29. septembra 1902.

1872 – zomrel americký maliar, vynálezca Samuel Finlay Breese Morse. Zostrojil elektromagnetický telegraf a zaviedol telegrafnú abecedu, zloženú z bodiek a čiarok – Morseova abeceda. Narodil sa 27. apríla 1791.

1900 – zomrel v obci Abramová-Laclavá Ignác Országh, slovenský podnikateľ a statkár, spoluzakladateľ a akcionár firmy Bratia Országh vo Varšave, účastník slovenského národného hnutia, člen direktória Tatra banky v Martine a v r. 1883 zakladajúci člen Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Narodil sa 2. júna 1844 v Kláštore pod Znievom.

1941 – v Teranoch sa narodil spisovateľ a bývalý veľvyslanec v Českej republike Ladislav Ballek. Pracoval ako učiteľ a ako redaktor Československého rozhlasu v Banskej Bystrici a redaktor týždenníka Smer. Od roku 1972 pôsobil ako redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Pracoval na ministerstve kultúry, bol vedúcim tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov. V roku 1998 neúspešne kandidoval za prezidenta SR. Od roku 2001 do roku 2008 bol veľvyslancom v ČR. Jeho prózy sú najmä z prostredia južného Slovenska. Napísal knihy Južná pošta, Pomocník, s podtitulom Kniha o Palánku a Agáty s podtitulom Druhá kniha o Palánku a ďalšie. Zomrel 15. apríla 2014 v Bratislave.

1944 – v Prešove zomrel hudobný skladateľ Mikuláš Moyzes. Jeho tvorba vychádzala z ľudovej hudby. Najvýznamnejšie skladby: Malá vrchovská symfónia a balada Ctibor. Otec skladateľa Alexandra Moyzesa. Mikuláš Moyzes sa narodil 6. decembra 1872 vo Zvolenskej Slatine.

2005 – vo Vatikáne zomrel poľský katolícky cirkevný hodnostár, pápež Ján Pavol II., vl. menom Karol Wojtyla. Narodil sa 18. mája 1920 vo Wadowiciach v Poľsku. V roku 1946 bol vysvätený za kňaza, v rokoch 1964-78 krakovský arcibiskup, v roku 1967 ho menovali za kardinála. 16. októbra 1978 bol ako prvý slovanský zástupca zvolený za 264. pápeža a stal sa prvým netalianskym pápežom od roku 1523. V roku 1980 vyhlásil Ján Pavol II. sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Slovensko navštívil trikrát. Jána Pavla II. 1. mája 2011 v Ríme blahorečili a 27. apríla 2014 bol vyhlásený za svätého.

Ilustračné foto: Pixabay.com