2. február

464

1849 – vo Vyšnom Kubíne sa narodil básnik a dramatik Pavol Országh Hviezdoslav, významný predstaviteľ slovenskej literatúry na prelome 19. a 20. storočia. Vyštudoval právo a pôsobil ako advokát. Jeho básnickou prvotinou boli počas štúdií na gymnáziu v Kežmarku napísané Básnické prviesenky, ktoré vydal pod pseudonymom Jozef Zbranský. Najvýznamnejšie lyrické diela: Letorosty, Žalmy a hymny, Prechádzky jarou, Prechádzky letom, Stezky, Dozvuky, Krvavé sonety, epické básne a skladby: Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, dráma: Herodes a Herodias. Zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne.

1882 – narodil sa írsky spisovateľ James Joyce. Napísal napr. zbierku poviedok Dublinčania, román Portrét umelca, drámu Vyhnanci. V románe Odysseus (Ulysses) spojil antický príbeh s vyobrazením jedného dňa obyvateľov Dublinu (16. jún 1904). Zomrel 13. januára 1941.

1905 – v Martine zomrela jedna z prvých slovenských herečiek, ochotníčka Anna Jurkovičová – Hurbanová. Hrávala v divadle v Sobotišti. Dcéra Samuela Jurkoviča, manželka Jozefa Miloslava Hurbana, matka Svetozára Hurbana Vajanského. Narodila sa 6. apríla 1824 v Novom Meste nad Váhom.

1907 – v Petrohrade zomrel ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev, zostavovateľ periodickej tabuľky dovtedy známych chemických prvkov. Predpovedal tiež existenciu a vlastnosti prvkov, ktoré v tabuľke chýbali. Narodil sa 8. februára 1834 v Toboľsku.

1921 – v Španej Doline sa narodil jazykovedec Jozef Mistrík. Pracoval v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV a na Katedre slovenského jazyka FF UK. Na Katedre sluchovo postihnutých Pedagogickej fakulty UK sa venoval mimoverbálnej komunikácii. Napísal publikácie Slovenská štylistika, Slovosled a vetosled v slovenčine, Slovenčina pre každého, Frekvencia slov v slovenčine, Retrográdny slovník, Rétorika, Grafológia. Spoluautor Frekvenčného slovníka posunkovej reči. Tajomník a prvý podpredseda Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV a tiež predseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti. Riaditeľ letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Zaujímal sa o grafológiu, bol súdnym znalcom písma. Zomrel 14. júla 2000 v Bratislave.

1930 – narodil sa v Brezne Dušan Kubíny, zakladateľ a predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti (1970-1976), čestný člen Slovenskej geologickej spoločnosti. Zostavil podrobnejšie geologické mapy mnohých ložiskových území Slovenska a tektonické mapy pohorí Slovenska. Venoval sa aplikácii hlbinnej tektoniky Zeme na rozšírenie lesov a produkciu dreva, je autorom prvej projektovej štúdie parkového riešenia Nízkych Tatier, podieľal sa na vyhlásení chránených území Veporské skaly, Brankovský vodopád vo Veľkej Fatre, vodopád Spády v Poľane, Moštenické travertíny a i. Autor monografií, vedeckých štúdií a článkov, zväčša tematicky zameraných na regionálnu geológiu, speleológiu a ochranu prírody. Zomrel 6. júla 2015 v Banskej Bystrici.

1963 – narodil sa v Poprade Andrej Kiska, štvrtý prezident Slovenskej republiky, do funkcie ho voliči zvolili ako občianskeho kandidáta 29. marca 2014, inaugurácia sa uskutočnila 15. júna 2014.

1970 – zomrel anglický filozof, matematik a spisovateľ Bertrand Arthur William Russell. Spoluzakladateľ modernej logiky, predstaviteľ analytickej filozofie. Uprednostňoval logickú analýzu filozofických problémov – dielo Principia mathematica. Súčasťou jeho diela sú práce z etiky, pedagogiky, sociológie, napr.: Boj o šťastie, Manželstvo a mravnosť. Predstaviteľ mierového hnutia, zakladateľ Pugwashského hnutia vedcov za mier, odporca jadrového zbrojenia. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1950). Narodil sa 18. mája 1872.

1989 – zomrel v Mannheime (Nemecko) krasokorčuliar Ondrej Nepela. Trojnásobný majster sveta (1971, 1972, 1973) a päťnásobný majster Európy (1969 – 1973). Olympijský víťaz z roku 1972 sa stal najúspešnejším slovenským športovcom 20. storočia. Najlepší československý športovec roka 1971. Po kariére aktívneho krasokorčuliara pôsobil ako sólista v Holiday on Ice a bol tiež trénerom v nemeckom Mannheime. Narodil sa 22. januára 1951 v Bratislave.

Ilustračné foto: Pixaby.com