2. december

622

Medzinárodný deň zrušenia otroctva.

1291 – kráľ Uhorska Ondrej III. udelil Bratislave mestské výsady. Na pergamene 57 x 30 cm potvrdenej podpisom Ondreja III. a jeho visiacou pečaťou hovorí o tom, že mesto je vyňaté spod právomoci župana, súdna právomoc nad Bratislavčanmi prislúchala len richtárovi a rade, odvolacou inštitúciou bol kráľ, má právo voľby richtára a 12 prísažných so súdnou právomocou, oslobodenie od mýta, sloboda usadiť sa bola poskytnutá komukoľvek, ak si vyrovnal svoje podlžnosti u bývalého zemepána, oslobodenie novousadlíkov od dane, rovnaké právne postavenie Židom ako ostatným mešťanom, uhorským a zahraničným obchodníkom právo v Bratislave slobodne predávať svoj tovar, možnosť opevniť mesto. Tieto výsady boli potvrdené počas vlády Mateja Korvína v roku 1464 Zlatou bulou bratislavskou opatrenou visiacou pečaťou.

1805 – pri Slavkove u Brna na južnej Morave sa uskutočnila bitka troch cisárov, v ktorej Napoleonovo vojsko porazilo spojenú rusko-rakúsku armádu vedenú M. I. Kutuzovom. Po víťazstve Napoleon I. Bonaparte a Rakúsko podpísali Bratislavský mier.

1942 – taliansko-americký fyzik Enrico Fermi (1901 – 1954) uskutočnil v rámci projektu Manhattan prvú riadenú reťazovú jadrovú reakciu v atómovom reaktore.

Ilustračné foto: pixabay.com